Početak | Razvojna dokumenta regionalnog razvoja | Programi finansiranja razvoja regiona | Evaluacija programa finansiranja

Evaluacija programa finansiranja

Programi finansiranja razvoja regiona se evaluiraju na godišnjem nivou, nakon okončanja implementacije odnosnog dokumenta za svaki region.

Evaluacija uključuje:

  1. evaluaciju inicijalnih rezultata realizacije;
  2. evaluaciju stepena ostvarenja pojedinačnih ciljeva;
  3. evaluaciju korišćenja finansijskih  sredstava i upravljačkih procedura i procedurapraćenja implementacije;
  4. evaluaciju delotvornosti i efikasnosti iskorišćenih sredstava;
  5. evaluaciju ukupnog učinka;
  6. analizu pozitivnih i negativnih faktora u realizaciji programa;
  7. zaključke i preporuke u vezi sa implementacijom politike regionalnog razvoja.

  • Štampaj