Početak | Politika regionalnog razvoja Evropske unije | Podrška EU Srbiji | Podrška razvoju regionalne politike na nacionalnom nivou (RegPol)

Podrška razvoju regionalne politike na nacionalnom nivou (RegPol)

„Podrška razvoju regionalne politike na nacionalnom nivou“ (skraćeno RegPol projekat) je deo IPA 2007 programa, komponenta I, Regionalni društveno-ekonomski program razvoja 2 (RDEPR2), koji finansira Evropska unija.

RDEPR2 program se sastoji od 4 komponente, tj. tekućeg projekta (komponenta 1) i 3 preostale komponente koje su tesno povezane, a to su projekat Podrške regionalnim razvojnim agencijama (komponenta 2), priprema operativnih grantova za regionalne razvojne agencije (komponenta 3) i Grant šema za projekte regionalnog društveno-ekonomskog razvoja (komponenta 4).

RegPol projekat je svoje aktivnosti započeo krajem oktobra 2010 i trajaće 30 meseci. Glavni korisnik je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. Ostale institucije uključene u projekat na nacionalnom nivou su Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Kancelarija za evropske integracije, Ministarstvo finansija i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Projekat realizuje konzorcijum firmi iz EU, kojim upravlja Ecorys Nederland BV (iz Roterdama, Holandija). Ostali partneri u konzorcijumu su GDSI Ltd iz Irske (Galway) i Ecosfera iz Italije (Rim).

Krajnji cilj projekta je značajan doprinos ravnomernom društveno-ekonomskom razvoju Srbije, a namera je:

  • Jačanje kapaciteta na nacionalnom nivou za planiranje i implementaciju integrisanog regionalnog razvoja;
  • Postizanje delotvornijeg i transparentnijeg planiranja i trošenja fondova za razvoj Srbije.

Kako bi se ovo postiglo, biće implementirane četiri glavne komponente projekta:

  1. Formulisanje politike (podrška u pravljenju Nacionalnog plana regionalnog razvoja i povezanih dokumenata, kao što su 5 razvojnih strategija za NSTJ 2 i odgovarajući Programi za finansiranje razvoja regiona)
  2. Upravljanje razvojem (podrška u uspostavljanju svih relevantnih struktura i sistema za efikasno upravljanje i implementaciju razvojnih fondova)
  3. Koordinacija i integracija (podrška Ministarstvu na polju koordinacije sa drugim nadležnim ministarstvima i ostalim zainteresovanim stranama na nacionalnom i regionalnom nivou)
  4. Horizontalne aktivnosti (podrška Ministarstvu u organizovanju konferencija i drugih manifestacija, organizovanje radionica i promotivnih aktivnosti, organizovanje studijskih poseta i informativnih putovanja za osoblje Ministarstva i drugih relevantnih zainteteresovanih strana)

Kontakt:
RegPol projekat
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Bulevar kralja Aleksandra 15/304
11000 Beograd

Tel: +381 11 285 5327
Fax: +381 11 285 5233
www.regpol.rs

  • Štampaj