Програм развоја АПВ представљен јавности широм Војводине

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је током јануара 2014. године одржао низ јавних расправа о Програму развоја АП Војводине 2014-2020 са Акционим планом за спровођење приоритета програма развоја АП Војводине, у већим градовима Покрајине, који су седишта војвођанских управних округа.

Текст Нацрта Програма развоја АП Војводине је представљен јавности у Сомбору, Суботици, Панчеву, Сремској Митровици, Кикинди, Зрењанину и Новом Саду, па су се путем јавних расправа представници дипломатског кора, цивилног сектора, невладиних организација, синдиката, послодаваца, агенција, институција и установа, привредници, покрајински функционери и сви заинтересовани грађани упознали са овим документима.

Више информација и документа можете преузети на линку: http://www.region.vojvodina.gov.rs/Javna_rasprava

  • Штампај