Програм унапређења институционалне инфраструктуре у 2014. години

Акредитоване регионалне развојне агенције пружају стандардизован сет услуга са циљем подршке равномерном регионалном развоју кроз унапређење доступности, обима и квалитета услуга подршке.

Акредитоване регионалне развојне агенције пружају стандаризовани сет услуга јединицама локалне самоуправе, правним лицима чији су већински оснивачи јединице локалне самоуправе и средњим привредним друштвима која могу бити корисници средстава по Програму подршке јачању регионалне конкурентности у 2014. години.

Програм садржи две групе услуга које пружају акредитоване регионалне развојне агенције:
1) пружање помоћи у припреми и изради регионалних, обласних и локалних развојних пројеката у 2014. години;
2) организовање и представљање програма Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе (Програм подршке јачању регионалне конкурентности у 2014. години - Мера повећања регионалне и локалне конкурентности и Програм подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2014. години - Мера суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе у реализацији регионалних и локалних пројеката).

Програм спроводи Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој.

  • Штампај