Акредитоване још две регионалне развојне агенције

Регионална развојна агенција Београд и Регионална развоја агенција Подриња, Подгорине и Рађевине су акредитоване за обављање послова регионалног развоја од стране Националне агенције за регионални развој.

Уговоре о акредитацији потписали су директор Националне агенције Милош Игњатовић и директори развојних агенција Драгољуб Милетић испред РРА Београд и Данијела Марковић испред РРА Подриње, Подгорина и Рађевина. 

Регионална развојна агенција Београд акредитована је за обављање послова регионалног развоја за Београдски регион. Од 2002. до 2013. године, агенција је пословала под именом Регионални центра за развој МСПП Београд, а 2013. године променила је пословно име.  Оснивачи ове агенције су Град Београд, Привредна комора Београд, Институт економских наука и Мрежа одрживог развоја.

Регионална развојна агенција Подриње, Подгорина и Рађевина основана је 2013. године. Основачи ове агенције су Лозница, Љубовија, Крупањ, Осечина, Мали Зворник и Крупањ и удружења предузетника Опште удружење предузетника из Лознице, Удружење грађана „Клуб привредника Лознице“, Опште удружење предузетника из Малог Зворника, Опште удружење предузетника из Љубовије и Опште удружење предузетника из Богатића.

До сада је акредитовано 13 агенција и то три у Региону Јужна и Источна Србија, шест у Региону Шумадија и Западна Србија, три у Региону Војводина и једна у Београдском региону. Акредитацију се издаје на период од две године са могућношћу обнове. Акредитација регионалних развојних агенција се спроводи ради успостављања институционалног оквира за планирање, организовање и реализацију развојних активности у циљу осигурања квалитета и одрживости институција које се баве регионалним развојем, у складу са Законом о регионалном развоју. Процесом акредитације успоставља се синхронизован систем рада и омогућава ефикасна координација на свим нивоима од локалног до регионалног и централног, а све у циљу спровођења политике регионалног развоја.