Podrška razvoju regionalne politike na nacionalnom nivou (RegPol)

„Podrška razvoju regionalne politike na nacionalnom nivou“ (skraćeno RegPol projekat) je deo IPA 2007 programa, komponenta I, Regionalni društveno-ekonomski program razvoja 2 (RDEPR2), koji finansira Evropska unija.

RDEPR2 program se sastoji od 4 komponente, tj. tekućeg projekta (komponenta 1) i 3 preostale komponente koje su tesno povezane, a to su projekat Podrške regionalnim razvojnim agencijama (komponenta 2), priprema operativnih grantova za regionalne razvojne agencije (komponenta 3) i Grant šema za projekte regionalnog društveno-ekonomskog razvoja (komponenta 4).

RegPol projekat je svoje aktivnosti započeo krajem oktobra 2010 i trajaće 30 meseci. Glavni korisnik je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. Ostale institucije uključene u projekat na nacionalnom nivou su Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Kancelarija za evropske integracije, Ministarstvo finansija i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Projekat realizuje konzorcijum firmi iz EU, kojim upravlja Ecorys Nederland BV (iz Roterdama, Holandija). Ostali partneri u konzorcijumu su GDSI Ltd iz Irske (Galway) i Ecosfera iz Italije (Rim).

Krajnji cilj projekta je značajan doprinos ravnomernom društveno-ekonomskom razvoju Srbije, a namera je:

  • Jačanje kapaciteta na nacionalnom nivou za planiranje i implementaciju integrisanog regionalnog razvoja;
  • Postizanje delotvornijeg i transparentnijeg planiranja i trošenja fondova za razvoj Srbije.

Kako bi se ovo postiglo, biće implementirane četiri glavne komponente projekta:

  1. Formulisanje politike (podrška u pravljenju Nacionalnog plana regionalnog razvoja i povezanih dokumenata, kao što su 5 razvojnih strategija za NSTJ 2 i odgovarajući Programi za finansiranje razvoja regiona)
  2. Upravljanje razvojem (podrška u uspostavljanju svih relevantnih struktura i sistema za efikasno upravljanje i implementaciju razvojnih fondova)
  3. Koordinacija i integracija (podrška Ministarstvu na polju koordinacije sa drugim nadležnim ministarstvima i ostalim zainteresovanim stranama na nacionalnom i regionalnom nivou)
  4. Horizontalne aktivnosti (podrška Ministarstvu u organizovanju konferencija i drugih manifestacija, organizovanje radionica i promotivnih aktivnosti, organizovanje studijskih poseta i informativnih putovanja za osoblje Ministarstva i drugih relevantnih zainteteresovanih strana)

Kontakt:
RegPol projekat
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Bulevar kralja Aleksandra 15/304
11000 Beograd

Tel: +381 11 285 5327
Fax: +381 11 285 5233
www.regpol.rs