Početak | Institucionalni okvir politike regionalnog razvoja | Regionalne razvojne agencije | Registar akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja d.o.o. Kragujevac

Skr. naziv: Regionalna agencija za ekonomski razvoj d.o.o. Kragujevac
Šifra delatnosti: 7022
Delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
Broj stanovnika: 503739
Matični broj: 17385828
PIB: 100559100

Adresa

Adresa: Kralja Petra Prvog 22
Mesto: Kragujevac
Opština: Kragujevac - grad
PTT broj: 34000
PAK:
E-pošta: officekg@redasp.rs
Telefon: +381 34 302 701; +381 34 302 702
Faks: +381 34 302 706
Web: www.redasp.rs

Ovlašćeno lice

Ime i prezime: Nenad Popović
Funkcija: direktor
E-pošta: director@redasp.rs
Telefon: +381 34 302 701
Mobilni: +381 63 404 646
Obrazovanje: dipl. ekonomista
Radni staž: 1
Starost: 1

Bankovni račun

Račun Banka Adresa Mesto
170-30012908000-10 UniCredit bank a.d. - ekspozitura Kragujevac Kralja Petra Prvog 11 Kragujevac
840-846743-38 Uprava za trezor Pop Lukina 7-9 Beograd
150-118-75 KBM banka - Kragujevac
160123149-05 Banca Intesa ad - Kragujevac
160-379430-81 Banca Intesa ad - Kragujevac
160-379436-63 Banca Intesa ad - Kragujevac
160-379436-63 Banca Intesa ad - Kragujevac
325-9500900022872-60 OTP banka - Kragujevac
165-18723-39 HYPO ALPE ADRIA BANK - Kragujevac

Osnivači

Red. br. Tip Osnivač Ovlašćeno lice
1 локална самоуправа Opština Aranđelovac Radović Bojan
2 локална самоуправа Opština Topola Jovanović Dragan
3 локална самоуправа Opština Lapovo Miletić Nebojša
4 локална самоуправа Opština Rača Živanović Dragana
5 локална самоуправа Opština Knić Jovanović Dragana
6 локална самоуправа Grad Kragujevac Stevanović Veroljub
7 локална самоуправа Opština Rekovac Đorđević Predrag
8 локална самоуправа Opština Svilajnac Milanović Predrag
9 локална самоуправа Opština Despotovac Nenadović Dejan
10 локална самоуправа Opština Batočina Milošević Radiša
11 привредна комора Privredna komora Srbije Čadež Marko
12 удружења грађана Asocijacija privatnih preduzetnika Šumadija Milovanović Zoran
13 удружења грађана Udruženje preduzetnika-samostalnih privrednika Sloga Paunović Dragan
14 удружења грађана Udruženje građana Baština i budućnost Aranđelovac 1859 Bošković Miodrag
15 локална самоуправа Opština Ćuprija Erić Ninoslav
16 локална самоуправа Opština Paraćin Milićević Vladimir

Oblasti

Broj oblasti Opština Okrug
1 Aranđelovac Šumadijski okrug
1 Batočina Šumadijski okrug
1 Knić Šumadijski okrug
1 Kragujevac - grad Šumadijski okrug
1 Rača Šumadijski okrug
1 Topola Šumadijski okrug
1 Lapovo Šumadijski okrug
2 Despotovac Pomoravski okrug
2 Jagodina Pomoravski okrug
2 Rekovac Pomoravski okrug
2 Svilajnac Pomoravski okrug

Broj zaposlenih u agenciji

Broj sistematizovanih radnih mesta: 38

Broj zaposlenih/stepen obrazovanja Broj zaposlenih na neodređeno vreme Broj zaposlenih na određeno vreme Broj angažovanih po ugovoru Ukupan broj zaposlenih
VII 1 9 2 0 11
IV 1 0 0 1
drugo 1 0 0 1
UKUPNO: 11 2 0 13

Podaci o poslovnom prostoru u sedištu

Površina (m2) Vlasništvo Opis
256 Ne Poslovna zgrada. U zakupu.

Podaci o poslovnim/organizacionim jedinicama

Red. br. Naziv Adresa Mesto PTT Broj zaposlenih na neodređeno vreme Broj zaposlenih na određeno vreme

Podaci o opremi

Tip Količina Vrednost (din.) Opis
Automobil 1
Računari 45
Ostala oprema 50 18 štampača, 2 skenera, 4 fotokopir aparata, 6 projektora, 12 digitalnih fotoaparata, 1 kamkorder, 1 LCD TV, 1 DVD plejer, 2 sistema zvučnika 5.1., dve telefonske centrale, 1 GPS uređaj (popisna lista osnovnih sredstava od 31.12.2013. priložena uz dokumentaciju za obnovu akreditacije)

Podaci o planiranim finansijskim sredstvima

Red. br. Godina Iznos (din.) Izvor
1 2012 7.840.000,00 članarina osnivača
2 2012 24.080.000,00 drugi izvori sredstava
3 2013 7.840.000,00 članarina osnivača
4 2013 24.080.000,00 drugi izvori sredstava
5 2014 11.723.250,00 Članarina osnivača
6 2014 25.756.500,00 Drugi izvori sredstava
7 2015 12.185.250,00 Članarina osnivača
8 2015 40.540.500,00 Drugi izvori sredstava
9 2016 14.033.250,00 Članarina osnivača
10 2016 28.413.000,00 Drugi izvori sredstava
11 2017 16.343.250,00 Članarina osnivača
12 2017 31.531.500,00 Drugi izvori sredstava
13 2018 16.343.250,00 Članarina osnivača
14 2018 40.194.000,00 Drugi izvori sredstava

Podaci o dosadašnjim uslugama obavljenim za javni sektor

Red. br. Godina Naziv usluge Korisnik usluge
1 2012 Upravljanje projektnim ciklusima (3 obuke) Jedinice lokalne samouprave
2 2012 Međuopštinska saradnja u upravljanju otpadom - Uputstvo i modeli (3 obuke) Jedinice lokalne samouprave
3 2014 Memorandum o saradnji "Sanacija i adaptacija spomen kuće Radoja Domanovića u Ovsištu Opština Topola
4 2013 Upravljanje infrastrukturnim projektima Jedinice lokalne samouprave
5 2013 Priprema i implementacija projekata za ruralni razvoj (2) Jedinice lokalne samouprave
6 2013 Izrada akcionog plana - Predloženi modeli revizije/izrade akcionog plana Jedinice lokalne samouprave
7 2013 Izrada programa - Razvoj turizma opštine Paraćin Jedinica lokalne samouprave
8 2014 Jednodnevna obuka za predstavnike JLS na temu "Finansijsko upravljanje, kontrola i strateški plan". JLS: Kragujevac, Topola i Rekovac.
9 2014 Inicijativna radionica za formiranje LAG Srce Srbije JLS: Rača, Topola i Aranđelovac.
10 2014 Lokalna tehnička radionica u sklopu stručno programa VIII Sajma građevinarstva. JLS: Lapovo, Rača, Kragujevac.
11 2014 Lokalni seminar unapređenja kapaciteta-projekat Legend JLS: Despotovac, Rača, Svilajnac, Kragujevac, Ćuprija, Rekovac, Lapovo.
12 2014 Podrška opštinama u kandidovanju projekata po javnim pozivima. JLS: Paraćin i Rekovac.
13 2014 Podrška u pripremi projekta. JLS Despotovac.
14 2014 Priprema predloga projekata JLS Rekovac.
15 2014 Strategija održivog razvoja opštine Rekovac 2015-2020. JLS Rekovac.
16 2014 Strategija održivog razvoja opštine Batočina 2014-2020. JLS Batočina.
17 2014 Strategija razvoja javnog zdravlja opštine Rača. JLS Rača.
18 2014 Strategija razvoja sporta opštine Rača. JLS Rača.
19 2014 Strategija razvoja turizma grada Kragujevca. JLS Kragujevac.
20 2014 Revizija održive strategije opštine Despotovac. JLS Despotovac.
21 2014 Revizija Strategije razvoja socijalne zaštite grada Kragujevca za period od 2015-2019. JLS Kragujevac.
22 2014 Lokalni plan obrazovanja odraslih grada Kragujevca. JLS Kragujevac.
23 2014 Strategija za mlade sa akcionim planom za mlade grada Kragujevca. JLS Kragujevac.
24 2014 Strategije održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja 2011-2021. Jedinice JLS obuhvaćene strategijom.
25 2014 Ažuriranje podataka za LAP Kragujevac. JLS Kragujevac.
26 2014 Ažuriranje godišnjeg plana sa 60 projektnih ideja implementacije Regionalne strategije razvoja. JLS obuhvaćene godišnjim planom.

Podaci o dosadašnjim uslugama obavljenim za privatni sektor

Red. br. Godina Naziv usluge Korisnik usluge
1 2014 Memorandum o razumevanju Udruženje privrednika SITA
2 2014 Memorandum o razumevanju Komore italijansko-srpskih privrednika
3 2012 Protokol o saradnji Udruženje građana "Regionalni automobilski klaster centralne Srbije"
4 2014 Sporazum o saradnji Asocijacija poslovnih žena "Vizija"
5 2014 Sporazum o saradnji Udruženje "Regionalni klaster IKT"
6 2014 Mentoring, obuke i konsalting. MSPP

Podaci o sprovedenim međunarodnim, regionalnim i lokalnim projektima

Red. br. Godina Naziv projekta Korisnik projekta Tip projekta Vrednost projekta Priložena dokumentacija
1 2012 Projekat AUTONET MSP sektor Međunarodni 17.680.000,00 [Cooperation agreement]
2 2012 SEENET 2 Program MSP sektor Međunarodni 1.352.000.000,00 Уговор о консултантским услугама
3 2012 Projekat MMWD zemlje jugoistočne Evrope Međunarodni 382.805.904,00 [Partnership agreement]
4 2012 Projekat NEXT Zemlje Jadranske regije Međunarodni 311.914.720,00 [Partnership agreement]
5 2012 Projekat LEGEND Zemnje Jadranske regije Međunarodni 320.896.160,00 [Partnership agreement]
6 2012 Kancelarija opština centralne Srbije u Briselu Opštine Centralne Srbije Regionalni 1.342.000,00 Уговор о посредовању
7 2012 Izgradnja kapaciteta za uspostavljanje i implementaciju LEADER inicijative u Republici Srbiji lokalna zajednica Nacionalni 0,00 Меморандум о сарадњи
8 2012 Partnerstvo za ruralni razvoj opštine Despotovac Opština Despotovac Međunarodni 17.416.044,00 [Grant Contract]
9 2013 Entalpije za energetski efikasne zgrade u Jadranskoj regiji - LEGEND Jedinice lokalne samouprave Međunarodni 4.969.196,00 -
10 2013 Iskorišćavanje uticaja migracija u svrhe razvoja-Meganizmi za strateško planiranje u zemljama i gradovima Jugoistočne Evrope Jedinice lokalne samouprave Međunarodni 6.052.592,00 -
11 2013 Kolaborativna platforma za podršku istraživanju i transferu tehnologije Jedinice lokalne samouprave Međunarodni 3.701.941,00 -
12 2013 SeeNetII - VA Z.V. "Jačanje sistema malih i srednjih preduzeća" Jedinice lokalne samouprave Međunarodni 2.269.416,00 -
13 2013 AUTONET MSP Međunarodni 528.315,00 -
14 2014 LAG "Partnerstvo za razvoj Levača" JLS Rekovac. Lokalni 426.139,00 Меморандум о сарадњи о формирању и оснивању групе за оснивање ЛАГ и Споразум о опремању канцеларије ЛАГ.
15 2014 Turistički klaster Srce Šumadije JLS obuhvaćene na projektu, MSP i turističke organizacije. Međuopštinski 0,00 -
16 2014 Jadranska mreža za unapređenje razvoja istraživanja i inovacija u pravcu stvaranja novih politika za održivu konkurentnost i tehnološki kapacitet MSP-Adria Tin MSP u Jadranskoj oblasti. Međunarodni 537.339.215,00 Partnership agreement и Subsidy contract.
17 2014 Komparativna analiza regionalnih politika u oblasti obrazovanja odraslih-Regional. Odrasla populacija. Međunarodni 40.848.056,00 Partnership agreement и Subsidy contract.

Podaci o zaključenim ugovorima iz člana 50. Zakona

Red. br. Datum zaključenja ugovora Ugovorne strane Predmet ugovora Rok važnosti Vrednost ugovora (din.) Priložena dokumentacija

Podaci o ostvarenim rezultatima u oblasti podrške privrednim subjektima

Godina Broj održanih obuka Broj obučenih polaznika Broj preduzeća koja su dobila usluge mentoring Broj klijenata koji su dobili usluge konsaltinga Broj prijava po programima NARR Broj odobrenih prijava po programima NARR
2012 15 129 9 210 22 7
2013 22 321 6 150 30 10
2014 19 235 7 57 6 2

Podaci o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja

Godina Kategorija Nivo Broj
2012 Broj razvojnih dokumenata u kojima je akreditovana regionalna agencija učestvovala nacionalni nivo
regionalni nivo
2
oblasni nivo
lokalni nivo
3
Broj razvojnih projekata u kojima akreditovana regionalna agencija učestvuje međunarodni nivo
6
nacionalni nivo
1
regionalni nivo
1
međuopštinski nivo
lokalni nivo
Održane obuke za jedinice lokalne samouprave u oblastima programiranje
priprema i implementacija EU projekata
priprema tehničke dokumentacije
finansije
EU politika
druge obuke u cilju podsticanja
6
 
Druge informacije o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja - План имплементације Стратегије одрживог развоја Шумадије и Поморавља 2011-2021
- Стратегија локалног развоја ЛАГ "Партнерство за развој Левча"
- Стратегија локалног развоја ЛАГ "Партнерство за развој Ресава"
- Регионална развојна стратегија за регион Шумадије и Западне Србије
- Локални акциони план за запошљавање Град Крагујевац
2013 Broj razvojnih dokumenata u kojima je akreditovana regionalna agencija učestvovala nacionalni nivo
regionalni nivo
2
oblasni nivo
lokalni nivo
3
Broj razvojnih projekata u kojima akreditovana regionalna agencija učestvuje međunarodni nivo
5
nacionalni nivo
regionalni nivo
međuopštinski nivo
lokalni nivo
Održane obuke za jedinice lokalne samouprave u oblastima programiranje
priprema i implementacija EU projekata
priprema tehničke dokumentacije
finansije
EU politika
druge obuke u cilju podsticanja
3
 
Druge informacije o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja АРРА Крагујевац је учествовала на изради:
- Ревизија Стратегије одрживог развоја општине Свилајнац
- Ревизија Стратегије одрживог развоја општине Деспотовац
- Програм развоја туризма општине Параћин
- Ажурирање Стратегије одрживог развоја Шумадије и Поморавља
- Учешће у изради регионалне развојне стратегије за регион Шумадије и Западне Србије
2014 Broj razvojnih dokumenata u kojima je akreditovana regionalna agencija učestvovala nacionalni nivo
regionalni nivo
2
oblasni nivo
lokalni nivo
9
Broj razvojnih projekata u kojima akreditovana regionalna agencija učestvuje međunarodni nivo
6
nacionalni nivo
regionalni nivo
međuopštinski nivo
lokalni nivo
1
Održane obuke za jedinice lokalne samouprave u oblastima programiranje
priprema i implementacija EU projekata
priprema tehničke dokumentacije
finansije
1
EU politika
druge obuke u cilju podsticanja
3
 
Druge informacije o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja

Podaci o akreditaciji

Datum podnošenja zahteva za akreditaciju: 23.04.2012.
Broj rešenja o sticanju akreditacije: 02 број 48-28/2012
Datum donošenja rešenja o sticanju akreditacije: 30.04.2012.
Rok važenja rešenja o sticanju akreditacije: 4. мај 2014.
Registarski broj upisa prve akreditacije: 11
Broj rešenja o oduzimanju akreditacije:
Datum donošenja rešenja o oduzimanju akreditacije:
Broj rešenja o prestanku akreditacije:
Datum donošenja rešenja o prestanku akreditacije:

Obnova akreditacije:


Red. br. Godina Datum zahteva Datum rešenja Broj rešenja Rok važenja Reg. broj Podbroj
1 2014 4.4.2014 6.6.2014 02 број 21-66/14 5 година
2 2019 27.5.2019 5.6.2019 1-04-023-14/2019-2 5 година

Podaci o oceni u postupku vrednovanja rada agencije

Godina Ocena Opis ocene Komentar
2012 53.2 одличан По спроведеном поступку вредновања рада АРРА, Комисија је утврдила да је АРРА према Табели вредновања рада АРРА остварила укупно 53.20 поена и констатује да су се стекли услови из члана 5. и 6. Правилника за коначно оцењивање АРРА.
2013 61.5 одличан Оцењивање рада у 2013-ој години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција кредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у Евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја 02 број 1294-1/2014 од 11.08.2014. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2013. годину, образоване решењем 02 број 221/2014 од 21.02.2014.
2014 70.6 Oдличан. Оцењивање рада у 2014. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником, и извештаја, 02 број 990/2015 од 11.06.2015. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2014. годину, образоване решењем 02 бр. 461/2014 од 24.03.2015. године.
2015 84.7 Одличан Оцењивање рада у 2015. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 023-01-1/2016-02/14 од 13.12.2016. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2015. годину, образоване Решењем 23-01-1/2016-02 од 26.05.2016. године и Решења о изменама и допунама Решења број 023-01-1/2016-02/1 од 13.09.2016. године .
2016 67.6 одличан Оцењивање рада у 2016. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 1-04-023-17-2017/1 од 28.09.2017. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2016. годину, образоване Решењем 119-5/2017-04 од 23.03.2017. године.
2017 81.2 одличан Оцењивање рада у 2017. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-14/2018/1 од 22.11.2018. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2017. годину, образоване Решењем број 1-04-119-14-5/2018 од 2. фебруара 2018. године
2018 74.1 одличан Оцењивање рада у 2018. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-14/2019/1 од 22.11.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2018. годину, образоване Решењем број 1-04-119-8/2019 од 22. фебруара 2019. године
2019 75.5 одличан Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-8/2020-1 од 12.10.2020. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2019. годину, образоване Решењем број 1-01-119-9/2020 од 22. марта 2020. године
2020 64.4 одличан Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-31/2021-1 од 16.09.2021. године, Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2021 74 одличан Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-8/2022-1 од 05.08.2022. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2021. годину, образоване Решењем број 1-01-119-16/2022 од 11. марта 2022. године.
2022 66.7 одличан Оцењивање рада за 2022. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-16/2023-1 од 26.07.2023. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-5/2023 од 2. марта 2023. године.

  • Štampaj