Početak | Razvojna dokumenta regionalnog razvoja | Regionalne razvojne strategije | Evaluacija regionalnih razvojnih strategija

Evaluacija regionalnih razvojnih strategija

Preliminarna evaluacija regionalnih strategija se obavlja pre početka implementacije i služi za ocenjivanje koherentnosti i usklađenosti ciljeva, prioriteta i mera između regionalne strategije i Nacionalnog plana, kao i usklađenosti regionalne strategije sa ciljevima, prioritetima i merama sadržanim u Nacionalnom planu. Preliminarna evaluacija regionalne strategije uključuje analizu njenih efekata na socijalnu i ekonomsku situaciju.

Tekuća evaluacija regionalne strategije se obavlja na sredini perioda implementacije i služi za ocenjivanje implementacije i efekata sprovedenih mera stimulacije regionalnog razvoja, identifikovanih u regionalnoj strategiji.

Ova evaluacija uključuje:

  1. evaluaciju inicijalnih rezultata realizacije;
  2. evaluaciju stepena ostvarenja odgovarajućih ciljeva;
  3. evaluaciju korišćenja finansijskih sredstava i upravljačkih procedura i procedura praćenja implementacije.

Konačna evaluacija svake regionalne strategije se obavlja nakon završetka implementacije datog planskog dokumenta i služi za ocenjivanje stepena realizacije planskog dokumenta, ostvarenja prioriteta i ciljeva planskog dokumenta, kao i ostvarenih efekata u pogledu stimulisanja (ravnomernog) regionalnog razvoja.

Konačna evaluacija uključuje:

  1. evaluaciju delotvornosti i efikasnosti iskorišćenih sredstava;
  2. evaluaciju ukupnog učinka;
  3. analizu pozitivnih i negativnih faktora u realizaciji regionalne strategije;
  4. evaluaciju stepena ostvarenja ciljeva i održivosti rezultata;
  5. zaključke i preporuke u vezi sa implementacijom politike regionalnog razvoja.

  • Štampaj