Početak | Institucionalni okvir politike regionalnog razvoja | Nacionalna agencija za regionalni razvoj

Nacionalna agencija za regionalni razvoj

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je osnovana 2009. godine Odlukom Vlade Republike Srbije kao javna agencija za obavljanje razvojnih, stručnih i regulatornih poslova regionalnog razvoja.

Poslovi u nadležnosti Nacionalne agencije:    

 • učestvuje u pripremi i sprovođenju razvojnih dokumenata i prati njihovu realizaciju;     
 • prati i sprovodi mere i realizuje razvojne projekte za unapređenje infrastrukture, razvoj privrednih društava i preduzetništva, obuhvaćene programima finansiranja regionalnog razvoja;     
 • akredituje regionalne razvojne agencije, izdaje javne isprave o akreditaciji i vodi evidenciju o izdatim javnim ispravama;     
 • koordinira radom regionalnih razvojnih agencija i pruža stručnu pomoć potrebnu za obavljanje njihovih poslova koji se odnose na regionalni razvoj;     
 • priprema i realizuje programe edukacije instruktora i konsultanata za potrebe razvoja privrednih društava i preduzetništva;     
 • planira i predlaže razvojne projekte iz oblasti regionalnog razvoja i projekte od interesa za Republiku Srbiju i obezbeđuje uslove za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz evropskih fondova, donacija i drugih oblika razvojne pomoći;     
 • obavlja poslove međunarodne i međuregionalne saradnje iz svoje nadležnosti;     
 • vodi Jedinstven registar akreditovanih regionalnih razvojnih agencija;    
 • vodi Jedinstven informacioni sistem od značaja za regionalni razvoj;     
 • organizuje i vrši izdavačku delatnost;     
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Pravni je sledbenik Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Odlukom Vlade Republike Srbije u okviru Programa za oživljavanje velikih industrijskih centara, Nacionalna agencije za regionalni razvoj je prva institucija čije je sedište izmešteno i to u Zaječar.

Kontakt:
Nacionalni centar - Trg oslobođenja bb, Zaječar
Kancelarija - Terazije 23/7, Beograd
office@narr.gov.rs
www.narr.gov.rs

 

 • Štampaj