Почетак | Политика регионалног развоја Европске уније | Подршка ЕУ Србији | Регионално друштвено-економски програм развоја (RDEPR)

Регионално друштвено-економски програм развоја (RDEPR 2)

Регионално друштвено-економски програм развоја (RDEPR 2) је програм техничке помоћи ЕУ са циљем пружања подршке регионалним агенцијама за развој у Србији.

Свеобухватан циљ пројекта је јачање капацитета у Србији за израду и спровођење политике којом би се постигао уједначен територијални друштвено-економски развој у складу са захтевима које поставља прикључење ЕУ.

Сврха пројекта је унапређење капацитета регионалних агенција за развој и других регионалних и општинских интересних група за планирање и спровођење регионалног развоја.

RDEPR 2 који је покренут у јуну 2009. године са циљем да побољша капацитете регионалних агенција за развој. Пројектом је подржано девет регионалних агенција, чија седишта су у Крагујевцу, Краљеву, Лесковцу, Нишу, Новом Пазару, Пожаревцу, Зајечару, Зрењанину и Ужицу.

Програм ће такође пружити помоћ другим регионалним и општинским интересним странама укљученим у регионални развој у читавој Србији.

Техничка помоћ се састоји од четири кључне компоненте:

  • Подршка регионалним агенцијама за развој,
  • Глас у прилог локалних и регионалних интересних страна,
  • Међуопштинска сарадња, подршка и учење и
  • Подршка Фонда бесповратне помоћи

Фонд бесповратне помоћи за регионални развој

Основна сврха RDEPR 2 је креирање и подршка новим могућностима за запошљавање и очување постојећих радних места. Због тога је и основан Фонд бесповратне помоћи, вредан 9.000.000 евра, који финансира ЕУ, а којим се подржавају регионални пројекте који директно утичу на креирање радних места и развој бизниса.

Пројекат финансира Европска унија, а у име Делегације Европске уније спроводи међународни конзорцијум предвођен WYG International уз учешће HCL Consultants, Triabal Helm и Oxford Policy Management.

Контакт:
Његошева бр. 5, спрат 2, Београд
Телефон: + 381 11 364 0044, 364 0045

  • Штампај