Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Регионалне развојне агенције | Регистар акредитованих регионалних развојних агенција

Друштво са ограниченом одговорношћу РАРИС - Регионална агенција за развој источне Србије, Зајечар

Скр. назив: РАРИС д.о.о. Зајечар
Шифра делатности: 7022
Делатност: Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
Број становника: 284112
Матични број: 20294205
ПИБ: 105019649

Адреса

Адреса: Трг ослобођења 1
Место: Зајечар
Општина: Зајечар
ПТТ број: 19000
ПАК:
Е-пошта: office@raris.org
Телефон: +381 19 426 376
Факс: +381 19 426 377
Web: www.raris.org

Овлашћено лице

Име и презиме: Владан Јеремић
Функција: директор
Е-пошта: vladan.jeremic@raris.org
Телефон: 019/426-376
Мобилни: 064/8510-265
Образовање: ВСС - дипломирани инжењер шумарства, мастер из агроекономије
Радни стаж: 23 година
Старост: 49

Банковни рачун

Рачун Банка Адреса Место
205-119344-83 Комерцијална банка - Експозитура Зајечар Николе Пашића бр. 25 Зајечар
840-796743-76 Управа за трезор Моше Пијаде бр. 4 Зајечар

Оснивачи

Ред. бр. Тип Оснивач Овлашћено лице
1 локална самоуправа Општина Књажевац Ђокић Милан
2 локална самоуправа Општина Сокобања Лукић Димитрије
3 локална самоуправа Град Бор Вукадиновић Саша
4 локална самоуправа Општина Кладово Арежина Радован
5 локална самоуправа Општина Мајданпек Вагнер Дејан
6 локална самоуправа Општина Неготин Уруковић Милан
7 предузеће Страбаг д.о.о. Алексић Бојан
8 удружења грађана Удружење грађана "Тимочки клуб" Књажевац Павковић Снежана
9 привредна комора Регионална привредна комора Зајечар а.д. Тошић Дејан
10 факултет Факултет за менаџмент Зајечар Михајловић Драган
11 локална самоуправа Општина Бољевац Марјановић Небојша
12 локална самоуправа Град Зајечар Огњеновић Велимир

Области

Број области Општина Округ
1 Зајечар Зајечарски округ
1 Бољевац Зајечарски округ
1 Књажевац Зајечарски округ
1 Сокобања Зајечарски округ
2 Бор Борски округ
2 Кладово Борски округ
2 Неготин Борски округ
2 Мајданпек Борски округ

Број запослених у агенцији

Број систематизованих радних места: 8

Број запослених/степен образовања Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време Број ангажованих по уговору Укупан број запослених
VII 1 5 0 1 6
VI 1 0 0 1
IV 1 0 0 1
УКУПНО: 7 0 1 8

Подаци о пословном простору у седишту

Површина (м2) Власништво Опис
59 Не Закуп (Уговор о закупу у прилогу). Локал је лоциран у центру града у источном делу стамбене зграде у улици Зорана Радмиловића бр. 2 у Зајечару; користи се просторија са десне стране гледајући од главног улаза са заједничким улазом и засебним санитарним чвором.
174 Не У згради Националног центра Зајечар – Националне агенције за развој РАРИС је закупио у приземљу зграде леви ходник у коме се налази пет канцеларија, од чега се једна канцеларија користи као сала за састанке и архива. РАРИС користи на приземљу заједнички санитарни чвор и у оквиру закупа РАРИС-у припада и пет непокривених паркинг места.

Подаци о пословним/организационим јединицама

Ред. бр. Назив Адреса Место ПТТ Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време

Подаци о опреми

Тип Количина Вредност (дин.) Опис
Аутомобил 3 1.942.136,00
Рачунари 9 280.062,00
Остала опрема 9 459,00 Један сервер, два ласер штампача, један штампач у боји, један копир апарат, два скенера, један ЛЦД ТВ за презентације, један пројектор, Пинборд за презентацију

Подаци о планираним финансијским средствима

Ред. бр. Година Износ (дин.) Извор
1 2013 10.922.460,00 чланарина оснивача
2 2013 6.978.740,00 други извори средстава

Подаци о досадашњим услугама обављеним за јавни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2011 Обука "Кост-бенефит анализа" Јединице локалне самоуправе
2 2011 "Основе локалног економског развоја" Јединице локалне самоуправе
3 2011 "Побољшање административних услова пословања на локалу" Јединице локалне самоуправе
4 2011 "Обука за ПЦМ" Јединице локалне самоуправе
5 2012 "У прављање пројектним циклусом" (3 обуке) Јединице локалне самоуправе
6 2012 Активности на регионалним пројектима ( опширније у захтеву за обнову акредитације) Јединице локалне самоуправе, кластер руралног туризма
7 2012 Подршка припреми инфраструктурних пројеката (опширније у захтеру за обнову акредитације Јединица локалне самоуправе
8 2012 Промоција могућности инвестирања у регион (опширније у захтеву за обнову акредитације) Јединица локалне самоуправе
9 2012 Подршка регионалном развојном савету (опширније у захтеву за обнову акредитације) Регионални развојни савет
10 2013 Обука представника ЈЛС за припрему инфраструктурних пројеката Јединица локалне самоуправе
11 2013 Регионални маркетинг Јединице локалне самоуправе
12 2013 Примери добре праксе у прекограничној сарадњи, "Путевима римских царева" Јединице локалне самоуправе
13 2013 Помоћ у припреми пројекта за Exchange 4 Јединице локалне самоуправе
14 2014 Једнодневна обука за представнике ЈЛС на тему "Нови прописи у области легализације бесправно саграђених објеката" ЈЛС: Неготин, Кладово, Сокобања и Зајечар.
15 2014 Дводневна обука за представнике ЈЛС на тему "Успостављање права јавне својине и упис у регистар непокретности имовине локалних самоуправа". ЈЛС: Кладово, Зајечар, Књажевац, Бољевац, Сокобања, Голубац, Неготин.
16 2014 Једнодневна обука за представнике ЈЛС на тему "Отворена питања примене закона о планирању и изградњи". ЈЛС: Књажевац, Неготин, Сокобања и Бољевац.
17 2014 Једнодневна обука за представнике ЈЛС на тему "Обавезе ЈЛС, ЈКП-а и осталих буџетских корисника у поступку регулисаном законом о јавној својини". ЈЛС: Мајданпек, Зајечар, Књажевац и Велико Градиште.
18 2014 Једнодневна обука за представнике ЈЛС на тему "Нови прописи у области легализације бесправно саграђених објеката"Регулаторни оквир за управљање јавном својином у градовима и општинама" ЈЛС: Књажевац, Кладово, Бољевац, Велико Градиште и Голубац.
19 2014 Тродневна обука за представнике ЈЛС на тему "Јавно-приватна партнерства и концесије" ЈЛС: Кладово, Бољевац, Голубац и Књажевац.
20 2014 Дводневна обука за представнике ЈЛС на тему "Јавно-приватна партнерства и концесије". ЈЛС: Бољевац, Неготин, Књажевац, Велико Градиште и Сокобања.
21 2014 Једнодневна обука за представнике ЈЛС на тему " Увод у буџетско програмирање". ЈЛС: Мајданпек, Неготин, Сокобања, Кладово, Бољевац, Књажевац, Велико Градиште, Зајечар и Голубац.
22 2014 Дводневна обука за представнике ЈЛС на тему "Закон о прекршајима-коментари, нова решења и примена у ЈЛС" ЈЛС: Неготин, Бољевац, Сокобања, Књажевац, Голубац и Велико Градиште.
23 2014 Дводневна обука за представнике ЈЛС на тему "Закон о равноправности полова-примена и усаглашавање општих аката ЈЛС" ЈЛС: Неготин, Бољевац, Велико Градиште и Голубац.
24 2014 Једнодневна обука за представнике ЈЛС на тему "Ефикасније поступање општинске управе". ЈЛС: Сокобања, Мајданпек, Голубац и Зајечар.
25 2014 Једнодневна обука за представнике ЈЛС на тему "Обука за инфраструктурне пројекте". ЈЛС: Зајечар, Књажевац, Бољевац и Неготин.
26 2014 Једнодневна обука за представнике ЈЛС на тему " Активна источна Србија у процесу прикључивања ЕУ". ЈЛС Неготин.
27 2014 Помоћ у припреми пројеката. ЈЛС: Зајечар и Сокобања.

Подаци о досадашњим услугама обављеним за приватни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге
1 2012 Подршка почетницима у бизнису - СТАРТ-УП МСПП
2 2012 Кредити за развој предузетништва МСПП
3 2012 Програм Иновативности МСПП
4 2012 Програм Газеле МСПП
5 2012 Менторинг предузећа МСПП
6 2012 Међународни сајам Бизнис база МСПП
7 2012 Подршка извозно оријентисаним предузећима МСПП
8 2012 Консалтинг МСПП
9 2012 Обуке МСПП
10 2012 Информисање МСПП
11 2012 Конкурентност МСПП
12 2012 Програм подршке развоју иновативних кластера МСПП
13 2014 Обуке МСПП
14 2014 Менторинг МСПП
15 2014 Консалтинг МСПП

Подаци о спроведеним међународним, регионалним и локалним пројектима

Ред. бр. Година Назив пројекта Корисник пројекта Тип пројекта Вредност пројекта Приложена документација
1 2011 Increasing Tourist Competitiveness of the Eastern Serbia Општина Књажевац Локални 1.500.000,00 Уговор о међусобној сарадњи
2 2011 Изградња регионалне депоније Халово Регион Јужне и Источне Србије Регионални 16.500.000,00 Уговор о међусобној сарадњи
3 2011 Знањем до туристичке конкурентности Источна Србија Регионални 2.900.000,00 Уговор о међусобној сарадњи
4 2011 У сусрет ЕУ стандардима у руралном туризму Тимочке крајине Тимочка крајина Регионални 4.059.000,00 Уговор о међусобној сарадњи
5 2011 Оперативни Грант ИПА/2008/161-418 РАРИС Регионални 78.224.400,00 Уговор о међусобној сарадњи
6 2011 "Зоне раста. Промоција „браунфилд“ и „гринфилд“ инвестиционих потенцијала у Зајечарском, Видинском и Борском округу" Видин, Зајечар и Бор Међународни 14.977.479,00 Уговор о међусобној сарадњи
7 2011 BE LARGE – Be Local, Act Rural, Grow European Регион Јужне и Источне Србије Регионални 4.559.614,00 Уговор о међусобној сарадњи
8 2011 „L.O.V.E. for Timok region“ Тимочка крајина Међународни 13.034.000,00 Уговор о међусобној сарадњи
9 2012 "Цертификација 5 општина у Тимочкој крајини са повољним пословним окружењемфаза" Јединице локалне самоуправе Међуопштински 2.661.700,00 Уговор о финансирању и Меморандум о сарадњи
10 2012 "Цертификација 5 општина у Тимочкој крајини са повољним пословним окружењем ИИ фаза" Јединице локалне самоуправе Међуопштински 3.777.000,00 Уговор о финансирању и Меморандум о сарадњи
11 2012 „У сусрет ЕУ стандардима у руралном туризму Тимочке крајине“ Угоститељи Регионални 4.059.000,00 Уговор о финансирању и Уговор о суфинансирању
12 2012 „Подршка иновацијама у MСП сектору“ МСП Регионални 1.980.000,00 Уговор
13 2012 „Стандардизација нефинансијских услуга за МСП у 8 области МОС“ МСП Међународни 4.723.435,00 Simplified grant agreement
14 2012 "Зоне раста. Промоција „браунфилд“ и „гринфилд“ инвестиционих потенцијала у Зајечарском, Видинском и Борском округу" Окрузи Међународни 14.977.479,00 Subsidy contract i partnership agreement
15 2012 BE LARGE – Be Local, Act Rural, Grow European Незапослени Међународни 4.559.614,00 Уговор о сарадњи
16 2012 „TRANSDANUBE“ Речни превозници Међународни 260.813.300,00 Partnership agreement
17 2013 Цертификација 5 општина у Тимочкој крајини са повољним пословним окружењем Јединице локалне самоуправе Међуопштински 3.881.380,00 -
18 2013 Transdanube Јединице локалне самоуправе Међународни 260.813.300,00 -
19 2013 SMART START - Stara Planina - New Network Јединице локалне самоуправе Међународни 17.004.780,00 -
20 2013 INFOTOURPROD - New informational technologies and tourism products for cross border tourism development Јединице локалне самоуправе Међународни 13.210.058,00 -
21 2013 TIDA - Tourism Investment Development and Attraction Initiative Јединице локалне самоуправе Међународни 1.629.343.520,00 -
22 2014 ТрансДанубе Дунавски регион Међународни 276.861.443,00 Уговор о међусобној сарадњи.
23 2014 Смарт старт Регион источне Србије Међународни 17.040.946,00 Уговор о међусобној сарадњи.
24 2014 Инфотоурпрод Регион источне Србије Међународни 19.850.106,00 Уговор о међусобној сарадњи.
25 2014 Хелпинг ханд Старија популација Међународни 20.944.560,00 Уговор о гранту.
26 2014 ТИДА Регион источне Србије Међународни 16.276.254,00 Уговор о међусобној сарадњи.
27 2014 Активна источна Србија у процесу придруживања ЕУ Регион источне Србије Међународни 3.858.000,00 Уговор и анекс о финансирању пројекта.

Подаци о закљученим уговорима из члана 50. Закона

Ред. бр. Датум закључења уговора Уговорне стране Предмет уговора Рок важности Вредност уговора (дин.) Приложена документација
1 28.2.2011 Национална агенција за регионални развој и Регионална агенција за развој источне Србије - РАРИС Спровођење Програма подршке развоју конкурентности малих и средњих предузећа и предузетника за 2011. годину 30.03.2011. 212.000,00 Копија уговора
2 7.6.2011 Национална агенција за регионални развој и Регионална агенција за развој источне Србије - РАРИС Реализација пројекта "Менторинг за 150 малих и средњих предузећа и предузетника 15.12.2011. 650.000,00 Копија уговора
3 28.2.2012 Национална агенција за регионални развој и Регионална агенција за развој источне Србије - РАРИС Реализација Програма стандардизовани сет услуга који реализују акредитоване регионалне развојне агенције у 2012. години 15.01.2013. 0,00 Копија уговора
4 16.10.2012 Национална агенција за регионални развој и Регионална агенција за развој источне Србије - РАРИС Организација и реализација 11. међународног сајма предузетништва - Бизнис база 15.11.2012. 300.000,00 Копија уговора
5 2.4.2012 Национална агенција за регионални развој и Регионална агенција за развој источне Србије - РАРИС Реализација пројекта "Менторинг за 50 новооснованих и 100 постојећих малих и средњих предузећа и предузетника у 2012. години 30.11.2012. 585.000,00 Копија уговора
6 26.7.2012 Национална агенција за регионални развој и Регионална агенција за развој источне Србије - РАРИС АНЕКС 1 уговора о реализацији пројекта "Менторинг за 50 новооснованих и 100 постојећих малих и средњих предузећа и предузетника у 2012. години. (Промена вредности основног уговора) 30.11.2012. 520.000,00 Копија уговора

Подаци о оствареним резултатима у области подршке привредним субјектима

Година Број одржаних обука Број обучених полазника Број предузећа која су добила услуге менторинг Број клијената који су добили услуге консалтинга Број пријава по програмима НАРР Број одобрених пријава по програмима НАРР
2011 27 554 10 162 5 3
2012 21 271 8 262 45 8
2013 27 378 6 154 3 1
2014 20 207 6 77 71 24

Подаци о оствареним резултатима у области регионалног развоја

Година Категорија Ниво Број
2011 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
2
обласни ниво
1
локални ниво
3
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
4
национални ниво
регионални ниво
2
међуопштински ниво
2
локални ниво
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
4
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја
2012 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
1
обласни ниво
3
локални ниво
2
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
4
национални ниво
регионални ниво
2
међуопштински ниво
2
локални ниво
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
3
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја - Регионална стратегија развоја за Регион Јужна и Источна Србија
- Регионални просторни план Тимочке крајине
- Стратегија одрживог развоја општине Неготин за период 2012-2021
- План "Интегрални приступ у одрживом развоју сеоског туризма источне Србије за општине
2013 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
2
обласни ниво
локални ниво
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
4
национални ниво
регионални ниво
међуопштински ниво
1
локални ниво
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
3
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја Развојна документа на којима је АРРА Зајечар учествовала:
- Регионална стратегија развоја за регион јужна и источна Србија
- Програм имплементације регионалног просторног плана Тимочке крајине 2014-2018
2014 Број развојних докумената у којима је акредитована регионална агенција учествовала национални ниво
регионални ниво
2
обласни ниво
локални ниво
2
Број развојних пројеката у којима акредитована регионална агенција учествује међународни ниво
6
национални ниво
регионални ниво
међуопштински ниво
локални ниво
Одржане обуке за јединице локалне самоуправе у областима програмирање
припрема и имплементација ЕУ пројеката
припрема техничке документације
финансије
ЕУ политика
друге обуке у циљу подстицања
13
 
Друге информације о оствареним резултатима у области регионалног развоја Развојна документа у којима је АРРА Рарис учествовала:
-Анализа могућности успостављања речне путничке линије Београд-Ђердап;
-Стратегија развоја малих и средњих предузећа и предузетништва општине Бољевац;
-Стратегија социјалне заштите;
-Стратегија економског развоја града Зајечара.

Подаци о акредитацији

Датум подношења захтева за акредитацију: 14.04.2011.
Број решења о стицању акредитације: 01 број 119-3/2011
Датум доношења решења о стицању акредитације: 04.05.2011.
Рок важења решења о стицању акредитације: 2 године
Регистарски број уписа прве акредитације: 01
Број решења о одузимању акредитације:
Датум доношења решења о одузимању акредитације:
Број решења о престанку акредитације:
Датум доношења решења о престанку акредитације:

Обнова акредитације:


Ред. бр. Година Датум захтева Датум решења Број решења Рок важења Рег. број Подброј
1 2013 13.5.2013 16.5.2013 02 број 858-1/2013 5 година
2 2018 15.5.2018 19.7.2018 1-04-023-9/2018-3 5 година
3 2023 6.6.2023 3.7.2023 1-04-023-15/2023-1 5 година

Подаци о оцени у поступку вредновања рада агенције

Година Оцена Опис оцене Коментар
2011 57.7 одличан Оцењивање рада у 2011. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационом обрасцу за вредновање рада прописаним Правилником и Извештаја комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција 01 број 273/2012 од 17.05.2012. године
2012 70.8 одличан Oцењивање рада у 2012. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационом обрасцу за вредновање рада прописаним Правилником и Извештаја комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција 01 број 103/2013 од 28.03.2013. године
2013 90 одличан Oцењивање рада у 2013. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационом обрасцу за вредновање рада прописаним Правилником и Извештаја 02 број 1165-3/2014 од 04.07.2014. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2013. годину, образоване решењем 02 број 221/2014 од 21.02.2014. године.
2014 70.1 Одличан Оцењивање рада у 2014. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником, и извештаја, 02 број 2489/2015 од 17.12.2015. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2014. годину, образоване решењем 02 бр. 461/2015 од 24.03.2015. године.
2015 46 Врло добар Оцењивање рада у 2015. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 023-01-1/2016-02/7 од 13.12.2016. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2015. годину, образоване Решењем 23-01-1/2016-02 од 26.05.2016. године и Решења о изменама и допунама Решења број 023-01-1/2016-02/1 од 13.09.2016. године .
2016 56.2 одличан Оцењивање рада у 2016. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 1-04-023-30-2017/1 од 27.12.2017. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2016. годину, образоване Решењем 119-5/2017-04 од 23.03.2017. године.
2017 57 одличан Оцењивање рада у 2017. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-24/2018/1 од 22.11.2018. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2017. годину, образоване Решењем број 1-04-119-14-5/2018 од 2. фебруара 2018. године
2018 67 одличан Оцењивање рада у 2018. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-28/2019/1 од 12.12.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2018. годину, образоване Решењем број 1-04-119-8/2019 од 22. фебруара 2019. године
2019 62.4 одличан Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-15/2020-1 од 12.10.2020. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2019. годину, образоване Решењем број 1-01-119-9/2020 од 22. март 2020. године
2020 59.1 одличан Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-13/2021-1 од 15.11.2021. године. Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2021 45 врло добар Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-25/2022-1 од 17.10.2022. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2021. годину, образоване Решењем број 1-01-119-16/2022 од 11. марта 2022. године.
2022 48.7 врло добар Оцењивање рада за 2022. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-13/2023-1 од 07.06.2023. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-5/2023 од 2. марта 2023. године.

  • Штампај