Početak | Finansiranje regionalnog razvoja | Svi programi za jedinice lokalnih samouprava

Svi programi

Sufinasiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2015. godini

Nacionalna služba za zapošljavanje (NZS)
rok za prijavu 28. feb 2015.

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija za projekte razvoja turizma u 2015. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
rok za prijavu 01. sep 2015.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje unapređenja saobraćajne infrastrukture

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
rok za prijavu 20. jun 2014.

Revitalizacija braunfilda

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj
rok za prijavu 06. jun 2014.

Konkurs za lokalne samouprave - razvoj usluga socijalne zaštite

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
rok za prijavu 05. maj 2014.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordin

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
rok za prijavu 01. okt 2014.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje programa obrazov

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
rok za prijavu 01. avg 2014.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
rok za prijavu 01. okt 2014.

Dodela sredstava u okviru mere povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave
rok za prijavu 01. okt 2014.

Mera sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave
rok za prijavu 01. okt 2014.

Mera sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave
rok za prijavu 01. okt 2014.

Konkurs za podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
rok za prijavu 20. mar 2014.

Dodela sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine
rok za prijavu 20. feb 2014.

Program podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture - Gradimo zajedno

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave
rok za prijavu 20. feb 2014.

Program mera za podršku razvoju poslovnih zona

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave
rok za prijavu 20. feb 2014.

Javni poziv za podnošenje zahteva za sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2014. godini

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova
rok za prijavu 14. apr 2014.
  • Štampaj