Početak | Finansiranje regionalnog razvoja | Svi programi za jedinice lokalnih samouprava

Dodela sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti

U okviru realizacije Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2014. godini koju sprovodi Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine dodeljuju se sredstva korisnicima Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti u javnom sektoru.

Institucija

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine

Kome je namenjen

Ulaganje u energetsku infrastrukturu

Visina sredstava

U zavisnosti od projekta i razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Uslovi kreditiranja/subvencionisanja

O uslovima i kriterijumima više u javnom pozivu i Pravilniku.

Ograničenja

Nema

Gde konkurisati

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Rok za prijavu

20. feb 2014.

Uslovi konkurisanja

Kontakt

Telefon za informacije: 011/3346-755 lokali 139, 223, 227
e-mail: fondee@merz.gov.rs
Konkursna dokumentacija: http://www.merz.gov.rs/lat/dokumenti/javi-poziv-budzetski-fond

Prilozi

Pravilnik

128,50 KB

Javni poziv

114,50 KB
  • Štampaj