Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Министарство привреде

Министарство привреде

Министарство привреде, између осталог, обавља и послове државне управе који се односе на:
- регионални развој;
- анализу расположивих ресурса и потенцијала за регионални и национални развој;
- методологију за мерење степена развијености локалних самоуправа и региона;
- усмеравање активности које подстичу регионални развој;
- подстицање равномернијег регионалног развоја и смањење регионалних разлика;
- унапређење привредног амбијента на регионалном нивоу;
- пружање помоћи јединицама локалне самоуправе у имплементацији пројеката локалног економског развоја;
- планирање, програмирање и предлагање развојних пројеката из области регионалног развоја и пројеката од интереса за Републику Србију;
- подстицање сарадње јединица локалне самоуправе, невладиног сектора, привредних субјеката и државних органа;
- међупројектну координацију;
- мерење ефеката и оцену успешности пројеката;
- успостављање базе података неопходне за праћење пројеката, као и друге послове одређене законом.

Контакт:
Кнеза Милоша 20, Београд
Телефон: 011/3642-702
Факс: 011/3642-705

kabinet@privreda.gov.rs

www.privreda.gov.rs

  • Штампај