Početak | Razvojna dokumenta regionalnog razvoja | Naconalni plan regionalnog razvoja | Metodologija izrade Nacionalnog plana regionalnog razvoja

Metodologija izrade Nacionalnog plana regionalnog razvoja

Izrada Nacionalnog plana regionalnog razvoja je u nadležnosti Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

Sva resorna ministarstva i druge institucije javnog sektora dostavljaju priloge, uključujući finansijske tabele sa podacima o potrebama na polju razvoja/ulaganja, koji će biti integrisani u ovaj  dokument. U cilju pribavljanja priloga resornih ministarstava, potrebno je primeniti različite, međusobno usklađene metodološke alate. U njih se ubrajaju standardizovani „zahtevi za dostavljanje priloga” sa odgovarajućim obrascima, radionice, sa jednim ili više ministarstava, kao i bilateralni sastanci članova užeg tima Ministarstva za izradu nacrta Nacionalnog plana sa partnerima koji dostavljaju svoje priloge.

Ministarstvo finansija pruža sve neophodne priloge i informacije za utvrđivanje ukupnih javnih fondova koji su na raspolaganju za finansiranje razvojnih investicija u periodu koji pokriva Nacionalni plan, kreiranjem makroekonomskih, fiskalnih i investicionih scenarija, kao i programa zajmova iz javnog sektora za relevantni period. Ministarstvo finansija takođe pravi ukupnu procenu potencijalnih fondova koje Republika Srbija može da obezbedi od bilateralnih donatora.

Nacionalna agencija/regionalne razvojne agencije koordiniraju i usklađuju priloge dobijene od svih jedinica lokalne samouprave u zemlji. Na osnovu informacija koje pruže lokalne zajednice, generišu se standardizovani izveštaji za svaki od statističkih regiona (NSTJ 2) u Srbiji. Ovi izveštaji sadrže regionalnu ЅWOT analizu, prezentaciju ključnih razvojnih/investicionih prioriteta za region i identifikaciju konkretnih razvojnih investicionih projekata i programa, njihove finansijske vrednosti i očekivane rezultate.

Prvi deo izrade Nacionalnog plana je orijentisan na razradu razvojnih prioritieta, koji se formulišu za period obuhvaćen Nacionalnim planom (2013-2022). Kao osnov za konceptualizaciju Nacionalnog plana jesu definisani ciljevi, koji odgovaraju na aktuelne probleme u razvoju Srbije.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvija je zaduženo za pripremu analize trenutnog stanja u Srbiji, u smislu procene ključnih faktora koji trenutno doprinose ekonomskim, socijalnim i ekološkim nedostacima u nivou razvijenosti, kako između Srbije i različitih podgrupa država članica EU, tako i između različitih geografskih oblasti u zemlji. Ministarstvo izrađuje SWOT analizu Srbije, koja daje jedan rezimirani prikaz snaga, slabosti, mogućnosti i pretnji za celu zemlju.

Na osnovu globalne analize, utvrđuju se ključni ciljevi Nacionalnog plana, kako strateški tako i operativni, a osim toga sačiniće se i kratka prezentacija nacionalnih razvojnih/investicionih prioriteta koji treba da doprinesu ostvarenju utvrđenih ciljeva.

Sektorski deo Nacionalnog plana se sastoji od analize i usklađivanja ključnih sektorskih dokumenata koji se bave regionalnim razvojem. Cilj ovog procesa je ugrađivanje sektorske strateške orijentacije u regionalnu razvojnu strategiju, u okviru čega je potrebno:

 • obezbediti odgovarajući sadržaj konsultativnih dokumenata, koji predstavljaju osnovu, u smislu pružanja rešenja za globalne ciljeve u vezi sa prioritetima regionalnog razvoja, kao i za specifične ciljeve na sektorskom nivou;
 • obezbediti što veći stepen usklađenosti sektorskih dokumenata sa regionalnim planskim dokumentima.

Sektorske oblasti koje se ugrađuju u Nacionalni plan su:

 1. Ekonomski razvoj – Razvoj MSP i preduzetništva
 2. Razvoj turizma – turistička industrija
 3. Razvoj ljudskih resursa
 4. Razvoj industrijskog sektora
 5. Socijalna inkluzija/društveno blagostanje
 6. Životna sredina i upravljanje otpadom
 7. Urbanistički razvoj i izgradnja
 8. Ruralni razvoj
 9. Transport i javna infrastruktura
 10. Telekomunikacije
 11. Obrazovanje odraslih

U skladu sa sektorskom orijentacijom, izrađuju se sektorski delove, a pod vođstvom i koordinacijom odgovarajućih nadležnih ministarstava:

 1. Ekonomski razvoj – Razvoj MSP i preduzetništva – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
 2. Razvoj turizma – turistička industrija – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
 3. Razvoj ljudskih resursa (radne snage) – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
 4. Razvoj industrijskog sektora – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
 5. Socijalna inkluzija/društveno blagostanje – Ministarstvo rada i socijalne politike
 6. Životna sredina i upravljanje otpadom – Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
 7. Urbanistički razvoj i izgradnja – Ministarstvo životne sredine, rudarstva    i prostornog planiranja
 8. Ruralni razvoj – Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede
 9. Transport i javna infrastruktura – Ministarstvo infrastrukture i energetike
 10. Telekomunikacije – Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva
 11. Obrazovanje odraslih – Ministarstvo prosvete i nauke

Rezultati prve faze sektorskog rada su konsultativni dokumenti koji ukratko izlažu glavne probleme sektora, ukazujući na regionalne razvojne prioritete, ciljeve predloženih politika u različitim oblastima, i predloge strategije za ostvarenje tih ciljeva.

U drugoj fazi izrađeni sektorski konsultativni dokumenti unose se u Nacionalni plan. Procesom ugradnje sektorskih ciljeva upravljaju (i sprovodi) sektorske radne grupe, koje čine predstavnici na visokom nivou ministarstava i drugih organa koji su nosioci sektorskih strategija/programa relevantnih za regionalni razvoj, a pod vođstvom i koordinacijom nadležnih ministarstava.

Predstavnici sektorskih oblasti:

 1. Ekonomski razvoj – Razvoj MSP i preduzetništva – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
 2. Razvoj turizma – turistička industrija – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
 3. Razvoj ljudskih resursa – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
 4. Razvoj industrijskog sektora – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
 5. Socijalna inkluzija/društveno blagostanje – Ministarstvo rada i socijalne politike
 6. Životna  sredina i upravljanje  otpadom  –  Ministarstvo životne sredine,  rudarstva i prostornog planiranja
 7. Urbanistički razvoj i izgradnja – Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
 8. Ruralni razvoj – Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede
 9. Transport i javna infrastruktura – Ministarstvo infrastrukture i energetike
 10. Telekomunikacije – Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva
 11. Obrazovanje odraslih – Ministarstvo prosvete i nauke

Predstavnici institucija nadležnih za horizontalna/multidisciplinarna pitanja u okviru procesa planiranja i programiranja regionalnog razvoja:

 1. Usklađenost sa politikama EU – Kancelarija za evropske integracije
 2. Usklađenost sa nacionalnim politikama – Ministarstvo finansija
 3. Usklađenost/koordinacija sa prostornim razvojem i ekološkom održivošću - Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
 4. Obezbeđenje ravnopravnosti – Ministarstvo rada i socijalne politike

Predstavnici uključenih operativnih i/ili tehničkih institucija u okviru procesa izrade Nacionalnog plana:

 1. Nacionalna agencija za regionalni razvoj 
 2. Republički zavod za statistiku

 • Štampaj