Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Регионалне развојне агенције | Регистар акредитованих регионалних развојних агенција

Регионална развојна агенција Срем доо Рума

Скр. назив: Регионална развојна агенција Срем доо Рума
Шифра делатности: 7022
Делатност: Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
Број становника: 321724
Матични број: 20645750
ПИБ: 106619159

Адреса

Адреса: Главна 172
Место: Рума
Општина: Рума
ПТТ број: 22400
ПАК:
Е-пошта: office@rrasrem.rs
Телефон: +381 22 470 910
Факс: +381 22 470-910
Web: www.rrasrem.rs

Овлашћено лице

Име и презиме: Милан Мирић
Функција: директор
Е-пошта: milan.miric@rrasrem.rs
Телефон: +381 22 470 910
Мобилни: +381 63 381 424
Образовање: Дипломирани филозоф
Радни стаж: 8 година
Старост: 39

Банковни рачун

Рачун Банка Адреса Место
160-382806-41 Банца Интеса ад Главна 170 Рума
840-489743-61 Управа за трезор Железничка 5 Рума

Оснивачи

Ред. бр. Тип Оснивач Овлашћено лице
1 локална самоуправа Град Сремска Митровица Јанковић Томислав
2 локална самоуправа Општина Стара Пазова Инђић Николина
3 локална самоуправа Општина Рума Мартиновић Александар
4 локална самоуправа Општина Пећинци Чојчић Сава
5 локална самоуправа Општина Инђија Филиповић Петар
6 локална самоуправа Општина Шид Васић Никола
7 локална самоуправа Општина Ириг Петровић Владимир
8 привредна комора Сремска привредна комора Божић Милан
9 предузеће Регионална развојна агенција Срем доо Рума Мирић Милан

Области

Број области Општина Округ
1 Инђија Сремски округ
1 Ириг Сремски округ
1 Пећинци Сремски округ
1 Рума Сремски округ
1 Сремска Митровица Сремски округ
1 Стара Пазова Сремски округ
1 Шид Сремски округ

Број запослених у агенцији

Број систематизованих радних места: 6

Број запослених/степен образовања Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време Број ангажованих по уговору Укупан број запослених
VII 1 4 1 0 5
IV 2 0 0 2
УКУПНО: 6 1 0 7

Подаци о пословном простору у седишту

Површина (м2) Власништво Опис
71 Не Пословни простор - три канцеларије, ходник, тоалет и чајна кухиња. У закупу.

Подаци о пословним/организационим јединицама

Ред. бр. Назив Адреса Место ПТТ Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време

Подаци о опреми

Тип Количина Вредност (дин.) Опис
Аутомобил 1
Рачунари 6
Остала опрема 23 2 принтера, 2 скенера, факс, 5 моб. телефона, 2 УПС-а, плазма ТВ, ДВД, пројектор са платном, дигитални фотоапарат, машина за коричење, телефонска централа, 5 фиксних телефона, клима, канцеларијски намештај и кухињски намештај

Подаци о планираним финансијским средствима

Ред. бр. Година Износ (дин.) Извор
1 2012 2.878.825,00 чланарина оснивача
2 2012 13.126.060,00 други извори средстава
3 2013 2.878.825,00 чланарина оснивача
4 2013 21.844.800,00 други извори средстава
5 2014 8.720.000,00 Чланарина оснивача
6 2014 17.250.000,00 Други извори средстава

Подаци о досадашњим услугама обављеним за јавни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2012 "Јачање капацитета енергетског менаџмента у општинама Стара Пазова и Рума" Јединице локалне самоуправе
2 2012 "Улога РРА Срем и њених оснивача-локалних самоуправа Сремског региона у припреми регионалних инфраструктурних и пројеката економског развоја" Јединице локалне самоуправе
3 2013 Обука Рурални развој Јединица локалне самоуправе
4 2013 Обука Улога општина у развоју пољопривреде Јединица локалне самоуправе
5 2013 Обука Управљање пројектим циклусом (2) Јединица локалне самоуправе
6 2013 Обука Закони и регулатива и израда бизнис плана Јединица локалне самоуправе
7 2013 Обука Маркетинг за пословне људе Јединица локалне самоуправе
8 2013 Обука Стратешко планирање Јединица локалне самоуправе
9 2013 Обука у оквиру радног семинара - Прекогранична сарадња - Пројекти са Осјечко-Барањском жупанијом Јединица локалне самоуправе
10 2013 Обука Међуопштинска радна група (МОРГ) за туризам у оквиру пројекта Cycling Danube-the establishment Јединица локалне самоуправе
11 2013 Обука Дунавски бициклизам-Успостављање регионалне бициклистичке руте Срем (3) Јединица локалне самоуправе
12 2013 Обука Унапређење административних развојних капацитета града Сремска Митровица формирањем агенције (2) Јединица локалне самоуправе
13 2013 Обука МОРГ за туризам Јединица локалне самоуправе
14 2013 Обука представника ЈЛС за припрему инфраструктурних пројеката (3) Јединица локалне самоуправе
15 2013 Први састанак фокус групе Шид, Сремска Митровица, Шабац и Богатић - брендирање кроз пројекат "Програм за развој Подриња Јединице локалне самоуправе
16 2014 Једнодневна обука за представнике ЈЛС на тему "Утврђивање приоритета инфраструктурних пројеката". ЈЛС: Зрењанин, Сремски Карловци, Нова Црња, Рума, Београд, Пландиште, Сечањ, Кикинда, Вршац, Кањижа, Панчево, Нови Бечеј, Нови Кнежевац.
17 2014 Једнодневна обука за представнике ЈЛС на тему "Припрема инфраструктурних пројеката". ЈЛС: Суботица, Врбас, Чока, Кањижа, Бач, рума, Мали Иђош, Апатин, Сента, Београд, Бачки Петровац, Пећинци.
18 2014 Једнодневна обука за представнике ЈЛС на тему "Обука за инфраструктурне пројекте". ЈЛС: Зрењанин, Рума, Панчево, Бела Црква.
19 2014 Први састанак МОРГ за канализационе системе прикупљања и пречишћавања отпадних вода. ЈЛС: Стара Пазова, Шид, Сремска Митровица Инђија, Пећинци, Нови Сад, Ириг, Београд.
20 2014 Подршка у припреми пројектне документације ЈЛС: Ириг, Пећинци, Сремска Митровица, Шид.

Подаци о досадашњим услугама обављеним за приватни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2014 Обуке МСПП
2 2014 Консалтинг МСПП
3 2014 Менторинг МСПП

Подаци о спроведеним међународним, регионалним и локалним пројектима

Ред. бр. Година Назив пројекта Корисник пројекта Тип пројекта Вредност пројекта Приложена документација
1 2012 "Јачање капацитета енергетског менаџмента у општинама Стара Пазова и Рума" Општина Регионални 1.353.343,00 Уговор
2 2012 "Главни пројекат изградње магистралног цевовода у склопу регионалног система снабдевања водом „Источни Срем“" Општина Рума Национални 6.964.000,00 -
3 2012 " Унапређење административно техничких капацитета општине Шид увођењем система за праћење пројеката „Мy project“ Општина Шид Регионални 1.530.240,00 -
4 2012 " Унапређење административних и развојних капацитета града Сремска Митровица формирањем Агенције за рурални развој" Град Сремска Митровица Регионални 1.607.250,00 -
5 2012 "Израда претходне студије оправданости и Генералног пројекта регионалног система водоснабдевања „Источни Срем“ Сремски округ Регионални 4.184.280,00 -
6 2012 "Унапређење управљања градским грађевинским земљиштем Општина Рума Међународни 19.418.622,00 -
7 2012 Operating grant to enhance the operations of the Regional development agency of Srem district Регионална развојна агенција Срем Међународни 39.873.331,00 -
8 2012 Израда Главних пројеката за изградњу постројења за соларно загревање санитарне потрошне воде у предшколским установама у општинама Рума, Сремска Митровица и Стара Пазова Предшколске установе општина Рума, Сремска Митровица и Стара Пазова Регионални 900.000,00 -
9 2012 Информација у право време - предузетнички Инфо центар Приватни, јавни и цивилни сектор Регионални 916.576,00 -
10 2013 Оперативни грант ЕУ Сремске општине Међународни 40.557.522,00 [Grant contract]
11 2013 Унапређење ефикасности локалне администрације у области комуналних делатности увођењем Система 48 општина Шид Локални 1.256.592,00 уговор
12 2013 Успостављање функционалне канцеларије за локални економски развој, увођењем система за администрацију пројеката My project општина Стара Пазова Локални 1.780.311,00 Уговор
13 2013 Development of the General Desing with the Feasibility Study of the Integrated Irrigation system of Srem Region coordinated through the process of establishment of the Intermunicipal Irrigation Working Group општине Сремског округа Међународни 48.228.518,00 [Grant contract]
14 2013 Cycling Danube-the establishment of the regional cycling route Srem општине Сремског округа Међународни 15.811.608,00 [Grqant contract]
15 2013 Увођење система за праћење пројеката My project Пећинци Општина Пећинци Локални 1.820.133,00 уговор
16 2013 Суфинансирање ЕУ пројеката - Оперативни грант РРА Срем РРА Срем Регионални 5.407.991,00 уговор
17 2013 Допринос пољопривреде чистом окружењу и здравој храни Agri-conto-clean Јединице локалне самоуправе Међународни 22.502.960,00 уговор
18 2013 Mapping of the Municipal Spatial, Infrastructural, Resource Related and Logistic Prerequisites for Electricity and/or Heat Generation from Biomass in the Srem District ЈЛС у Сремској области Међународни 4.576.773,00 [Application form]
19 2013 Унапређење административних и развојних капацитета града Сремска Митровица формирањем агенције за рурални развој Општина Сремска Митровица Локални 1.607.250,00 уговор
20 2014 Успостављање интегралног модела планирања капиталних инвестиција са програмским буџетом и припреме пројеката из Акционог плана. ЈЛС обухваћене на пројекту Локални 1.441.176.000,00 Уговор.
21 2014 Ревизија стратегије одрживог развоја општине Стара Пазова 2010-2020. ЈЛС обухваћене на пројекту Локални 1.780.840,00 Уговор.
22 2014 Заштита слива реке Саве са изградњом комуналне инфраструктуре, прикупљања, транспорта и пречишћавања отпадних вода у региону Срем. ЈЛС обухваћене на пројекту Међуопштински 11.125.000,00 Уговор о партнерству.
23 2014 Девелопмент оф тхе Генерал десигн wитх тхе феасибилитy студy оф тхе интегратед ирригатион сyстем оф Срем регион, цоординатед тхроугх тхе процесс оф естаблисхмент оф тхе Интермуниципал ирргатион wоркинг гроуп. ЈЛС обухваћене на пројекту Међународни 48.228.518,00 Уговор о гранту и Уговор о партнерству.
24 2014 Цyцлинг Данубе ЈЛС обухваћене на пројекту Међународни 15.811.607,00 Уговор о партнерству.
25 2014 Агри-цонто-цлеан ЈЛС обухваћене на пројекту Међународни 22.502.960,00 Уговор о партнерству.
26 2014 Маппинг оф тхе муниципиал спатиал инфраструцтурал, ресоурце релатед анд логистиц пререqуситес фор елецтрицитy анд/ор хеат генератион фром биомасс ин тхе Срем дистрицт. ЈЛС обухваћене на пројекту Међународни 4.576.772,00 Уговор о партнерству.

Подаци о закљученим уговорима из члана 50. Закона

Ред. бр. Датум закључења уговора Уговорне стране Предмет уговора Рок важности Вредност уговора (дин.) Приложена документација

Подаци о оствареним резултатима у области подршке привредним субјектима

Година Број одржаних обука Број обучених полазника Број предузећа која су добила услуге менторинг Број клијената који су добили услуге консалтинга Број пријава по програмима НАРР Број одобрених пријава по програмима НАРР
2012 19 214 4 68 39 16
2013 27 356 6 160 91 37
2014 17 215 6 104 96 22

Подаци о оствареним резултатима у области регионалног развоја

Година Категорија Ниво Број
2012 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
1
обласни ниво
локални ниво
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
2
национални ниво
1
регионални ниво
6
међуопштински ниво
локални ниво
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја - Стратегија регионалног развоја АП Војводине
2013 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
1
обласни ниво
локални ниво
4
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
5
национални ниво
регионални ниво
1
међуопштински ниво
локални ниво
4
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
2
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
16
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја Развојна документа на којима је учествовала АРРА Срем:
- Учешће у изради акционог плана програма регионалног развоја АП Војводина
- Израда и усвајање Стратегије Руралног развоја Града Сремска Митровица 2014-2020 на принципима ЛЕАДЕ
- Просторног плана општине Рума
- Измене и допуне плана генералне регулације за насељено место Хртковци
- План генералне регулације за насељено место Павловци, општина Рума
2014 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
3
обласни ниво
локални ниво
1
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
4
национални ниво
регионални ниво
међуопштински ниво
1
локални ниво
2
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
4
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја Развојна документа у чијој изради је учествовала АРРА Срем:
-Акциони план развоја АП Војводине 2014-2020;
-Програм подршке развоју туризма у Војводини за 2014-2020;
-Просторни план посебне намене наводњавања региона Срем;
-Ревизија стратешког плана одрживог развоја општине Рума 2010-2020.

Подаци о акредитацији

Датум подношења захтева за акредитацију: 20.01.2012.
Број решења о стицању акредитације: 02 број 48-16/12
Датум доношења решења о стицању акредитације: 07.02.2012.
Рок важења решења о стицању акредитације: 2/22/2014
Регистарски број уписа прве акредитације: 08
Број решења о одузимању акредитације:
Датум доношења решења о одузимању акредитације:
Број решења о престанку акредитације:
Датум доношења решења о престанку акредитације:

Обнова акредитације:


Ред. бр. Година Датум захтева Датум решења Број решења Рок важења Рег. број Подброј
1 2014 21.1.2014 20.2.2014 02 број 21-5/2014 02 број 21-33/14
2 2019 23.1.2019 14.2.2019 1-04-023-3/2019-1 5 година - 22.02.2024.

Подаци о оцени у поступку вредновања рада агенције

Година Оцена Опис оцене Коментар
2012 53 одличан Оцењивање рада у 2012. -ој години извршено је након увида у документацију, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у Евалуационом обрасцу и Извештаја Комисије за вредновање рада АРРА за 2012. годину 01 број 553/2013 од 24.10.203. године
2013 75.1 одличан Оцењивање рада у 2013-ој години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у Евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја 02 број 2408-7/2014 од 25.12.2014. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2013. годину, образоване решењем 02 број 221/2014 од 21.02.2014.
2014 56.2 Одличан. Оцењивање рада у 2014.-ој години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником, и извештаја, 02 број 2452/2015 од 15.12.2015. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2014. годину, образоване решењем 02 бр. 461/2015 од 24.03.2015. године.
2015 44.2 Врло добар Оцењивање рада у 2015. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 023-01-1/2016-02/10 од 13.12.2016. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2015. годину, образоване Решењем 23-01-1/2016-02 од 26.05.2016. године и Решења о изменама и допунама Решења број 023-01-1/2016-02/1 од 13.09.2016. године .
2016 61.5 одличан Оцењивање рада у 2016. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 1-04-023-21-2017/1 од 28.09.2017. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2016. годину, образоване Решењем 119-5/2017-04 од 23.03.2017. године.
2017 65.9 одличан Оцењивање рада у 2017. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-20/2018/1 од 22.11.2018. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2017. годину, образоване Решењем број 1-04-119-14-5/2018 од 2. фебруара 2018. године
2018 57.3 одличан Оцењивање рада у 2018. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-16/2019/1 од 22.11.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2018. годину, образоване Решењем број 1-04-119-8/2019 од 22. фебруара 2019. године
2019 57.5 одличан Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-4/2020-1 од 02.12.2020. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2019. годину, образоване Решењем број 1-01-119-9/2020 од 22. марта 2020. године
2020 47.6 врло добар Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-36/2021-1 од 15.12.2021. године, Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2021 64.9 одличан Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-26/2022-1 од 21.10.2022. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2021. годину, образоване Решењем број 1-01-119-16/2022 од 11. марта 2022. године.
2022 75.6 одличан Оцењивање рада за 2022. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-38/2023-1 од 21.12.2023. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-5/2023 од 2. марта 2023. године.

  • Штампај