Почетак | Речник регионалног развоја

Речник регионалног развоја

О

Област - Статистичка функционална територијална целина, успостављена за потребе планирања и спровођења политике регионалног развоја, у складу са номенклатуром статистичких територијалних јединица на нивоу 3, није административна територијална јединица и нема правни субјективитет

  • Штампај