Почетак | Политика регионалног развоја Европске уније | Подршка ЕУ Србији | Прекогранична и транснационална сарадња | Програми транснационалне сарадње Европске уније за период 2007-2013. у којима учествује Република Србија

Програми транснационалне сарадње Европске уније за период 2007-2013. у којима учествује Република Србија

Транснационална сарадња која укључује националне, регионалне и локалне власти има за циљ да промовише бољу интеграцију са Евроспком унијом кроз формирање већих група европских региона. Програми транснационалне сарадње следе препоруке ЕУ везане за просторно планирање како би се охрабрио одрживи и уравнотежени развој европских територија. Ови програм такође промовишу интеграцију између држава чланица, држава кандидата за чланство и других, суседних држава.

Програм Југоисточна Европа

Транснационални програм Југоисточна Европа (Соутх Еаст Еуропе – СЕЕ) представља део унутрашње кохезионе политике ЕУ и он, поред земаља чланица ЕУ, укључује и земље које нису чланице.

Територије обухваћене програмом: Програм обухвата 16 земаља са укупно 200 милиона становника. У програму Југоисточне Европе учествују Албанија, Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Румунија, Хрватска, БЈР Македонија, Грчка, Мађарска, делови Италије (Ломбардија, Аутономна покрајина Болзано/Бозен, Аутономна покрајина Тренто, Венето, Фриули-Венеција-Ђулија, Емилиа Ромања, Умбрија, Марке, Абруцо, Молизе, Пуља Базиликата), Србија, Црна Гора, Словачка, Словенија, Молдавија и пограничне регије Украјине (Черниветска област, Ивано-франкивишка област, Закапартска област, Одеса).

Управљање програмом: Управљање програмом је додељено Националној развојној агенцији са седиштем у Будимпешти, која је одговорна за управљање и имплементацију програма у складу са правилима Европске комисије. Евалуацију и одабир пројеката ће вршити Одбор за мониторинг у сарадњи са Заједничким техничким секретаријатом. Такође, у свакој земљи учесници СЕЕ програма постојаће тзв. Националне службе за имплементацију програма. У Републици Србији, Национална служба за координацију имплементације програма налазиће се у Канцеларији за европске интеграције, Сектор за програмирање и управљање фондовима ЕУ и развојном помоћи.

Корисници: Пројектни партнери могу бити државна тела, друга јавна и правна тела чији је рад регулисан Законом о јавним и приватним предузећима, а која немају индустријски или привредни карактер.
Приликом припреме предлога пројеката на конкурс (тендер) за финансијска средства у оквиру СЕЕ програма, неопходно је успоставити партнерство између актера из најмање три државе учеснице програма од којих најмање једна земља мора да буде чланица ЕУ. Партнери обухваћени програмом могу бити државни органи и агенције, као и сва правна лица која имају непрофитни карактер.


Јадрански програм

Територије обухваћене програмом: Италија, Словенија, Грчка, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Албанија, док Србија има могућност ограниченог учешћа до 2012. године. Учешће Србије у новом програму за период 2007-2013. године је смањеног обима и ограничено на учешће у оквиру мера који се односи на економску, социјалну и институционалну сарадњу.

Управљање програмом: Управљање програмом је додељено Заједничком техничком секретаријату који је смештен у италијанском граду Лаквила  у регији Абруцо који је одговоран за управљање и имплементацију програма у складу са правилима Европске комисије. Евалуацију и одабир пројеката врши Одбор за мониторинг у сарадњи са Заједничким техничким секретаријатом програма. Поред тога, у свакој земљи учесници програма постоје тзв. Националне службе за имплементацију програма.

Корисници: организације са званичним или оперативним седиштем у земљама учесницима програма. Партнери обухваћени програмом могу да буду државни органи и агенције, као и сва правна лица која имају непрофитни карактер. У оквиру појединих мера корисници могу да буду и приватне компаније и мала и средња предузећа, али у оквиру тих мера правна лица из Србије не могу да учествују.

  • Штампај