Почетак | Финансирање регионалног развоја | Сви програми за јединице локалних самоуправа

Конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, додељује бесповратна средства у у купном износу од 1.000.000,00 динара као подршка програму израде и усвајања Локалног акционог плана за Роме на територији АП Војводине.

Институција

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Коме је намењен

Улагање у социјалну заштиту

Висина средстава

до 150.000,00 динара

Услови кредитирања/субвенционисања

Подносилац пријаве може аплицирати за израду ЛАП-а који се односи на области предвиђене Стратегијом за унапређење положаја Рома.

Ограничења

Где конкурисати

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа.

Рок за пријаву

01. окт 2014.

Услови конкурисања

Контакт

Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату на телефон 021/487 4277, 021/487 4255
www.spriv.vojvodina.gov.rs

Прилози

  • Штампај