Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Регионалне развојне агенције | Регистар акредитованих регионалних развојних агенција

Регионална развојна агенција Златибор доо Ужице

Скр. назив: РРА Златибор доо Ужице
Шифра делатности: 7022
Делатност: Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
Број становника: 284216
Матични број: 17441264
ПИБ: 100600973

Адреса

Адреса: Петра Ћеловића бб
Место: Ужице
Општина: Ужице
ПТТ број: 31000
ПАК:
Е-пошта: office@rrazlatibor.rs
Телефон: + 381 31 523 065
Факс: + 381 31 510-098
Web: www.rrazlatibor.rs

Овлашћено лице

Име и презиме: Славко Лукић
Функција: директор
Е-пошта: direktor@rrazlatibor.rs
Телефон: +381 31 523 065
Мобилни: +381 65 523 0658
Образовање: ВИИ степен
Радни стаж: 16 година
Старост: 55

Банковни рачун

Рачун Банка Адреса Место
355-1008117-43 Војвођанска банка а.д. Нови Сад Трг Светог Саве 7 Ужице
840-241743-71 Управа за трезор Трг партизана 8 Београд

Оснивачи

Ред. бр. Тип Оснивач Овлашћено лице
1 локална самоуправа Скупштина општине Пријепоље Хашимбеговић Емир
2 локална самоуправа Скупштина општине Бајина Башта Јовановић Златан
3 локална самоуправа Скупштина општине Нова Варош Пауновић Димитрије
4 локална самоуправа Скупштина општине Пожега Мићовић Милован
5 локална самоуправа Скупштина општине Прибој Рвовић Лазар
6 локална самоуправа Скупштина општине Чајетина Стаматовић Милан
7 локална самоуправа Скупштина општине Ариље Тодоровић Зоран
8 локална самоуправа Скупштина општине Косјерић Стојанић Милијан
9 локална самоуправа Град Ужице Милошевић Саша
10 удружења грађана Опште удружење предузетника Ужице Стојчић Славица
11 предузеће Регионална развојна агенција Златибор доо Ужице Лукић Славко

Области

Број области Општина Округ
1 Ариље Златиборски округ
1 Бајина Башта Златиборски округ
1 Косјерић Златиборски округ
1 Нова Варош Златиборски округ
1 Пожега Златиборски округ
1 Прибој Златиборски округ
1 Пријепоље Златиборски округ
1 Ужице Златиборски округ
1 Чајетина Златиборски округ

Број запослених у агенцији

Број систематизованих радних места: 38

Број запослених/степен образовања Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време Број ангажованих по уговору Укупан број запослених
VII 2 3 1 0 4
VII 1 12 9 1 22
VI 3 3 0 6
V 1 0 0 1
IV 2 2 0 4
УКУПНО: 21 15 1 37

Подаци о пословном простору у седишту

Површина (м2) Власништво Опис
172 Не Пословно канцеларијски простор на првом спрату у пословној згради. У закупу.

Подаци о пословним/организационим јединицама

Ред. бр. Назив Адреса Место ПТТ Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време
1 Локални центар за подршку малим и средњим предузећима и предузетништву Прибој 12. јануара бр. 5 Прибој 31330 0 10
2 Локални центар за подршку малим и средњим предузећима и предузетништву Пријепоље 4. децембра бр. 1а Пријепоље 31300 2 0

Подаци о опреми

Тип Количина Вредност (дин.) Опис
Аутомобил 5
Рачунари 31
Остала опрема 14 2 мултифункционалних уређаја, 4 ласерска штампача, 4 пројектора, 4 скенера

Подаци о планираним финансијским средствима

Ред. бр. Година Износ (дин.) Извор
1 2012 7.309.359,00 чланарина оснивача
2 2012 55.973.865,00 други извори средстава
3 2013 7.309.359,00 чланарина оснивача
4 2013 55.973.865,00 други извори средстава
5 2014 5.600.000,00 Чланарина оснивача
6 2014 78.922.100,00 Други извори средстава

Подаци о досадашњим услугама обављеним за јавни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2012 Управљање пројектним циклусом Јединице локалне самоуправе
2 2012 Управљање приходима локалних самоуправа кроз регионалну сарадњу и регионалне пројекте Јединице локалне самоуправе
3 2013 Обука представника локалних самоуправа за припрему инфраструктурних пројеката (2) Јединице локалне самоуправе
4 2013 Интерна финансијска контрола у јавном сектору Јединице локалне самоуправе
5 2013 Пипрема предлога пројекта - Програм Exchange 4 (3) Јединице локалне самоуправе
6 2013 Припрема предлога пројекта - Програм прекограничне сарадње (2) Јединица локалне самоуправе
7 2013 Израда стратешког документа - Програм развоја туризма општине Пријепоље Јединица локалне самоуправе
8 2013 Развој и стандардизација услуге менторинга у туризму Општина Пријепоље
9 2014 Једнодневне обуке за представнике ЈЛС на тему "Припрема инфраструктурних пројеката". ЈЛС: Ужице, Ариље, Пожега, Косјерић, Прибој, Нова Варош, Лозница, Шабац, Сјеница, Краљево, Врњачка Бања, Рашка, Чачак, Крагујевац, Рача, Кнић, Крушевац, Ћићевац, Варварин, Трстеник, Брус, Свилајнац, Деспотовац, Рековац, Параћин.
10 2014 Обука представника ЈЛС и комуналних предузећа из Ужица и Чајетине на тему управљања отпадом. ЈЛС: Ужице и Чајетина.
11 2014 Дводневна обука за техничко особље ЈКП Биоктош из области управљања отпадом. Запослени у ЈКП Биоктош.
12 2014 Једнодневна обука представника ЈЛС на тему "Функционисање електронског регистра административних поступака из области изградње објеката ЈЛС Чајетина.
13 2014 Административно-финансијска подршка у реализацији Еxцханге 4 пројекта. ЈЛС: Прибој и Бајина Башта.
14 2014 Припрема предлога пројеката ЈЛС Нова Варош.
15 2014 Припрема предлога пројекта за Регионални центар за узгој младице. ЈЛС Нова Варош.

Подаци о досадашњим услугама обављеним за приватни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2014 Обуке МСПП
2 2014 Консалтинг МСПП
3 2014 Менторинг МСПП

Подаци о спроведеним међународним, регионалним и локалним пројектима

Ред. бр. Година Назив пројекта Корисник пројекта Тип пројекта Вредност пројекта Приложена документација
1 2012 Ариљска малина МСП Међуопштински 87.416.120,00 -
2 2012 Програм развоја приватног сектора југозападне Србије - ПСД Јединице локалне самоуправе Регионални 132.000.000,00 -
3 2012 Одрживи туризам за једнаке шансе - STEC Општина Беране и Општина Пријепоље Међународни 19.679.660,00 -
4 2012 Развој типичних производа у северо-источној Босни и Херцеговини и Златиборском округу у Србији Златиборски округ Међународни 11.229.790,00 -
5 2012 Пословна зона Коловрат Општина Пријепоље Међународни 70.754.310,00 -
6 2013 Развој типичних производа у северо-источној Босни и Херцеговини и Златиборском округу у Србији МСПП Међународни 11.229.790,00 -
7 2013 Повећање конкурентности МСП и унапређење прекограничне сарадње у металској индустрији - ЕУМЕТАЛ 2 МСП Међународни 20.788.973,00 -
8 2013 Развој и промоција здравственог и бањског туризма у прекограничном подручју Србије и БиХ бање Међународни 20.491.637,00 -
9 2013 Прогнозно-извештајни систем у пољопривреди прекограничног региона пољопривредни произвођачи Међународни 21.271.830,00 -
10 2013 Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли школе Међународни 21.290.639,00 -
11 2013 Ариљска малина МСП Међународни 8.741.612,00 -
12 2013 Програм развоја приватног сектора југозападне Србије - ПСД (фаза 1) МСП Међународни 132.000.000,00 -
13 2013 Пословна зона Коловрат Јединице локалне самоуправе Међународни 70.754.310,00 -
14 2013 Регионални ланац вредности на подручју међуопштинске сарадње Јединице локалне самоуправе Међународни 4.972.947,00 -
15 2013 Пројекат подршке развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији МСПП Међународни 7.461.288,00 -
16 2013 Програм развоја приватног сектора југозападне Србије - ПСД (фаза 2) Јединице локалне самоуправе Међународни 271.153.920,00 -
17 2014 Успостављање услова за функционалан рад Кластера металске индустрије Западне Србије "Wест метал гроуп" Кластер Национални 870.270,00 Пројектна документација.
18 2014 Прогнозно-извештајни систем у пољопривреди прекограничног региона Пољопривредници Међународни 18.444.355,00 Уговор о партнерству.
19 2014 Успостављање сестема примарне селкције отпада у школама у Ужицу и Тузли Школе у Ужицу и Тузли. Међународни 21.290.638,00 Уговор о партнерству.
20 2014 Отпад није смеће ЈЛС обухваћене на пројекту Међународни 18.834.362,00 Споразум о партнерству.
21 2014 Промоција финансирања иновација у југоисточној Европи-ПРОФИС Институције на пројекту Међународни 6.671.567,00 Уговор о партнерству
22 2014 СМАРТ ИННО Иновативна МСП у Јадранском региону Међународни 21.346.825,00 Аddendum.
23 2014 Регионални ланац вредности на подручју међуопштинске сарадње-фаза 2 Златиборски регион. Локални 6.641.902,00 Уговор о гранту.
24 2014 Рециклажом текстила до одрживих решења Рањиве групе у пограничном подручју. Међународни 10.466.592,00 Уговор са носиоцем.

Подаци о закљученим уговорима из члана 50. Закона

Ред. бр. Датум закључења уговора Уговорне стране Предмет уговора Рок важности Вредност уговора (дин.) Приложена документација

Подаци о оствареним резултатима у области подршке привредним субјектима

Година Број одржаних обука Број обучених полазника Број предузећа која су добила услуге менторинг Број клијената који су добили услуге консалтинга Број пријава по програмима НАРР Број одобрених пријава по програмима НАРР
2012 17 181 9 141 45 13
2013 35 580 6 185 38 21
2014 72 1000 6 101 21 8

Подаци о оствареним резултатима у области регионалног развоја

Година Категорија Ниво Број
2012 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
2
обласни ниво
1
локални ниво
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
3
национални ниво
регионални ниво
1
међуопштински ниво
1
локални ниво
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
2
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја - Регионална стратегија региона Шумадија и Западна Србија
- План развоја млекарства у Златиборском округу
- Предлог модела оптималног управљања туризмом са организационом структуром туристичке регије Западна Србија
2013 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
3
обласни ниво
2
локални ниво
1
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
11
национални ниво
регионални ниво
међуопштински ниво
локални ниво
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
3
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја АРРА Ужице је учествовала на развојним документима:
- Студија о стању и перспективама развоја здравственог туризма у Златиборском округу и Источном Сарајева
- Студија изводљивости за отварање државног интегрисаног универзитета у Ужицу
-Регионална развојна стратегија за регион Шумадије и Западне Србије
-Стратешки и оперативни маркетинг план туризма дестинације Златибор - Златар
- Локални производи - кључ за унапређење регионалног ланца вредности у туризму
- Програм развоја туризма општине Пријепоље
2014 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
3
обласни ниво
локални ниво
3
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
11
национални ниво
1
регионални ниво
међуопштински ниво
локални ниво
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
5
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја АРРА Ужице је учествовала у изради следећих развојних докумената:
-Програм развоја туризма општине Пријепоље;
-Програм развоја туризма Рошке бање;
-Програм имплементације Регионалног просторног плана Златиборског и Моравичког округа;
-Локални план управљања отпадом општине Бајина Башта;
-Развојна студија о јаким алкохолним пићима;
-Комбиновани извештај о процени стања у оквиру сектора.

Подаци о акредитацији

Датум подношења захтева за акредитацију: 18.01.2012.
Број решења о стицању акредитације: 02 број 48-10/12
Датум доношења решења о стицању акредитације: 27.01.2012.
Рок важења решења о стицању акредитације: 11.2.2014.
Регистарски број уписа прве акредитације: 07
Број решења о одузимању акредитације:
Датум доношења решења о одузимању акредитације:
Број решења о престанку акредитације:
Датум доношења решења о престанку акредитације:

Обнова акредитације:


Ред. бр. Година Датум захтева Датум решења Број решења Рок важења Рег. број Подброј
1 2013 13.1.2014 7.2.2014 02 број 21-3-2014 02 број 21-20/14
2 2019 25.1.2019 1.2.2019 1-04-023-4/2019-1 5 година - 8.01.2024.

Подаци о оцени у поступку вредновања рада агенције

Година Оцена Опис оцене Коментар
2012 51.8 одличан По спроведеном поступку вредновања рада АРРА, Комисија је утврдила да је АРРА према Табели вредновања рада АРРА остварила укупно 51.80 поена и констатује да су се стекли услови из члана 5. и 6. Правилника за коначно оцењивање АРРА.
2013 130.5 одличан Оцењивање рада у 2013-тој години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављњених података у Евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја 02 број 940-3/2014 од 05.06.2014. године, Комисија за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2013. годину, образоване решењем 02 број 221/2014 од 21.02.2014. године.
2014 137.1 Oдличан. Оцењивање рада у 2014. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником, и извештаја, 02 број 1926/2015 од 09.10.2015. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2014. годину, образоване решењем 02 бр. 461/2015 од 24.03.2015. године.
2015 119.8 Одличан Оцењивање рада у 2015. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 023-01-1/2016-02/3 од 13.12.2016. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2015. годину, образоване Решењем 23-01-1/2016-02 од 26.05.2016. године и Решења о изменама и допунама Решења број 023-01-1/2016-02/1 од 13.09.2016. године .
2016 87.4 одличан Оцењивање рада у 2016. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 1-04-023-23-2017/1 од 28.09.2017. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2016. годину, образоване Решењем 119-5/2017-04 од 23.03.2017. године.
2017 95.1 одличан Оцењивање рада у 2017. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-29/2018/1 од 22.11.2018. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2017. годину, образоване Решењем број 1-04-119-14-5/2018 од 2. фебруара 2018. године
2018 83.6 одличан Оцењивање рада у 2018. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-27/2019/1 од 12.12.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2018. годину, образоване Решењем број 1-04-119-8/2019 од 22. фебруара 2019. године
2019 63.7 одличан Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-29/2020-1 од 02.12.2020. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2019. годину, образоване Решењем број 1-01-119-9/2020 од 22. марта 2020. године
2020 81.3 одличан Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-33/2021-1 од 15.12.2021. године, Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2021 77.2 одличан Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-14/2022-1 од 12.10.2022. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2021. годину, образоване Решењем број 1-01-119-16/2022 од 11. марта 2022. године.
2022 72.3 одличан Оцењивање рада за 2022. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-34/2023-1 од 07.11.2023. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-5/2023 од 2. марта 2023. године.

  • Штампај