Мера суфинансирања годишње чланарине јединица локалне самоуправе за рад и пословање АРРА

Циљ мере је обезбеђење средстава за суфинансирање годишње чланарине јединица локалне самоуправе за рад и пословање АРРА. Суфинансирање чланарине врши се у зависности од степена развијености јединица локалне самоуправе.

Институција

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе

Коме је намењен

Други подстицаји од значаја за регионални развој

Висина средстава

Услови кредитирања/субвенционисања

Ограничења

Право на подношење захтева имају јединице локалне самоуправе које су разврстане у трећу и четврту групу развијености и девастирана подручја.

Где конкурисати

Национална агенција за регионални развој, Трг Николе Пашића 5/6, Београд

Рок за пријаву

01. окт 2014.

Услови конкурисања

Контакт

Више информација: 011/2060-814

Прилози