Почетак | Политика регионалног развоја Европске уније | Подршка ЕУ Србији | Подршка развоју регионалне политике на националном нивоу (РегПол)

Подршка развоју регионалне политике на националном нивоу (РегПол)

„Подршка развоју регионалне политике на националном нивоу“ (скраћено РегПол пројекат) је део ИПА 2007 програма, компонента И, Регионални друштвено-економски програм развоја 2 (RDEPR2), који финансира Европска унија.

RDEPR2 програм се састоји од 4 компоненте, тј. текућег пројекта (компонента 1) и 3 преостале компоненте које су тесно повезане, а то су пројекат Подршке регионалним развојним агенцијама (компонента 2), припрема оперативних грантова за регионалне развојне агенције (компонента 3) и Грант шема за пројекте регионалног друштвено-економског развоја (компонента 4).

РегПол пројекат је своје активности започео крајем октобра 2010 и трајаће 30 месеци. Главни корисник је Министарство економије и регионалног развоја. Остале институције укључене у пројекат на националном нивоу су Национална агенција за регионални развој, Канцеларија за европске интеграције, Министарство финансија и Министарство за државну управу и локалну самоуправу.

Пројекат реализује конзорцијум фирми из ЕУ, којим управља Ecorys Nederland BV (из Ротердама, Холандија). Остали партнери у конзорцијуму су GDSI Ltd из Ирске (Galway) и Ecosfera из Италије (Рим).

Крајњи циљ пројекта је значајан допринос равномерном друштвено-економском развоју Србије, а намера је:

  • Јачање капацитета на националном нивоу за планирање и имплементацију интегрисаног регионалног развоја;
  • Постизање делотворнијег и транспарентнијег планирања и трошења фондова за развој Србије.

Како би се ово постигло, биће имплементиране четири главне компоненте пројекта:

  1. Формулисање политике (подршка у прављењу Националног плана регионалног развоја и повезаних докумената, као што су 5 развојних стратегија за НСТЈ 2 и одговарајући Програми за финансирање развоја региона)
  2. Управљање развојем (подршка у успостављању свих релевантних структура и система за ефикасно управљање и имплементацију развојних фондова)
  3. Координација и интеграција (подршка Министарству на пољу координације са другим надлежним министарствима и осталим заинтересованим странама на националном и регионалном нивоу)
  4. Хоризонталне активности (подршка Министарству у организовању конференција и других манифестација, организовање радионица и промотивних активности, организовање студијских посета и информативних путовања за особље Министарства и других релевантних заинтетересованих страна)

Контакт:
РегПол пројекат
Министарство економије и регионалног развоја
Булевар краља Александра 15/304
11000 Београд

Тел: +381 11 285 5327
Фаx: +381 11 285 5233
www.regpol.rs

  • Штампај