Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Регионалне развојне агенције | Регистар акредитованих регионалних развојних агенција

Регионална развојна агенција "Јужни Банат" д.о.о. Панчево

Скр. назив: РРА "Јужни Банат"
Шифра делатности: 7022
Делатност: Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
Број становника: 293730
Матични број: 21263001
ПИБ: 109898548

Адреса

Адреса: Карађорђева 4
Место: Панчево
Општина: Панчево
ПТТ број: 26000
ПАК:
Е-пошта: office@rrajuznibanat.rs
Телефон: 013 2190 314
Факс: /
Web: www.rrajuznibanat.rs

Овлашћено лице

Име и презиме: Игор Кнежевић
Функција: директор
Е-пошта: igor.knezevic@rrajuznibanat.rs
Телефон: 013 2190 314
Мобилни: 064 8789 137
Образовање: всс
Радни стаж: 20
Старост: 44

Банковни рачун

Рачун Банка Адреса Место
155-0000000032699-77 Халкбанк а.д. Трг краља Перта И 8-10 Панчево
840-0000001018743-78 Управа за трезор Масарикова 2 Панчево

Оснивачи

Ред. бр. Тип Оснивач Овлашћено лице
1 локална самоуправа Град Панчево Павлов Саша
2 локална самоуправа Град Вршац Митровић Драгана
3 локална самоуправа Општина Ковин Петровић Сања
4 локална самоуправа Општина Ковачица Гарашевић Милан
5 локална самоуправа Општина Алибунар Белић Предраг
6 локална самоуправа Општина Бела Црква Богисављевић Дарко
7 локална самоуправа Општина Пландиште Репац Јован
8 локална самоуправа Општина Опово Тасић Зоран
9 предузеће Грађевинско предузеће Финнет инжењеринг д.о.о. Панчево Перић Филип
10 предузеће ХИТЕАМ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УСЛУГЕ, ВРШАЦ Танасијевић Дејан

Области

Број области Општина Округ
1 Панчево Јужно-банатски округ
2 Вршац Јужно-банатски округ
3 Ковин Јужно-банатски округ
4 Ковачица Јужно-банатски округ
5 Алибунар Јужно-банатски округ
6 Бела Црква Јужно-банатски округ
7 Пландиште Јужно-банатски округ
8 Опово Јужно-банатски округ

Број запослених у агенцији

Број систематизованих радних места: (податак није познат)

Број запослених/степен образовања Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време Број ангажованих по уговору Укупан број запослених
VI 1 0 0 1
VII 2 4 0 0 4
УКУПНО: 5 0 0 5

Подаци о пословном простору у седишту

Површина (м2) Власништво Опис

Подаци о пословним/организационим јединицама

Ред. бр. Назив Адреса Место ПТТ Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време

Подаци о опреми

Тип Количина Вредност (дин.) Опис

Подаци о планираним финансијским средствима

Ред. бр. Година Износ (дин.) Извор
1 2018 56.473.299,00 чланарине оснивача

Подаци о досадашњим услугама обављеним за јавни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге

Подаци о досадашњим услугама обављеним за приватни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге

Подаци о спроведеним међународним, регионалним и локалним пројектима

Ред. бр. Година Назив пројекта Корисник пројекта Тип пројекта Вредност пројекта Приложена документација

Подаци о закљученим уговорима из члана 50. Закона

Ред. бр. Датум закључења уговора Уговорне стране Предмет уговора Рок важности Вредност уговора (дин.) Приложена документација

Подаци о оствареним резултатима у области подршке привредним субјектима

Година Број одржаних обука Број обучених полазника Број предузећа која су добила услуге менторинг Број клијената који су добили услуге консалтинга Број пријава по програмима НАРР Број одобрених пријава по програмима НАРР

Подаци о оствареним резултатима у области регионалног развоја

Година Категорија Ниво Број

Подаци о акредитацији

Датум подношења захтева за акредитацију: 25.09.2017.
Број решења о стицању акредитације: 1-04-023-29/2017-1
Датум доношења решења о стицању акредитације: 29.09.2017.
Рок важења решења о стицању акредитације: 29.09.2019.
Регистарски број уписа прве акредитације:
Број решења о одузимању акредитације:
Датум доношења решења о одузимању акредитације:
Број решења о престанку акредитације:
Датум доношења решења о престанку акредитације:

Обнова акредитације:


Ред. бр. Година Датум захтева Датум решења Број решења Рок важења Рег. број Подброј
1 2019 5.9.2019 24.9.2019 1-04-023-20/2019-1 5 година

Подаци о оцени у поступку вредновања рада агенције

Година Оцена Опис оцене Коментар
2018 57.6 одличан Оцењивање рада у 2018. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-11/2019/1 од 12.09.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2018. годину, образоване Решењем број 1-04-119-8/2019 од 22. фебруара 2019. године
2019 46.4 врло добар Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-8/2020-1 од 12.10.2020. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2019. годину, образоване Решењем број 1-04-119-9/2020 од 22. марта 2020. године
2020 95.7 одличан Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-16/2021-1 од 07.06.2021. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2021 209.2 одличан Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-4/2022-1 од 13.05.2022. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2021. годину, образоване Решењем број 1-01-119-16/2022 од 11. марта 2022. године.
2022 86.2 одличан Оцењивање рада за 2022. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-3/2023-1 од 07.06.2023. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-5/2023 од 2. марта 2023. године.

  • Штампај