Почетак | Финансирање регионалног развоја | Сви програми за јединице локалних самоуправа

Конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање унапређења саобраћајне инфраструктуре

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова додељује бесповратна средства у укупном износу од 40.000.000,00 динара за суфинансирање изградње саобраћајне сигнализације и постављања техничких средстава за успоравање саобраћаја у непосредној близини школских и предшколских установа, или измештања аутобуских стајалишта са саобраћајних трака коловоза, или изградње бициклистичких односно пешачко-бициклистичких стаза са посебним акцентом на туристичке дестинације.

Институција

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Коме је намењен

Улагање у саобраћајну инфраструктуру

Висина средстава

Највише до 3.000.000,00 динара

Услови кредитирања/субвенционисања

Ограничења

/

Где конкурисати

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16

Рок за пријаву

20. јун 2014.

Услови конкурисања

Контакт

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату на телефон:021 487 43 24 или endre.surjan@vojvodina.gov.rs
www.spriv.vojvodina.gov.rs

Прилози

  • Штампај