Почиње скрининг за Поглавље 22

Данас почиње експланаторни скрининг за Поглавље 22 о Регионалној политици и координацији структурних елемената, које обухвата прописе који се односе на планирање и спровођење кохезионе политике Европске уније и остваривање циљева стратегије Европа 2020 коришћењем европских структурних и инвестиционих фондова.

Састанак експланаторног скрининга за поглавље 22 – Регионална политика и координација структурних инструмената одржава се 1. и 2. октобра 2014. године у Бриселу. Том приликом Европска комисија ће представити Србији правне тековине ЕУ у овој области.

Поглавље 22 обухвата прописе који се односе на планирање и спровођење кохезионе политике ЕУ и остваривање циљева стратегије Европа 2020, коришћењем европских структурних и инвестиционих фондова. Реч је о уредбама којима се дефинишу конкретни циљеви кохезионе политике ЕУ за период 2014–2020, затим фондови за њену реализацију (Европски фонд за регионални развој, Европски социјални фонд и Кохезиони фонд), као и активности које могу бити финансиране, принципи и правила за пружање подршке и износ расположивих финансијских средстава. Овим прописима такође су утврђени програмски документи (партнерски споразум и оперативни програми), које је неопходно усагласити са Европском комисијом, и институционални оквир који се мора успоставити за управљање наведеним програмима.

Делегацију Србије чиниће представници Канцеларије за европске интеграције, Министарства финансија, Министарства привреде, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Генералног секретаријата Владе, Републичког секретаријата за јавне политике, Републичког секретаријата за законодавство, Републичког завода за статистику, Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније и Тима за социјалну инклузију и смањење сиромаштва. Састанку експланаторног скрининга присуствоваће и представници Мисије Србије при Европској унији.

Европску унију представљаће експерти из Директората за регионалну и урбану политику, Директората за запошљавање, социјална питања и инклузију и Директората за проширење. Експланаторни скрининг представља прву фазу процеса скрининга, где Европска комисија представља правне тековине Европске уније подељене у преговарачка поглавља. Након сваке презентоване области представници Републике Србије ће имати прилику да поставе претходно припремљена питања, као и одређени број допунских питања. Састанак билатералног скрининга за ово преговарачко поглавље је заказан за 28. и 29. јануар 2015. године у Бриселу.

  • Штампај