Почетак | Финансирање регионалног развоја | Сви програми за јединице локалних самоуправа

Конкурс за доделу субвенција и дотација за пројекте развоја туризма у 2015. години

Путем конкурса одобравају се средства за промоцију туристичких производа и туристичких простора и подстицање унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде; унапређење и реализација статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна као и едукација и тренинзи у туризму, као и за израду планске документације у складу са Законом о туризму, израду планске и пројектне документације, уређење грађевинског земљишта и изградњу или унапређење постојеће комуналне инфраструктуре као и уређење јавних површина и земљишта намењеног општој рекреацији.

Институција

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Коме је намењен

Улагање у економску (привредну) инфраструктуру

Висина средстава

Од 50 до 100 процената вредности пројекта, у зависности од активности

Услови кредитирања/субвенционисања

О условима и критеријумима више у тексту конкурса.

Ограничења

Нема ограничења

Где конкурисати

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор за туризам, Немањина бр. 22-26, Београд, искључиво путем поште или писарнице министарства.

Рок за пријаву

01. сеп 2015.

Услови конкурисања

Контакт

Све додатне информације 011/3139-697 или 011/3139-685.

Прилози

  • Штампај