Početak | Razvojna dokumenta regionalnog razvoja | Regionalne razvojne strategije

Regionalne razvojne strategije

Zakonom o regionalnom razvoju zahteva se da regionalna strategija bude usvojena za period od 5 godina i da se priprema pojedinačno za svaki planski (NSTJ2) region, u skladu sa Nacionalnim planom i prioritetima regionalnog razvoja iznetim u tom dokumentu. Regionalnu strategiju priprema Ministarstvo za svaki od planskih regiona, a u skladu sa metodologijom izrade planskih dokumenata za regionalni razvoj sadržanom u Uredbi o strukturi, metodologiji izrade, načinu usklađivanja razvojnih dokumenata, načinu sprovođenja javne rasprave, kao i načinu i rokovima izlaganja na javni uvid razvojnih dokumenata regionalnog razvoja. Za region Vojvodine i Beogradski region Zakonom o regionalnom razvoju propisano je da oni preko svojih organa donose svoje strategije regionalnog razvoja (članovi 20. i 21. Zakona), dok Nacionalni savet za regionalni razvoj i nadležni regionalni savet daju mišljenje na predloge tih strategija (članovi 26. i 30. Zakona).

Svrha i uloga regionalnih strateških dokumenata je da pruže kontekst za održivu socio-ekonomsku regeneraciju i iskorišćenje nacionalnih i međunarodnih izvora finansiranja, i tako omoguće različitim pod-regionima da ostvare svoj potencijal kroz povezivanje aktivnosti na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Sadržaj regionalnih razvojnih strategija u glavnim crtama je sledeći:

1. Analiza stanja u vidu društveno-ekonomskog profila regiona, koja uključuje:

 • fizičko-geografske karakteristike, ekonomsku situaciju, prirodne resurse; 
 • javnu infrastrukturu, uključujući transportnu infrastrukturu, IT i telekomunikacionu infrastrukturu, infrastrukturu za razvojne inicijative i podršku, obrazovnu infrastrukturu, infrastrukturu i ljudske resurse za doprinos sektorskom razvoju, sanitarnu infrastrukturu, društvenu i kulturnu infrastrukturu, turističku infrastrukturu, itd; 
 • situaciju na polju životne sredine, uključujući identifikaciju kritičnih zona i zaštićenih područja; 
 • pregled održivog ekonomskog razvoja zasnovan na makroekonomskim pokazateljima u ključnim privrednim sektorima, uključujući poljoprivredu i agrobiznis, turizam, proizvodnju, usluge, proizvodnju energije, maloprodaju, itd. 
 • demografsku evoluciju i resurse na tržištu rada – situacija i analiza; 
 • pitanja ravnopravnosti; 
 • ruralni razvoj i međuzavisnost sa ključnim urbanim područjima; 
 • analizu stanja u teritorijalnom, demografskom, infrastrukturnom, socijalnom pogledu, stanje investicija itd., uz prepoznavanje specifičnih teritorijalnih i zona sa izraţenim razlikama u okviru regiona; 
 • ЅWOT analizu;

2. Vizija razvoja regiona i specifični ciljevi u odnosu na prioritete definisane Nacionalnim planom, uključujući referentnu strategiju za region i predloge prioriteta realizacije.

Uredba o strukturi, metodologiji izrade, načinu usklađivanja razvojnih dokumenata, načinu sprovođenja javne rasprave, kao i načinu i rokovima izlaganja na javni uvid razvojnih dokumenata regionalnog razvoja dalje uređuje sadržaj Regionalnih razvojnih strategija tako da one obuhvataju:

 • instrumente i mere za realizaciju prioriteta regionalnog razvoja; 
 • institucionalnu i organizacionu infrastrukturu za implementaciju regionalne strategije; 
 • finansijske mehanizme i podsticaje za implementaciju regionalne strategije;


 • Štampaj