Почетак | Речник регионалног развоја

Речник регионалног развоја

Д

Девастирана подручја - јединице локалне самоуправе чији је степен развијености испод 60% републичког просека

Демографски пад или раст - показатељ демографских промена и депопулације на територији општине мери се стопом раста укупног броја становника општине и округа у посматраној години у односу на податке пописа из 1971. године

  • Штампај