Почетак | Финансирање регионалног развоја | Сви програми за јединице локалних самоуправа

Конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање програма образов

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, додељује бесповратна средства у укупном износу од 1.800.000,00 динара ради реализације програма унапређења образовања ромске деце основношколског узраста у АП Војводини.

Институција

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Коме је намењен

Улагање у образовање, науку, културу и спорт

Висина средстава

150.000,00 динара

Услови кредитирања/субвенционисања

Општине и градови који аплицирају су у обавези да обезбеде минимално финансијско учешће једнако износу тражених средстава на Конкурсу у циљу подршке програму образовања ученика/ца ромске националности основношколског узраста од 5-8 разреда у АП Војводини.

Ограничења

Где конкурисати

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа

Рок за пријаву

01. авг 2014.

Услови конкурисања

Контакт

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату на телефон 021/487 4277, 021/487 4255
www.spriv.vojvodina.gov.rs

Прилози

  • Штампај