Почетак | Речник регионалног развоја

Речник регионалног развоја

С

Степен развијености региона и јединица локалне самоуправе - мера развијености одређеног региона и јединице локалне самоуправе у односу на републички просек

Степен образовања - мери се учешћем становништва са вишом и високом стручном спремом у укупном становништву старости од 15 - 64 године према попису из 2002. године. Показатељ развојних могућности општине

Стопа незапослености - представља учешће броја незапослених у броју становника старости од 15 - 64 године у посматраној години. Показатељ социјалне и економске развијености општине мери се стопом незапослености радно способног становништва општине

  • Штампај