Početak | Adresar

Adresar kancelarija/odeljenja za lokalni ekonomski razvoj


Opština:


Odeljenje za kapitalne investicije i za lokalni ekonomski razvoj

Trg oslobođenja 1, Ada
Telefon: 024/852-106
E-Mail: soada@ada.org.rs
Web: http://www.ada.org.rs


  • Štampaj