Почетак | Развојна документа регионалног развоја | Регионалне развојне стратегије | Евалуација регионалних развојних стратегија

Евалуација регионалних развојних стратегија

Прелиминарна евалуација регионалних стратегија се обавља пре почетка имплементације и служи за оцењивање кохерентности и усклађености циљева, приоритета и мера између регионалне стратегије и Националног плана, као и усклађености регионалне стратегије са циљевима, приоритетима и мерама садржаним у Националном плану. Прелиминарна евалуација регионалне стратегије укључује анализу њених ефеката на социјалну и економску ситуацију.

Текућа евалуација регионалне стратегије се обавља на средини периода имплементације и служи за оцењивање имплементације и ефеката спроведених мера стимулације регионалног развоја, идентификованих у регионалној стратегији.

Ова евалуација укључује:

  1. евалуацију иницијалних резултата реализације;
  2. евалуацију степена остварења одговарајућих циљева;
  3. евалуацију коришћења финансијских средстава и управљачких процедура и процедура праћења имплементације.

Коначна евалуација сваке регионалне стратегије се обавља након завршетка имплементације датог планског документа и служи за оцењивање степена реализације планског документа, остварења приоритета и циљева планског документа, као и остварених ефеката у погледу стимулисања (равномерног) регионалног развоја.

Коначна евалуација укључује:

  1. евалуацију делотворности и ефикасности искоришћених средстава;
  2. евалуацију укупног учинка;
  3. анализу позитивних и негативних фактора у реализацији регионалне стратегије;
  4. евалуацију степена остварења циљева и одрживости резултата;
  5. закључке и препоруке у вези са имплементацијом политике регионалног развоја.

  • Штампај