Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Регионалне развојне агенције | Регистар акредитованих регионалних развојних агенција

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља д.о.о. Крагујевац

Скр. назив: Регионална агенција за економски развој д.о.о. Крагујевац
Шифра делатности: 7022
Делатност: Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
Број становника: 503739
Матични број: 17385828
ПИБ: 100559100

Адреса

Адреса: Краља Петра Првог 22
Место: Крагујевац
Општина: Крагујевац - град
ПТТ број: 34000
ПАК:
Е-пошта: officekg@redasp.rs
Телефон: +381 34 302 701; +381 34 302 702
Факс: +381 34 302 706
Web: www.redasp.rs

Овлашћено лице

Име и презиме: Ненад Поповић
Функција: директор
Е-пошта: director@redasp.rs
Телефон: +381 34 302 701
Мобилни: +381 63 404 646
Образовање: дипл. економиста
Радни стаж: 1
Старост: 1

Банковни рачун

Рачун Банка Адреса Место
170-30012908000-10 УниЦредит банк а.д. - експозитура Крагујевац Краља Петра Првог 11 Крагујевац
840-846743-38 Управа за трезор Поп Лукина 7-9 Београд
150-118-75 КБМ банка - Крагујевац
160123149-05 Банца Интеса ад - Крагујевац
160-379430-81 Банца Интеса ад - Крагујевац
160-379436-63 Банца Интеса ад - Крагујевац
160-379436-63 Банца Интеса ад - Крагујевац
325-9500900022872-60 ОТП банка - Крагујевац
165-18723-39 ХYПО АЛПЕ АДРИА БАНК - Крагујевац

Оснивачи

Ред. бр. Тип Оснивач Овлашћено лице
1 локална самоуправа Општина Аранђеловац Радовић Бојан
2 локална самоуправа Општина Топола Јовановић Драган
3 локална самоуправа Општина Лапово Милетић Небојша
4 локална самоуправа Општина Рача Живановић Драгана
5 локална самоуправа Општина Кнић Јовановић Драгана
6 локална самоуправа Град Крагујевац Стевановић Верољуб
7 локална самоуправа Општина Рековац Ђорђевић Предраг
8 локална самоуправа Општина Свилајнац Милановић Предраг
9 локална самоуправа Општина Деспотовац Ненадовић Дејан
10 локална самоуправа Општина Баточина Милошевић Радиша
11 привредна комора Привредна комора Србије Чадеж Марко
12 удружења грађана Асоцијација приватних предузетника Шумадија Миловановић Зоран
13 удружења грађана Удружење предузетника-самосталних привредника Слога Пауновић Драган
14 удружења грађана Удружење грађана Баштина и будућност Аранђеловац 1859 Бошковић Миодраг
15 локална самоуправа Општина Ћуприја Ерић Нинослав
16 локална самоуправа Општина Параћин Милићевић Владимир

Области

Број области Општина Округ
1 Аранђеловац Шумадијски округ
1 Баточина Шумадијски округ
1 Кнић Шумадијски округ
1 Крагујевац - град Шумадијски округ
1 Рача Шумадијски округ
1 Топола Шумадијски округ
1 Лапово Шумадијски округ
2 Деспотовац Поморавски округ
2 Јагодина Поморавски округ
2 Рековац Поморавски округ
2 Свилајнац Поморавски округ

Број запослених у агенцији

Број систематизованих радних места: 38

Број запослених/степен образовања Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време Број ангажованих по уговору Укупан број запослених
VII 1 9 2 0 11
IV 1 0 0 1
друго 1 0 0 1
УКУПНО: 11 2 0 13

Подаци о пословном простору у седишту

Површина (м2) Власништво Опис
256 Не Пословна зграда. У закупу.

Подаци о пословним/организационим јединицама

Ред. бр. Назив Адреса Место ПТТ Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време

Подаци о опреми

Тип Количина Вредност (дин.) Опис
Аутомобил 1
Рачунари 45
Остала опрема 50 18 штампача, 2 скенера, 4 фотокопир апарата, 6 пројектора, 12 дигиталних фотоапарата, 1 камкордер, 1 ЛЦД ТВ, 1 ДВД плејер, 2 система звучника 5.1., две телефонске централе, 1 ГПС уређај (пописна листа основних средстава од 31.12.2013. приложена уз документацију за обнову акредитације)

Подаци о планираним финансијским средствима

Ред. бр. Година Износ (дин.) Извор
1 2012 7.840.000,00 чланарина оснивача
2 2012 24.080.000,00 други извори средстава
3 2013 7.840.000,00 чланарина оснивача
4 2013 24.080.000,00 други извори средстава
5 2014 11.723.250,00 Чланарина оснивача
6 2014 25.756.500,00 Други извори средстава
7 2015 12.185.250,00 Чланарина оснивача
8 2015 40.540.500,00 Други извори средстава
9 2016 14.033.250,00 Чланарина оснивача
10 2016 28.413.000,00 Други извори средстава
11 2017 16.343.250,00 Чланарина оснивача
12 2017 31.531.500,00 Други извори средстава
13 2018 16.343.250,00 Чланарина оснивача
14 2018 40.194.000,00 Други извори средстава

Подаци о досадашњим услугама обављеним за јавни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2012 Управљање пројектним циклусима (3 обуке) Јединице локалне самоуправе
2 2012 Међуопштинска сарадња у управљању отпадом - Упутство и модели (3 обуке) Јединице локалне самоуправе
3 2014 Меморандум о сарадњи "Санација и адаптација спомен куће Радоја Домановића у Овсишту Општина Топола
4 2013 Управљање инфраструктурним пројектима Јединице локалне самоуправе
5 2013 Припрема и имплементација пројеката за рурални развој (2) Јединице локалне самоуправе
6 2013 Израда акционог плана - Предложени модели ревизије/израде акционог плана Јединице локалне самоуправе
7 2013 Израда програма - Развој туризма општине Параћин Јединица локалне самоуправе
8 2014 Једнодневна обука за представнике ЈЛС на тему "Финансијско управљање, контрола и стратешки план". ЈЛС: Крагујевац, Топола и Рековац.
9 2014 Иницијативна радионица за формирање ЛАГ Срце Србије ЈЛС: Рача, Топола и Аранђеловац.
10 2014 Локална техничка радионица у склопу стручно програма ВИИИ Сајма грађевинарства. ЈЛС: Лапово, Рача, Крагујевац.
11 2014 Локални семинар унапређења капацитета-пројекат Легенд ЈЛС: Деспотовац, Рача, Свилајнац, Крагујевац, Ћуприја, Рековац, Лапово.
12 2014 Подршка општинама у кандидовању пројеката по јавним позивима. ЈЛС: Параћин и Рековац.
13 2014 Подршка у припреми пројекта. ЈЛС Деспотовац.
14 2014 Припрема предлога пројеката ЈЛС Рековац.
15 2014 Стратегија одрживог развоја општине Рековац 2015-2020. ЈЛС Рековац.
16 2014 Стратегија одрживог развоја општине Баточина 2014-2020. ЈЛС Баточина.
17 2014 Стратегија развоја јавног здравља општине Рача. ЈЛС Рача.
18 2014 Стратегија развоја спорта општине Рача. ЈЛС Рача.
19 2014 Стратегија развоја туризма града Крагујевца. ЈЛС Крагујевац.
20 2014 Ревизија одрживе стратегије општине Деспотовац. ЈЛС Деспотовац.
21 2014 Ревизија Стратегије развоја социјалне заштите града Крагујевца за период од 2015-2019. ЈЛС Крагујевац.
22 2014 Локални план образовања одраслих града Крагујевца. ЈЛС Крагујевац.
23 2014 Стратегија за младе са акционим планом за младе града Крагујевца. ЈЛС Крагујевац.
24 2014 Стратегије одрживог развоја Шумадије и Поморавља 2011-2021. Јединице ЈЛС обухваћене стратегијом.
25 2014 Ажурирање података за ЛАП Крагујевац. ЈЛС Крагујевац.
26 2014 Ажурирање годишњег плана са 60 пројектних идеја имплементације Регионалне стратегије развоја. ЈЛС обухваћене годишњим планом.

Подаци о досадашњим услугама обављеним за приватни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2014 Меморандум о разумевању Удружење привредника СИТА
2 2014 Меморандум о разумевању Коморе италијанско-српских привредника
3 2012 Протокол о сарадњи Удружење грађана "Регионални аутомобилски кластер централне Србије"
4 2014 Споразум о сарадњи Асоцијација пословних жена "Визија"
5 2014 Споразум о сарадњи Удружење "Регионални кластер ИКТ"
6 2014 Менторинг, обуке и консалтинг. МСПП

Подаци о спроведеним међународним, регионалним и локалним пројектима

Ред. бр. Година Назив пројекта Корисник пројекта Тип пројекта Вредност пројекта Приложена документација
1 2012 Пројекат АУТОНЕТ МСП сектор Међународни 17.680.000,00 [Cooperation agreement]
2 2012 SEENET 2 Програм МСП сектор Међународни 1.352.000.000,00 Уговор о консултантским услугама
3 2012 Пројекат MMWD земље југоисточне Европе Међународни 382.805.904,00 [Partnership agreement]
4 2012 Пројекат NEXT Земље Јадранске регије Међународни 311.914.720,00 [Partnership agreement]
5 2012 Пројекат LEGEND Земње Јадранске регије Међународни 320.896.160,00 [Partnership agreement]
6 2012 Канцеларија општина централне Србије у Бриселу Општине Централне Србије Регионални 1.342.000,00 Уговор о посредовању
7 2012 Изградња капацитета за успостављање и имплементацију ЛЕАДЕР иницијативе у Републици Србији локална заједница Национални 0,00 Меморандум о сарадњи
8 2012 Партнерство за рурални развој општине Деспотовац Општина Деспотовац Међународни 17.416.044,00 [Grant Contract]
9 2013 Енталпије за енергетски ефикасне зграде у Јадранској регији - ЛЕГЕНД Јединице локалне самоуправе Међународни 4.969.196,00 -
10 2013 Искоришћавање утицаја миграција у сврхе развоја-Меганизми за стратешко планирање у земљама и градовима Југоисточне Европе Јединице локалне самоуправе Међународни 6.052.592,00 -
11 2013 Колаборативна платформа за подршку истраживању и трансферу технологије Јединице локалне самоуправе Међународни 3.701.941,00 -
12 2013 SeeNetII - VA З.В. "Јачање система малих и средњих предузећа" Јединице локалне самоуправе Међународни 2.269.416,00 -
13 2013 АУТОНЕТ МСП Међународни 528.315,00 -
14 2014 ЛАГ "Партнерство за развој Левача" ЈЛС Рековац. Локални 426.139,00 Меморандум о сарадњи о формирању и оснивању групе за оснивање ЛАГ и Споразум о опремању канцеларије ЛАГ.
15 2014 Туристички кластер Срце Шумадије ЈЛС обухваћене на пројекту, МСП и туристичке организације. Међуопштински 0,00 -
16 2014 Јадранска мрежа за унапређење развоја истраживања и иновација у правцу стварања нових политика за одрживу конкурентност и технолошки капацитет МСП-Адриа Тин МСП у Јадранској области. Међународни 537.339.215,00 Partnership agreement и Subsidy contract.
17 2014 Компаративна анализа регионалних политика у области образовања одраслих-Регионал. Одрасла популација. Међународни 40.848.056,00 Partnership agreement и Subsidy contract.

Подаци о закљученим уговорима из члана 50. Закона

Ред. бр. Датум закључења уговора Уговорне стране Предмет уговора Рок важности Вредност уговора (дин.) Приложена документација

Подаци о оствареним резултатима у области подршке привредним субјектима

Година Број одржаних обука Број обучених полазника Број предузећа која су добила услуге менторинг Број клијената који су добили услуге консалтинга Број пријава по програмима НАРР Број одобрених пријава по програмима НАРР
2012 15 129 9 210 22 7
2013 22 321 6 150 30 10
2014 19 235 7 57 6 2

Подаци о оствареним резултатима у области регионалног развоја

Година Категорија Ниво Број
2012 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
2
обласни ниво
локални ниво
3
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
6
национални ниво
1
регионални ниво
1
међуопштински ниво
локални ниво
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
6
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја - План имплементације Стратегије одрживог развоја Шумадије и Поморавља 2011-2021
- Стратегија локалног развоја ЛАГ "Партнерство за развој Левча"
- Стратегија локалног развоја ЛАГ "Партнерство за развој Ресава"
- Регионална развојна стратегија за регион Шумадије и Западне Србије
- Локални акциони план за запошљавање Град Крагујевац
2013 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
2
обласни ниво
локални ниво
3
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
5
национални ниво
регионални ниво
међуопштински ниво
локални ниво
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
3
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја АРРА Крагујевац је учествовала на изради:
- Ревизија Стратегије одрживог развоја општине Свилајнац
- Ревизија Стратегије одрживог развоја општине Деспотовац
- Програм развоја туризма општине Параћин
- Ажурирање Стратегије одрживог развоја Шумадије и Поморавља
- Учешће у изради регионалне развојне стратегије за регион Шумадије и Западне Србије
2014 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
2
обласни ниво
локални ниво
9
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
6
национални ниво
регионални ниво
међуопштински ниво
локални ниво
1
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
1
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
3
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја

Подаци о акредитацији

Датум подношења захтева за акредитацију: 23.04.2012.
Број решења о стицању акредитације: 02 број 48-28/2012
Датум доношења решења о стицању акредитације: 30.04.2012.
Рок важења решења о стицању акредитације: 4. мај 2014.
Регистарски број уписа прве акредитације: 11
Број решења о одузимању акредитације:
Датум доношења решења о одузимању акредитације:
Број решења о престанку акредитације:
Датум доношења решења о престанку акредитације:

Обнова акредитације:


Ред. бр. Година Датум захтева Датум решења Број решења Рок важења Рег. број Подброј
1 2014 4.4.2014 6.6.2014 02 број 21-66/14 5 година
2 2019 27.5.2019 5.6.2019 1-04-023-14/2019-2 5 година

Подаци о оцени у поступку вредновања рада агенције

Година Оцена Опис оцене Коментар
2012 53.2 одличан По спроведеном поступку вредновања рада АРРА, Комисија је утврдила да је АРРА према Табели вредновања рада АРРА остварила укупно 53.20 поена и констатује да су се стекли услови из члана 5. и 6. Правилника за коначно оцењивање АРРА.
2013 61.5 одличан Оцењивање рада у 2013-ој години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција кредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у Евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја 02 број 1294-1/2014 од 11.08.2014. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2013. годину, образоване решењем 02 број 221/2014 од 21.02.2014.
2014 70.6 Oдличан. Оцењивање рада у 2014. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником, и извештаја, 02 број 990/2015 од 11.06.2015. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2014. годину, образоване решењем 02 бр. 461/2014 од 24.03.2015. године.
2015 84.7 Одличан Оцењивање рада у 2015. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 023-01-1/2016-02/14 од 13.12.2016. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2015. годину, образоване Решењем 23-01-1/2016-02 од 26.05.2016. године и Решења о изменама и допунама Решења број 023-01-1/2016-02/1 од 13.09.2016. године .
2016 67.6 одличан Оцењивање рада у 2016. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 1-04-023-17-2017/1 од 28.09.2017. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2016. годину, образоване Решењем 119-5/2017-04 од 23.03.2017. године.
2017 81.2 одличан Оцењивање рада у 2017. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-14/2018/1 од 22.11.2018. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2017. годину, образоване Решењем број 1-04-119-14-5/2018 од 2. фебруара 2018. године
2018 74.1 одличан Оцењивање рада у 2018. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-14/2019/1 од 22.11.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2018. годину, образоване Решењем број 1-04-119-8/2019 од 22. фебруара 2019. године
2019 75.5 одличан Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-8/2020-1 од 12.10.2020. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2019. годину, образоване Решењем број 1-01-119-9/2020 од 22. марта 2020. године
2020 64.4 одличан Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-31/2021-1 од 16.09.2021. године, Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2021 74 одличан Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-8/2022-1 од 05.08.2022. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2021. годину, образоване Решењем број 1-01-119-16/2022 од 11. марта 2022. године.
2022 66.7 одличан Оцењивање рада за 2022. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-16/2023-1 од 26.07.2023. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-5/2023 од 2. марта 2023. године.

  • Штампај