За смањење сиромаштва најугрошенијих 4,35 милиона евра

Делегација Европске уније у Србији објавила је конкурс за подношење предлога у оквиру пројекта “Подршка социјалној инклузији најугроженијих група, укључујући Роме, кроз разноврснију понуду социјалних услуга на нивоу локалне заједнице”, који се финансира из претприступних фондова ЕУ. Грант шема вредна 4,35 милиона евра има за циљ унапређење социјалне инклузије и смањење сиромаштва међу припадницима најугроженијих и најсиромашнијих друштвених група.

Пројекат има за циљ унапређење социјалне инклузије најугроженијих група путем обезбеђивања одрживих социјалних услуга на нивоу локалне заједнице; унапређење положаја Рома кроз иницијативе за њихову активну социјалну инклузију; унапређење ефикасне употребе средстава кроз сарадњу са партнерима и другим актерима укљученим у пружање подршке угроженим групама као и подстицање и унапређење међуопштинске сарадње (путем такозваног “групног приступа”) у пружању социјалних услуга.
Укупан износ средстава намењених овом пројекту износи 4,350.000 евра, а подељен је у два дела.

Први део: Социјалне услуге на нивоу локалних заједница
• Буџет: 2.900.000 евра
• Износ грантова: од 100.000 до 300.000 евра
• Потенцијални подносиоци пријава: организације цивилног друштва из Србије и других земаља које испуњавају услове, локалне самоуправе и јавне институције ангажоване у области социјалне заштите.
Подносиоци пријава би требало да, кроз своје акције, допринесу јачању постојећих услуга или успостављању нових, да предложе нове модалитете или да обједине постојеће, како би побољшали ефикасност и делотворност..

Други део: Иницијативе посвећене активној инклузији Рома
• Буџет: 1.450.000 евра
• Износ грантова: од 60.000 до 500.000 евра
• Потенцијални подносиоци пријава: организације цивилног друштва из Србије и других земаља које испуњавају услове, јавне институције које припадају сектору социјалне заштите, независна владина тела која припадају релевантним секторима, јавне институције из сектора здравства, образовања и културе, јавна предузећа, локалне самоуправе и међународне организације.
Подносиоци пријава би за циљ требало да имају унапређење људских ресурса и запошљивости кроз пружање подршке образовању, повећање запослености и јачање предузетништва као и подстицање локалних заједница или локалних организација цивилног друштва (ОЦД) да играју активнију улогу у процесу доношења одлука које се тичу развоја локалне привреде.

Рок за подношење пријава је 19. мај 2014.

Пријавни пакет, који укључује смернице за подносиоце пријава, доступан је за преузимање на следећим веб страницама:

Делегација ЕУ у Републици Србији: [http://www.europa.rs/kakoDoFondova/otvoreno.html

EuropeAid: http://europa.eu/!NR83PN

У сарадњи са Министарством рада, запошљавања и социјалне политике, Делегација ЕУ у Србији ће одржати информативне сесије у Београду, Новом Саду, Нишу и Ужицу.
Распоред сесија:
- Београд, 1. април, 11 часова, Дом омладине Београда
- Нови Сад, 2. април, 12 часова, Скупштина града
- Ниш, 3. април, 12 часова, Скупштина града
- Ужице, 4. април, 12 часова, Скупштина града

Потенцијалним подносиоцима пријава који су заинтересовани да присуствују информативним сесијама се препоручује да се региструју на следећем линку: [http://europa.rs/projects/Registraciona_forma.html

  • Штампај