Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Регионалне развојне агенције | Регистар акредитованих регионалних развојних агенција

Регионална развојна агенција Пчињског округа д.о.о. Врање

Скр. назив: РРА Пчињског округа доо
Шифра делатности: 7022
Делатност: Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
Број становника: 158717
Матични број: 17610279
ПИБ: 103521833

Адреса

Адреса: Партизанска 10А/21
Место: Врање
Општина: Врање
ПТТ број: 17500
ПАК:
Е-пошта: leda_vr@yahoo.com
Телефон: +38164 6858 604
Факс:
Web: www.veeda.rs

Овлашћено лице

Име и презиме: Бојана Тасковић
Функција: в. д. директора
Е-пошта: info@veeda.rs
Телефон:
Мобилни: 0648905487
Образовање: Дипл. менаџер
Радни стаж: 1 година
Старост: 29

Банковни рачун

Рачун Банка Адреса Место
160-135135-34 Банца Интеса АД Андре Ђорђевића мајор Дејана 2 Врање
840-1089743-90 Управа за трезор Краља Стефана Првовенчаног 1 Врање

Оснивачи

Ред. бр. Тип Оснивач Овлашћено лице
1 локална самоуправа Град Врање Златковић Сања
2 локална самоуправа Општина Трговиште Крстић Ненад
3 локална самоуправа Општина Владичин Хан Младеновић Горан
4 привредна комора Привредна комора Србије - Регионална привредна комора Јабланичког и Пчињског округа Јовић Горан
5 банка БАНЦА ИНТЕСА АД Ђурић Драгиња
6 предузеће Минерали Цо - Неметали Јеремић Драгољуб

Области

Број области Општина Округ
1 Врање Пчињски округ
1 Владичин Хан Пчињски округ
1 Трговиште Пчињски округ

Број запослених у агенцији

Број систематизованих радних места: (податак није познат)

Број запослених/степен образовања Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време Број ангажованих по уговору Укупан број запослених
VII 1 2 2 1 5
УКУПНО: 2 2 1 5

Подаци о пословном простору у седишту

Површина (м2) Власништво Опис
30 Не Пословни простор, канцеларија и право коришћења сале за састанке (22м2) - без накнаде

Подаци о пословним/организационим јединицама

Ред. бр. Назив Адреса Место ПТТ Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време

Подаци о опреми

Тип Количина Вредност (дин.) Опис
Канцеларијски намештај, компјутерска опрема 5

Подаци о планираним финансијским средствима

Ред. бр. Година Износ (дин.) Извор
1 2019 2.500.000,00 Чланарина оснивача
2 2019 5.441.304,00 Други извори

Подаци о досадашњим услугама обављеним за јавни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге

Подаци о досадашњим услугама обављеним за приватни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге

Подаци о спроведеним међународним, регионалним и локалним пројектима

Ред. бр. Година Назив пројекта Корисник пројекта Тип пројекта Вредност пројекта Приложена документација

Подаци о закљученим уговорима из члана 50. Закона

Ред. бр. Датум закључења уговора Уговорне стране Предмет уговора Рок важности Вредност уговора (дин.) Приложена документација

Подаци о оствареним резултатима у области подршке привредним субјектима

Година Број одржаних обука Број обучених полазника Број предузећа која су добила услуге менторинг Број клијената који су добили услуге консалтинга Број пријава по програмима НАРР Број одобрених пријава по програмима НАРР

Подаци о оствареним резултатима у области регионалног развоја

Година Категорија Ниво Број

Подаци о акредитацији

Датум подношења захтева за акредитацију: 16.04.2019.
Број решења о стицању акредитације: 1-04-023-12/2019-1
Датум доношења решења о стицању акредитације: 25.04.2019.
Рок важења решења о стицању акредитације: 2 године
Регистарски број уписа прве акредитације:
Број решења о одузимању акредитације:
Датум доношења решења о одузимању акредитације:
Број решења о престанку акредитације:
Датум доношења решења о престанку акредитације:

Обнова акредитације:


Ред. бр. Година Датум захтева Датум решења Број решења Рок важења Рег. број Подброј
1 2021 15.3.2021 15.4.2021 1-04-023-6/2021-2 15.5.2026

Подаци о оцени у поступку вредновања рада агенције

Година Оцена Опис оцене Коментар
2020 36.2 добар Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-7/2021-1 од 09.04.2021. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2021 40.2 добар Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-24/2022-1 од 10.10.2022. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2021. годину, образоване Решењем број 1-01-119-16/2022 од 11. марта 2022. године.
2022 44.5 врло добар Оцењивање рада за 2022. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-27/2023-1 од 26.07.2023. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-5/2023 од 2. марта 2023. године.

  • Штампај