Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Регионалне развојне агенције | Регистар акредитованих регионалних развојних агенција

Регионална развојна агенција "Браничево-Подунавље" друштво са ограниченом одговорношћу Пожаревац

Скр. назив: РРА "Браничево-Подунавље" доо Пожаревац
Шифра делатности: 7022
Делатност: Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
Број становника: 383020
Матични број: 20505044
ПИБ: 106132568

Адреса

Адреса: Стари корзо бр. 30/3
Место: Пожаревац
Општина: Пожаревац
ПТТ број: 12000
ПАК:
Е-пошта: office@rra-bp.rs
Телефон: +381 12 510 824
Факс: +381 12 511 823
Web: www.rra-bp.rs

Овлашћено лице

Име и презиме: Ивана Антонијевић
Функција: в. д. директора
Е-пошта: ivana.antonijevic@rra-bp.rs
Телефон: 012/510-824
Мобилни: 060 5100500
Образовање:
Радни стаж:
Старост:

Банковни рачун

Рачун Банка Адреса Место
840-1051743-18 Управа за трезор Стари корзо бр. 49 Пожаревац
160-321030-02 Banca Intesa Трг Радомира Вујовића бр. 12 Пожаревац

Оснивачи

Ред. бр. Тип Оснивач Овлашћено лице
1 локална самоуправа Град Пожаревац Илић Миомир
2 други оснивачи Омладина југословенске асоцијације за борбу против СИДЕ-ЈАЗАС Илић Борисав
3 локална самоуправа Општине Голубац Пајкић Зоран
4 факултет Виша техничка школа Пожаревац Ђулаковић Владан
5 локална самоуправа Општина Жагубица Павловић Сафет
6 локална самоуправа Град Смедерево Аврамовић др Јасна
7 локална самоуправа Општина Петровац на Млави Драгојевић Радиша
8 други оснивачи Локална агенда 21 за Костолац-општина Николић Ненад
9 локална самоуправа Општина Смедеревска Паланка Милоичић Радослав
10 локална самоуправа Општина Мало Црниће Митић Драган
11 локална самоуправа Општина Жабари Филиповић Миодраг
12 локална самоуправа Општина Велико Градиште Милић Драган
13 предузеће Газда ипо д.о.о. Дивјак Горан
14 други оснивачи Регионална развојна агенција Браничево-Подунавље Кокот Нада
15 предузеће Друштво за производњу и трговину Супериор, д.о.о. Ђиновић Небојша
16 предузеће Пољопривредна, саветодавна и стручна служва Пожаревац д.о.о Стојановић Александар
17 локална самоуправа Општина Кучево Јаношевић Новица
18 локална самоуправа Општина Велика Плана Шулкић Дејан

Области

Број области Општина Округ
1 Пожаревац Браничевски округ
2 Велико Градиште Браничевски округ
3 Голубац Браничевски округ
4 Мало Црниће Браничевски округ
5 Петровац на Млави Браничевски округ
6 Кучево Браничевски округ
7 Жагубица Браничевски округ
8 Жабари Браничевски округ
9 Смедерево Подунавски округ
10 Смедеревска Паланка Подунавски округ
11 Велика Плана Подунавски округ

Број запослених у агенцији

Број систематизованих радних места: 0

Број запослених/степен образовања Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време Број ангажованих по уговору Укупан број запослених
VII 2 1 0 0 1
VII 1 3 0 0 3
VI 1 0 0 1
УКУПНО: 5 0 0 5

Подаци о пословном простору у седишту

Површина (м2) Власништво Опис
106 Не Стан на првом спрату стамбено-пословног објекта "Евроцентар".

Подаци о пословним/организационим јединицама

Ред. бр. Назив Адреса Место ПТТ Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време

Подаци о опреми

Тип Количина Вредност (дин.) Опис
Рачунарска опрема 7 0,00 1 сервер за мрежу, 2 мултифункционална уређаја, 1 колор ласерски штампач, 1 дигитални пројектор, 1 платно за пројектор и 1 флип чарт.
Фотографска опрема 1 0,00 фотоапарат
Телефонска опрема 8 0,00 7 телефонских уређаја и 1 телефонска централа
Административна опрема 69 0,00 24 конференцијских столица, 11 ротирајућих столица, 9 фиокара, 11 столова, 2 конференцијска стола, 8 полица за архиву и 4 клима уређаја

Подаци о планираним финансијским средствима

Ред. бр. Година Износ (дин.) Извор
1 2014 10.000.389,00 Чланарина оснивача
2 2015 10.003.389,00 Чланарина оснивача

Подаци о досадашњим услугама обављеним за јавни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2014 Петодневна обука за представнике ЈЛС на тему управљања пројектним циклусом (ПЦМ) ЈЛС Пожаревац и Кучево
2 2014 Петодневна обука за представнике ЈЛС на тему управљања пројектним циклусом (ПЦМ) ЈЛС Пожаревац, Велико Градиште, Велика Плана и Мало Црниће
3 2014 Петодневна обука за представнике ЈЛС на тему управљања пројектним циклусом (ПЦМ) ЈЛС Петровац на Млави
4 2014 Писање предлога пројеката ЈЛС Смедерево, Петровац на Млави, Кучево, Пожаревац, Жабари

Подаци о досадашњим услугама обављеним за приватни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2014 Обуке МСПП
2 2014 Менторинг МСПП
3 2014 Консалтинг МСПП

Подаци о спроведеним међународним, регионалним и локалним пројектима

Ред. бр. Година Назив пројекта Корисник пројекта Тип пројекта Вредност пројекта Приложена документација
1 2014 Азбука Европе Млађа популација Међуопштински 596.000,00 Нема приложене документације.
2 2014 ГИЗ-КВД Јачање институција, подршка добром управљању, социо-економски развој, подршка развоју МСПП ЈЛС обухваћене на пројекту Регионални 0,00 Нема приложене документације.
3 2014 Пројекат успостављања и промоције менторинг услуге за мала и средња предузећа на западном Балкану Србија, Црна Гора и БиХ Међународни 0,00 Нема приложене документације.

Подаци о закљученим уговорима из члана 50. Закона

Ред. бр. Датум закључења уговора Уговорне стране Предмет уговора Рок важности Вредност уговора (дин.) Приложена документација

Подаци о оствареним резултатима у области подршке привредним субјектима

Година Број одржаних обука Број обучених полазника Број предузећа која су добила услуге менторинг Број клијената који су добили услуге консалтинга Број пријава по програмима НАРР Број одобрених пријава по програмима НАРР
2014 14 184 4 106 2 1

Подаци о оствареним резултатима у области регионалног развоја

Година Категорија Ниво Број
2014 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
1
обласни ниво
локални ниво
3
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
1
национални ниво
регионални ниво
1
међуопштински ниво
1
локални ниво
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
1
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја

Подаци о акредитацији

Датум подношења захтева за акредитацију: 18.06.2014.
Број решења о стицању акредитације: 02 број 21-78/2014
Датум доношења решења о стицању акредитације: 30.06.2014.
Рок важења решења о стицању акредитације: 30.06.2016.
Регистарски број уписа прве акредитације:
Број решења о одузимању акредитације:
Датум доношења решења о одузимању акредитације:
Број решења о престанку акредитације:
Датум доношења решења о престанку акредитације:

Обнова акредитације:


Ред. бр. Година Датум захтева Датум решења Број решења Рок важења Рег. број Подброј
1 2016 18.7.2016 12.8.2016 401-01-01800/2016-02-2 8/12/2021
2 2021 30.6.2021 30.7.2021 1-04-023-18/2021-2 8/27/2026

Подаци о оцени у поступку вредновања рада агенције

Година Оцена Опис оцене Коментар
2014 40 Добар Оцењивање рада у 2014. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја, 02 бр 2367/2015 од 07.12.2015. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2014. годину, образоване решењем 02 бр. 461/2015 од 24.03.2015. године.
2015 45 Врло добар Оцењивање рада у 2015. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 023-01-1/2016-02/2 од 30.06.2016. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2015. годину, образоване Решењем 23-01-1/2016-02 од 26.05.2016. године и Решења о изменама и допунама Решења број 023-01-1/2016-02/1 од 13.09.2016. године .
2016 65.1 одличан Оцењивање рада у 2016. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 1-04-023-19-2017/1 од 28.09.2017. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2016. годину, образоване Решењем 119-5/2017-04 од 23.03.2017. године.
2017 53.7 одличан Оцењивање рада у 2017. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-13/2018/1 од 22.11.2018. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2017. годину, образоване Решењем број 1-04-119-14-5/2018 од 2. фебруара 2018. године
2018 46.2 врло добар Оцењивање рада у 2018. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-19/2019/1 од 12.09.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2018. годину, образоване Решењем број 1-04-119-8/2019 од 22. фебруара 2019. године
2019 46.3 врло добар Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-5/2020-1 од 02.12.2020. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2019. годину, образоване Решењем број 1-04-119-9/2020 од 22. марта 2020. године
2020 53.4 одличан Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-23/2021-1 од 26.07.2021. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2021 57.7 одличан Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-19/2022-1 од 06.08.2022. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2021. годину, образоване Решењем број 1-01-119-16/2022 од 11. марта 2022. године.
2022 44.2 врло добар Оцењивање рада за 2022. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-22/2023-1 од 26.07.2023. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-5/2023 од 2. марта 2023. године.

  • Штампај