Почетак | Развојна документа регионалног развоја | Програми финансирања развоја региона | Евалуација програма финансирања

Евалуација програма финансирања

Програми финансирања развоја региона се евалуирају на годишњем нивоу, након окончања имплементације односног документа за сваки регион.

Евалуација укључује:

  1. евалуацију иницијалних резултата реализације;
  2. евалуацију степена остварења појединачних циљева;
  3. евалуацију коришћења финансијских  средстава и управљачких процедура и процедурапраћења имплементације;
  4. евалуацију делотворности и ефикасности искоришћених средстава;
  5. евалуацију укупног учинка;
  6. анализу позитивних и негативних фактора у реализацији програма;
  7. закључке и препоруке у вези са имплементацијом политике регионалног развоја.

  • Штампај