Почетак | Финансирање регионалног развоја | Сви програми за јединице локалних самоуправа

Конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координ

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, додељује бесповратна средства у укупном износу од 1.200.000,00 динара за релаизацију програма увођења координатора за ромска питања у јединице локалне самоуправе у АП Војводини.

Институција

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Коме је намењен

Јачање кадровских и људских ресурса

Висина средстава

240.000,00 динара

Услови кредитирања/субвенционисања

Конкурсом ће се финансирати бруто плата координатора за ромска питања у износу од 40.000,00 динара, у трајању од 6 месеци.

Ограничења

Где конкурисати

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа

Рок за пријаву

01. окт 2014.

Услови конкурисања

Контакт

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату на телефон 021/487 4277, 021/487 4255.
www.spriv.vojvodina.gov.rs

Прилози

  • Штампај