Sufinasiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2015. godini

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2015. godinu utvrđuje i kriterijume za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim akcionim planovima zapošljavanja, sredstvima iz republičkog budžeta.

Institucija

Nacionalna služba za zapošljavanje (NZS)

Kome je namenjen

Podsticanje zapošljavanja

Visina sredstava

Uslovi kreditiranja/subvencionisanja

Više informacija u filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ograničenja

-

Gde konkurisati

Zahtev za učešće u finansiranju autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave podnose Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna
pitanja, preko nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

Rok za prijavu

28. feb 2015.

Uslovi konkurisanja

Kontakt

Više informacija na http://www.nsz.gov.rs

Prilozi