Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Регионалне развојне агенције | Регистар акредитованих регионалних развојних агенција

Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд д.о.о. Београд

Скр. назив: Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд д.о.о.
Шифра делатности: 7022
Делатност: Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
Број становника: 1639121
Матични број: 17449958
ПИБ: 102210566

Адреса

Адреса: Топличин венац 11/4
Место: Београд
Општина: Стари Град
ПТТ број: 11000
ПАК:
Е-пошта: office@rarei.rs
Телефон: +381 11 2186 730
Факс: +381 11 2186 740
Web: www.rarei.rs

Овлашћено лице

Име и презиме: Андријана Танасијевић
Функција: в. д. директора
Е-пошта: andrijana.tanasijevic@rarei.rs
Телефон: 011/2186-730
Мобилни:
Образовање: ВСС
Радни стаж:
Старост: 30

Банковни рачун

Рачун Банка Адреса Место
840-809743-70 Управа за трезор Обилићев венац 9-11 Београд

Оснивачи

Ред. бр. Тип Оснивач Овлашћено лице
1 локална самоуправа Град Београд Проф. др Радојичић Зоран
2 привредна комора Привредна комора Србије Чадеж Марко
3 институт Институт економских наука Ерић Дејан

Области

Број области Општина Округ

Број запослених у агенцији

Број систематизованих радних места: (податак није познат)

Број запослених/степен образовања Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време Број ангажованих по уговору Укупан број запослених
VII 1 13 1 0 14
УКУПНО: 13 1 0 14

Подаци о пословном простору у седишту

Површина (м2) Власништво Опис
97 Не Пословни простор на ИВ спрату

Подаци о пословним/организационим јединицама

Ред. бр. Назив Адреса Место ПТТ Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време

Подаци о опреми

Тип Количина Вредност (дин.) Опис
рачунач 16
Пројектор 3
фотокопир апарат 1
Канцеларијски намештај 0

Подаци о планираним финансијским средствима

Ред. бр. Година Износ (дин.) Извор
1 2013 15.354.940,00 Чланарине оснивача
2 2013 3.960.000,00 Други извори средстава
3 2016 32.000.000,00 чланарине оснивача

Подаци о досадашњим услугама обављеним за јавни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2014 ССУ АРРА ЈЛС
2 2014 ССУ за ММСПП ММСПП
3 2014 Обука за инфраструктурне пројекте ЈЛС-Град Београд, градске општине
4 2014 Обука за припрему и писање ЕУ пројеката запослени у градској управи Града Београда
5 2015 Обука за припрему предлога пројеката НВО - градска општина Чукарица
6 2015 Обука за припрему и писање ЕУ пројеката запослени у градској управи Града Београда
7 2015 Обука "како до извора финансирања" запослени у градској управи Града Београда
8 2015 ССУ АРРА ЈЛС
9 2015 ССУ за ММСПП ММСПП
10 2016 ССУ АРРА ЈЛС
11 2016 ССУ за ММСПП ММСПП

Подаци о досадашњим услугама обављеним за приватни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2014 Менторинг МСПП и кластери
2 2014 Обуке ММСПП
3 2014 Консалтинг ММСПП
4 2015 Обуке ММСПП
5 2015 Менторинг МСПП и кластери
6 2015 Консалтинг ММСПП
7 2016 Обуке ММСПП
8 2016 Консалтинг ММСПП
9 2016 Менторинг МСПП и кластери

Подаци о спроведеним међународним, регионалним и локалним пројектима

Ред. бр. Година Назив пројекта Корисник пројекта Тип пројекта Вредност пројекта Приложена документација
1 2016 Цоwоркинг 47 млади Регионални 547.913,00 Уговор
2 2016 Континум старт уп ММСПП Регионални 2.614.285,00 Уговор
3 2016 Сајам запошљавања уи дрвној индустрији и индустрији намештаја млади , ММСПП Национални 0,00 Решење о формирању радне групе за програмирање и координацију средстава ИПА и остале развојне помоћи
4 2016 ЛЕЕН Град Београд Међународни 9.920.000,00 Решење о формирању радне групе за координацију пројеката енергетске ефикасности
5 2016 Имплементатион оф енергy еффициенцy меасурес ин публиц утилитиес ин тхе Цитy оф Белграде Град Београд Међународни 1.364.000.000,00 Решење о формирању радне групе за координацију пројеката енергетске ефикасности
6 2016 Акцелератори ефикасности у зградарству Град Београд Међународни 0,00 Решење о формирању радне групе за координацију пројеката енергетске ефикасности

Подаци о закљученим уговорима из члана 50. Закона

Ред. бр. Датум закључења уговора Уговорне стране Предмет уговора Рок важности Вредност уговора (дин.) Приложена документација

Подаци о оствареним резултатима у области подршке привредним субјектима

Година Број одржаних обука Број обучених полазника Број предузећа која су добила услуге менторинг Број клијената који су добили услуге консалтинга Број пријава по програмима НАРР Број одобрених пријава по програмима НАРР
2016 45 898 8 475 262 187

Подаци о оствареним резултатима у области регионалног развоја

Година Категорија Ниво Број
2016 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
4
обласни ниво
локални ниво
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
3
национални ниво
1
регионални ниво
2
међуопштински ниво
локални ниво
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
2
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја /

Подаци о акредитацији

Датум подношења захтева за акредитацију: 15.11.2013.
Број решења о стицању акредитације: 02 број 21-10/14
Датум доношења решења о стицању акредитације: 27.01.2014.
Рок важења решења о стицању акредитације: 27.01.2016.
Регистарски број уписа прве акредитације:
Број решења о одузимању акредитације:
Датум доношења решења о одузимању акредитације:
Број решења о престанку акредитације:
Датум доношења решења о престанку акредитације:

Обнова акредитације:


Ред. бр. Година Датум захтева Датум решења Број решења Рок важења Рег. број Подброј
1 2016 28.12.2015 29.3.2016 06-00-3/2016-02-3 5 година
2 2021 12.2.2021 11.3.2021 1-04-023-2/2021-2 4/14/2026

Подаци о оцени у поступку вредновања рада агенције

Година Оцена Опис оцене Коментар
2015 59.3 Одличан Оцењивање рада у 2015. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 023-01-1/2016-02/13 од 13.12.2016. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2015. годину, образоване Решењем 23-01-1/2016-02 од 26.05.2016. године и Решења о изменама и допунама Решења број 023-01-1/2016-02/1 од 13.09.2016. године .
2016 88.4 одличан Оцењивање рада у 2016. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 1-04-023-20/2017-1 од 29.09.2017. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2015. годину, образоване Решењем 119-5/2017-04 од 23.03.2017. године.
2017 102.6 одличан Оцењивање рада у 2017. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-19/2018/1 од 22.11.2018. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2017. годину, образоване Решењем број 1-04-119-14-5/2018 од 2. фебруара 2018. године
2018 74.2 одличан Оцењивање рада у 2018. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-9/2019/1 од 12.09.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2018. годину, образоване Решењем број 1-04-119-8/2019 од 22. фебруара 2019. године
2019 67.9 одличан Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-9/2020-1 од 12.10.2020. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2019. годину, образоване Решењем број 1-04-119-9/2020 од 22. марта 2020. године
2020 75.7 одличан Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-5/2021-1 од 04.03.2021. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2021 152 одличан Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-5/2022-1 од 13.05.2022. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2021. годину, образоване Решењем број 1-01-119-16/2022 од 11. марта 2022. године.
2022 82.3 одличан Оцењивање рада за 2022. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-7/2023-1 од 07.06.2023. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-5/2023 од 2. марта 2023. године.

  • Штампај