Почетак | Финансирање регионалног развоја | Сви програми за јединице локалних самоуправа

Јавни позив за подношење захтева за суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања у 2014. години

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова суфинансира градове и општине на територији АП Војводине за програме или мере активне политике запошљавања, у складу са Локалним акционим планом запошљавања, и то за: стручну праксу; запошљавање приправника; обуке у професионалним и радним вештинама и јавне радове.

Институција

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова

Коме је намењен

Подстицање запошљавања

Висина средстава

-

Услови кредитирања/субвенционисања

формиран Локални савет за запошљавање, донет Локални акциони план за запошљавање за 2014. годину и обезбеђен износ средстава за програме или мере активне политике запошљавања

Ограничења

-

Где конкурисати

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа.

Рок за пријаву

14. апр 2014.

Услови конкурисања

Контакт

Све додатне информације у вези са реализацијом Јавног позива могу се добити у Покрајинском секретаријату на телефон 021/487 43 13.
Образац захтева може се преузети у Покрајинском секретаријату, на сајтовима www.spriv.gov.rs и www.nsz.gov.rs.

Прилози

  • Штампај