Почетак | Развојна документа регионалног развоја | Програми финансирања развоја региона

Програми финансирања развоја региона

Програми финансирања развоја региона биће извршни документи за сваки од региона, тј. програмски документи за остваривање политике равномерног регионалног развоја. Они ће служити и као инструменти координације послова Републике Србије и јединица локалне самоуправе у области економског, социјалног, просторног и културног развоја региона, а на основу анализе нивоа развијености региона и стратешких приоритета и циљева дефинисаних и наведених у Националном плану.

Садржај програма финансирања у главним цртама је следећи:

1) Списак пројеката са кратким описом, укључујући очекиване резултате (резимеи пројеката - пројектни листови);

2) Финансијски оквир (расподела финансијских средстава за реализацију пројеката за сваки регион за дату фискалну годину, са назначеним извором финансирања);

3) Анализа усклађености са националним политикама (и политикама ЕУ);

4) Финансијски план;

5) Систем имплементације:

  • Систем управљања; 
  • Упутство за примену;  
  • Систем за праћење и евалуацију; 
  • Систем финансијског управљања и контроле; 
  • Информисање и односи са јавношћу.

  • Штампај