Почетак | Финансирање регионалног развоја | Сви програми за јединице локалних самоуправа

Конкурс за подстицање иновативног приступа у промовисању повољног пословног окружења у јединицама локалне самоуправе

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу дефинисао је потребу за увођењем иновација у промовисању локалних и регионалних привредних потанцијала. Циљ конкурса је подстицање иновативног приступа у промовисању значаја модерне и ефикасне локалне самоуправе у циљу успостављања повољног пословног окружења.

Институција

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Коме је намењен

Други подстицаји од значаја за регионални развој

Висина средстава

Услови кредитирања/субвенционисања

Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају удружења грађана регистрована у Републици Србији. Учесници на конкурсу могу аплицирати само са једним пројектом као носиоци предлога пројекта.

Ограничења

Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица неће се разматрати.

Где конкурисати

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Владе АП Војводине.

Рок за пријаву

20. мар 2014.

Услови конкурисања

Контакт

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на е-маил: region@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021-487-48-93, радним даном од 9 до 15 часова.
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице www.region.vojvodina.gov.rs.

Прилози

  • Штампај