Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Регионалне развојне агенције | Регистар акредитованих регионалних развојних агенција

Агенција за регионални развој Расинског округа д.о.о. Крушевац

Скр. назив: Агенција за регионални развој Расинског округа д.о.о. Крушевац
Шифра делатности: 7022
Делатност: Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
Број становника: 241700
Матични број: 20988037
ПИБ: 108385333

Адреса

Адреса: Трг Косовских јунака 6/В
Место: Крушевац
Општина: Крушевац
ПТТ број: 37000
ПАК:
Е-пошта: office@arrro.rs
Телефон: +381 37 202 336
Факс:
Web: www.arrro.rs

Овлашћено лице

Име и презиме: Стефан Рибаћ
Функција: в. д. директора
Е-пошта: stefan.ribac@arrro.rs
Телефон: +381 37 202 336
Мобилни:
Образовање:
Радни стаж:
Старост:

Банковни рачун

Рачун Банка Адреса Место
205-203887-12 Комерцијална банка а. д. Београд Експозитура Крушевац, Трг фонтана 1 Крушевац
840-841743-03 Управа за трезор - Крушевац

Оснивачи

Ред. бр. Тип Оснивач Овлашћено лице
1 локална самоуправа Скупштина општине Брус Јеличић Милутин
2 локална самоуправа општина Трстеник Алексић Мирослав
3 локална самоуправа Скупштина општине Варварин Миленковић Зоран
4 локална самоуправа Општина Ћићевац Кркић Златан
5 локална самоуправа Општинака управа општине Александровац Стојаковац Југослав
6 локална самоуправа Општина Крушевац Несторовић Драги
7 удружења грађана Удружење грађана Етно Расина Миленковић Душица
8 привредна комора Регионална привредна комора Крушевац Вукићевић Предраг

Области

Број области Општина Округ
1 Крушевац Расински округ
1 Трстеник Расински округ
1 Брус Расински округ
1 Александровац Расински округ
1 Ћићевац Расински округ
1 Варварин Расински округ

Број запослених у агенцији

Број систематизованих радних места: 5

Број запослених/степен образовања Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време Број ангажованих по уговору Укупан број запослених
VII 1 5 0 0 5
УКУПНО: 5 0 0 5

Подаци о пословном простору у седишту

Површина (м2) Власништво Опис
50 Не Две канцеларије опремљене неопходним канцеларијским намештајем; за организовање обука, семинара, презентација и сл. догађаја на располагању је конференцијска сала за 70 учесника

Подаци о пословним/организационим јединицама

Ред. бр. Назив Адреса Место ПТТ Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време

Подаци о опреми

Тип Количина Вредност (дин.) Опис
лап топ рачунар 4 0,00 добијени на коришћење од оснивача
мултифункционални уређај 1 0,00 скенер, копир, штампач и факс
ласерски штампач 1 0,00 у власништву АРРРО
аутомобил 1 0,00 закуп

Подаци о планираним финансијским средствима

Ред. бр. Година Износ (дин.) Извор
1 2015 3.010.000,00 чланарина оснивача
2 2015 1.850.000,00 други извори средстава
3 2016 3.010.000,00 чланарина оснивача
4 2016 1.850.000,00 други извори средстава

Подаци о досадашњим услугама обављеним за јавни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге

Подаци о досадашњим услугама обављеним за приватни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге

Подаци о спроведеним међународним, регионалним и локалним пројектима

Ред. бр. Година Назив пројекта Корисник пројекта Тип пројекта Вредност пројекта Приложена документација

Подаци о закљученим уговорима из члана 50. Закона

Ред. бр. Датум закључења уговора Уговорне стране Предмет уговора Рок важности Вредност уговора (дин.) Приложена документација

Подаци о оствареним резултатима у области подршке привредним субјектима

Година Број одржаних обука Број обучених полазника Број предузећа која су добила услуге менторинг Број клијената који су добили услуге консалтинга Број пријава по програмима НАРР Број одобрених пријава по програмима НАРР

Подаци о оствареним резултатима у области регионалног развоја

Година Категорија Ниво Број

Подаци о акредитацији

Датум подношења захтева за акредитацију: 02.06.2015.
Број решења о стицању акредитације: 02 24-9/15
Датум доношења решења о стицању акредитације: 10.07.2015.
Рок важења решења о стицању акредитације: 20.07.2017
Регистарски број уписа прве акредитације:
Број решења о одузимању акредитације:
Датум доношења решења о одузимању акредитације:
Број решења о престанку акредитације:
Датум доношења решења о престанку акредитације:

Обнова акредитације:


Ред. бр. Година Датум захтева Датум решења Број решења Рок важења Рег. број Подброј
1 2018 1.8.2017 8.1.2018 1-04-023-27/2017-2 5 година

Подаци о оцени у поступку вредновања рада агенције

Година Оцена Опис оцене Коментар
2016 41.9 врло добар Оцењивање рада у 2016. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 1-04-023-24-2017/1 од 28.09.2017. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2016. годину, образоване Решењем 119-5/2017-04 од 23.03.2017. године.
2017 47.1 врло добар Оцењивање рада у 2017. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-22/2018/1 од 22.11.2018. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2017. годину, образоване Решењем број 1-04-119-14-5/2018 од 2. фебруара 2018. године
2018 48.8 врло добар Оцењивање рада у 2018. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-18/2019/1 од 12.09.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2018. годину, образоване Решењем број 1-04-119-8/2019 од 22. фебруара 2019. године
2019 42.9 врло добар Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-11/2020-1 од 07.12.2020. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2019. годину, образоване Решењем број 1-04-119-9/2020 од 22. марта 2020. године
2020 33.8 добар Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-15/2021-1 од 17.06.2021. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2021 62.1 одличан Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-32/2022-1 од 16.12.2022. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2021. годину, образоване Решењем број 1-01-119-16/2023 од 11. марта 2022. године.
2022 55.8 одличан Оцењивање рада за 2022. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-34/2023-1 од 07.11.2023. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-5/2023 од 2. марта 2023. године.

  • Штампај