Početak | Institucionalni okvir politike regionalnog razvoja | Regionalne razvojne agencije

Regionalne razvojne agencije

Regionalna razvojna agencija je privredno društvo ili udruženje osnovano za obavljanje poslova odnosno unapređenje regionalnog razvoja, koja je akreditovana, u skladu sa ovim Zakonom o regionalnom razvoju.

Radi obezbeđenja ravnomernog regionalnog razvoja, utvrđuje se minimalan broj regionalnih razvojnih agencija koje moraju da budu akreditovane u regionima, i to za:

 1. Region Vojvodine - tri regionalne razvojne agencije;
 2. Beogradski region - jedna regionalna razvojna agencija;
 3. Region Šumadije i Zapadne Srbije - četiri regionalne razvojne agencije;
 4. Region Južne i Istočne Srbije - tri regionalne razvojne agencije;
 5. Region Kosovo i Metohija - jedna regionalna razvojna agencija.

Sredstva za rad, realizaciju razvojnih projekata i obavljanje poslova regionalne razvojne agencije obezbeđuju se iz:

 1. prihoda koje ostvari obavljanjem poslova; 
 2. budžeta jedinica lokalne samouprave koje su osnivači regionalne razvojne agencije; 
 3. donacija, sponzorstava, razvojne pomoći domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica; 
 4. drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Regionalna razvojna agencija obavlja sledeće poslove:

 1. učestvuje u pripremi i sprovođenju razvojnih dokumenata i prati njihovu realizaciju na nivou regiona i jedinica lokalne samouprave; 
 2. sarađuje sa autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u pripremi i primeni lokalnih razvojnih planova; 
 3. predstavlja interes regiona u odnosima sa Nacionalnom agencijom i regionalnom agencijom i u okviru svoje nadležnosti učestvuje u realizaciji usvojenih razvojnih dokumenata; 
 4. priprema i sprovodi programe stručnog usavršavanja za potrebe razvoja privrednih društava i preduzetništva, razvoja infrastrukture i razvoja institucija i organizacija i za unapređenje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava; 
 5. prati i sprovodi mere i realizuje razvojne projekte za koje je ovlašćena; 
 6. obavlja poslove međunarodne, prekogranične i međuopštinske saradnje iz svoje nadležnosti; 
 7. vodi informacioni sistem od značaja za region i oblast; 
 8. obavlja i druge poslove u skladu sa osnivačkim aktom.

Regionalna razvojna agencija podnosi godišnji izveštaj o poslovanju osnivačima i Nacionalnoj agenciji. Po potrebi Nacionalna agencija i Ministarstvo mogu zatražiti dodatne izveštaje o poslovanju.

Nacionalna agencija jednom godišnje vrše vrednovanje rada regionalnih razvojnih agencija.

 

 • Štampaj