Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Регионалне развојне агенције | Вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција

Вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција

Национална агенција за регионални развој једанпут годишње врши вредновање рада регионалних развојних агенција за претходну календарску годину у циљу праћења реализације задатака за које су акредитоване у складу са Законом о регионалном развоју.

Услови за вредновање рада регионалних агенција су:

 1. да је регионална агенција акредитована у складу са Уредбом о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимање акредитације пре истека рока на који је издата;
 2. да је регионална агенција уписана у регистар у складу са Правилником о садржини и изгледу јединственог регистра акредитованих регионалних развојних агенција; 
 3. да је поднела годишњи извештај о раду и пословању Агенцији и оснивачима;
 4. извештај Агенције о обиласку регионалне агенције у складу са Законом;
 5. да је поднела податке на обрасцу - Евалуациони образац

Критеријуми за вредновање рада акредитованих регионалних агенција су:

 1. институционални критеријум;
 2. организациони критеријум;
 3. критеријум учинка везан за подршку развоју приватном сектору и регионалном развоју;
 4. критеријум везан за промотивне активности.

Вредновање критеријума врши се на основу индикатора и поена - Табела вредновања рада акредитованих регионалних развојних агенција.

Број поена

Уколико акредитована регионална агенција буде вреднована:

 1. са мање од 20 поена оцениће се оценом "не испуњава услове";
 2. од 20 до 30 поена оцениће се оценом "довољан";
 3. од 31 до 40 поена оцениће се оценом "добар";
 4. од 41 до 50 оцениће се оценом "врло добар";
 5. преко 51 оцениће се оценом "одличан" .

Минимални услов од 20 поена мора се испунити по свим индикаторима по којима се захтева минималан број поена.

 

 • Штампај