Почетак | Развијености региона и јединица локалне самоуправе | Степен развијености за 2014. годину

Степен развијености за 2014. годину

Степен развијености региона

Развијени региони су региони који остварују вредност бруто-домаћег производа изнад вредности републичког просека, и то:

1) Београдски регион;

2) Регион Војводине.

Недовољно развијени региони су региони у којима је вредност бруто-домаћег производа испод вредности републичког просека, и то:

1) Регион Шумадије и Западне Србије;

2) Регион Јужне и Источне Србије.

Статус недовољно развијеног региона има Регион Косова и Метохије.

Степен развијености јединица локалних самоуправа

Према степену развијености јединица локалних самоуправа прву групу чини 20 јединица локалне самоуправе чији је степен развијености изнад републичког просека, и то: Бачка Паланка, Београд; Беочин; Бор; Ваљево; Врбас; Вршац; Кањижа; Крагујевац; Лајковац; Ниш; Нови Сад; Панчево; Пећинци; Пожаревац; Сента; Стара Пазова; Суботица; Ужице и Чачак.

Према степену развијености јединица локалних самоуправа другу групу чини 34 јединице локалне самоуправе чији је степен развијености у распону од 80% до 100% републичког просека, и то: Ада; Александровац; Апатин; Аранђеловац; Ариље; Бачка Топола; Бачки Петровац; Бечеј; Врање; Врњачка Бања; Горњи Милановац; Зајечар; Зрењанин; Инђија; Јагодина; Кикинда; Косјерић; Крушевац; Кула; Лапово; Мајданпек; Нови Кнежевац; Пирот; Пожега; Рача; Рума; Смедерево; Сомбор; Сремска Митровица; Сремски Карловци; Темерин; Топола; Чајетина и Шабац.

Према степену развијености јединица локалних самоуправа трећу групу чини 47 недовољно развијених јединица локалних самоуправа чији је степен развијености у распону од 60 % до 80% републичког просека, и то: Алибунар; Бајина Башта; Баточина; Бач; Бела Црква; Богатић; Бољевац; Велика Плана; Велико Градиште; Владимирци; Деспотовац; Жабаљ; Житиште; Ивањица; Ириг; Кладово; Кнић; Ковачица; Ковин; Коцељева; Краљево; Лесковац; Лозница; Лучани; Љубовија; Мали Иђош; Неготин; Нова Црња; Нови Бечеј; Нови Пазар; Осечина; Оџаци; Параћин; Пландиште; Прокупље; Свилајнац; Сечањ; Смедеревска Паланка; Сокобања; Србобран; Тител; Трстеник; Ћићевац; Ћуприја; Уб; Чока и Шид.

Према степену развијености јединица локалних самоуправа четврту групу чини 44 изразито недовољно развијених јединица локалних самоуправа чији је степен развијености испод 60 % републичког просека, и то: Алексинац; Бабушница; Бела Паланка; Блаце; Бојник; Босилеград; Брус; Бујановац; Варварин; Владичин Хан; Власотинце; Гаџин Хан; Голубац; Димитровград; Дољевац; Жабари; Жагубица; Житорађа; Књажевац; Крупањ; Куршумлија; Кучево; Лебане; Љиг; Мали Зворник; Мало Црниће; Медвеђа; Мерошина; Мионица; Нова Варош; Опово; Петровац на Млави; Прешево; Прибој; Пријепоље; Ражањ; Рашка; Рековац; Сврљиг; Сјеница; Сурдулица; Трговиште; Тутин; Црна Трава.

Према степену развијености девастирана подручја чине 19 јединица локалне самоуправе из четврте групе чији је степен развијености испод 50% републичког просека, и то: Бабушница; Бела Паланка; Бојник; Босилеград; Бујановац; Владичин Хан; Голубац; Житорађа; Куршумлија; Лебане; Мали Зворник; Медвеђа; Мерошина; Прешево; Пријепоље; Сврљиг; Сурдулица;Трговиште и Тутин.

  • Штампај