Početak | Institucionalni okvir politike regionalnog razvoja | Regionalne razvojne agencije | Registar akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Regionalna razvojna agencija Sandžaka "SEDA" d.o.o. Novi Pazar

Skr. naziv: SEDA d.o.o. Novi Pazar
Šifra delatnosti: 7022
Delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
Broj stanovnika: 215000
Matični broj: 17430521
PIB: 102527033

Adresa

Adresa: 7. juli bb
Mesto: Novi Pazar
Opština: Novi Pazar
PTT broj: 36300
PAK:
E-pošta: office@seda.org.rs
Telefon: 020/332-700
Faks: 020/317-551
Web: www.seda.org.rs

Ovlašćeno lice

Ime i prezime: Samir Kačapor
Funkcija: direktor
E-pošta: samir.kacapor@seda.org.rs
Telefon: +381 20 332 700
Mobilni: +381 60 660 0501
Obrazovanje: diplomirani menadžer međunarodnog biznisa
Radni staž: 8 godina
Starost: 31

Bankovni račun

Račun Banka Adresa Mesto
205-48306-88 Komercijalna banka - Ekspozitura Novi Pazar Šabana Koče 71 Novi Pazar
840-795743-69 Uprava za trezor Pop Lukina 7-9 Beograd

Osnivači

Red. br. Tip Osnivač Ovlašćeno lice
1 локална самоуправа Grad Novi Pazar Mahmutović Dr Meho
2 локална самоуправа Opština Sjenica Turković Muriz
3 локална самоуправа Opština Tutin Gegić Bajro
4 предузеће Vojin Popović ND d.o.o. Hadžić Emil
5 предузеће Javno preduzeće Zavod za urbanizam grada Novog Pazara, Novi Pazar Smailbegović Mithat
6 привредна комора Privredna komora Srbije Čadež Marko
7 удружења грађана Udruženje građana Građanski forum Novi Pazar Halilović Alija
8 други оснивачи Zemljoradnička zadruga Tutin-u stečaju Đerlek Hasan

Oblasti

Broj oblasti Opština Okrug
1 Sjenica Zlatiborski okrug
2 Novi Pazar Raški okrug
2 Tutin Raški okrug

Broj zaposlenih u agenciji

Broj sistematizovanih radnih mesta: 8

Broj zaposlenih/stepen obrazovanja Broj zaposlenih na neodređeno vreme Broj zaposlenih na određeno vreme Broj angažovanih po ugovoru Ukupan broj zaposlenih
VII 1 7 1 0 8
UKUPNO: 7 1 0 8

Podaci o poslovnom prostoru u sedištu

Površina (m2) Vlasništvo Opis
42 Ne Četiri kancelarije i hodnik. U zakupu.

Podaci o poslovnim/organizacionim jedinicama

Red. br. Naziv Adresa Mesto PTT Broj zaposlenih na neodređeno vreme Broj zaposlenih na određeno vreme

Podaci o opremi

Tip Količina Vrednost (din.) Opis
Automobil 1
Računari 8
Ostala oprema 6 Mrežni štampač sa kopir aparatom, laserski štampač, projektor, platno za projektor, skener, faks, fotoaparat, mobilni telefoni, 4 klima uređaja, kancelarijski nameštaj i oprema

Podaci o planiranim finansijskim sredstvima

Red. br. Godina Iznos (din.) Izvor
1 2012 2.800.000,00 članarina osnivača
2 2012 6.800.000,00 drugi izvori sredstava
3 2013 2.800.000,00 članarina osnivača
4 2013 6.800.000,00 drugi izvori sredstava
5 2014 5.500.000,00 Članarina osnivača
6 2014 6.500.000,00 Drugi izvori sredstava

Podaci o dosadašnjim uslugama obavljenim za javni sektor

Red. br. Godina Naziv usluge Korisnik usluge
1 2012 "Upravljanje projektnim ciklusom" Jedinice lokalne samouprave
2 2013 Obuka Upravljanje projektnim ciklucom (2) Jedinice lokalne samouprave
3 2013 Obuka za pripremu infrastukturnih projekata Jedinice lokalne samouprave
4 2014 Dvodnevna obuka za predstavnike JLS na temu upravljanja projektnim ciklusom (PCM) JLS Novi Pazar, Sjenica, Tutin.
5 2014 Dvodnevna obuka za predstavnike JLS na temu upravljanja projektnim ciklusom (PCM) JLS Novi Pazar, Sjenica, Tutin.

Podaci o dosadašnjim uslugama obavljenim za privatni sektor

Red. br. Godina Naziv usluge Korisnik usluge
1 2014 Obuke MSPP
2 2014 Konsalting MSPP
3 2014 Mentoring MSPP

Podaci o sprovedenim međunarodnim, regionalnim i lokalnim projektima

Red. br. Godina Naziv projekta Korisnik projekta Tip projekta Vrednost projekta Priložena dokumentacija
1 2012 Osnivanje regionalne turističke organizacije Sandžaka Grad Novi Pazar, Opštine Tutin i Sjenica Međuopštinski 1.600.000,00 - Уговор о оснивању регионалне туристичке организације Санџака између општина Сјеница, Тутин и Нови Пазар
2 2012 Standardizacija ne-finansijskih usluga, Mart-Septembar 2012 u okviru programa Projekat održivog razvoja opštine Nacionalni 3.300.000.000,00 Уговор број 001-78/12 од 07.05.2012.
3 2012 Pravo na život Dom zdravlja Međunarodni 1.100.000,00 -[Grant Contract no 2012/297-454 od 09.07.2012], Одлука о именовању чланова пројектног тима 4527 од 30.10.2012.
4 2012 Preventivne akcije u sektoru reproduktivnog zdravlja Dom ѕdravlja Međunarodni 17.886.096,00 [Grant Contrack no 2012/297-426], одлука о именовању чланова пројектног тима
5 2012 Novi Pazar mesto susreta opštine Međunarodni 16.500.000,00 - [Grant application form], Одлука о упућивању запосленог на студијско путовање у оквиру пројекта
6 2012 Centar za razvoj Pešteri Poljoprivrednici Međunarodni 126.500.000,00 - [Grant support Agreement UNOPS-EUPROGRES 2012- Grants 018 No. 036-9/12, 27.03.2012.< Grant Support Agreement in Resprect of Establishment of Prester Development Centre No. 029-01/11,01.09.2011],
7 2012 Feasibility study on regional biomass utilization opštine Raške oblasti Međunarodni 0,00 [Grant Agreement no.011MCDNP01]
8 2014 Building Sandzak SME competitiveness preduzetnici Međunarodni 460.896.753,00 [Modification grant agreement no. 01 to AID 169-C-00-11-00102 SLD_Grant agreement no.21IMICDNP03
9 2013 Pravo na život bolnice Međunarodni 11.000.000,00 -
10 2013 Centar za razvoj Peštera privrednici i JLS Međunarodni 126.500.000,00 -
11 2013 Preventivne akcije u sektoru reproduktivnog zdravlja bolnice Međunarodni 17.886.096,00 -
12 2013 Podizanje kapaciteta proizvođača mleka i mlečnih proizvoda iz regiona Sandžak kroz razmenu iskustava i znanja sa proizvođačima iz Republike Češke privrednici Međunarodni 1.390.120,00 -
13 2013 Podrška proizvođačima mleka i mlečnih proizvoda sa Peštera privrednici Međunarodni 5.460.000,00 -
14 2013 Unapređenje praktičnih veština za industrije tekstila i obuće u Novom Pazaru, Tutinu, Raški i Sjenici privrednici Međunarodni 7.440.048,00 -
15 2013 Podrška konkuretnosti MSPP u regionu MSPP Međunarodni 5.561.684,00 -
16 2013 Projekat podrške razvoju privatnog sektora u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji Jedinice lokalne samouprave Međunarodni 348.500.000,00 -

Podaci o zaključenim ugovorima iz člana 50. Zakona

Red. br. Datum zaključenja ugovora Ugovorne strane Predmet ugovora Rok važnosti Vrednost ugovora (din.) Priložena dokumentacija

Podaci o ostvarenim rezultatima u oblasti podrške privrednim subjektima

Godina Broj održanih obuka Broj obučenih polaznika Broj preduzeća koja su dobila usluge mentoring Broj klijenata koji su dobili usluge konsaltinga Broj prijava po programima NARR Broj odobrenih prijava po programima NARR
2012 23 281 10 234 29 7
2013 28 323 6 204 13 3
2014 55 462 6 51 16 16

Podaci o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja

Godina Kategorija Nivo Broj
2012 Broj razvojnih dokumenata u kojima je akreditovana regionalna agencija učestvovala nacionalni nivo
regionalni nivo
1
oblasni nivo
lokalni nivo
4
Broj razvojnih projekata u kojima akreditovana regionalna agencija učestvuje međunarodni nivo
nacionalni nivo
regionalni nivo
međuopštinski nivo
lokalni nivo
Održane obuke za jedinice lokalne samouprave u oblastima programiranje
priprema i implementacija EU projekata
priprema tehničke dokumentacije
finansije
EU politika
druge obuke u cilju podsticanja
 
Druge informacije o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja - Регионална развојна стратегија за регион Шумадије и Западне Србије
- Стратешки план одрживог развоја Града Новог Пазара и Акциони план 2012-2016
- "Локални акциони план за развој омладинског предузетништва у општини Сјеници"
-"Локални акциони план за развој омладинског предузетништва у општини Тутин
- Студија за коришћење регионалне биомасе на подручју Града Новог Пазара и ошђтина Тутин и Сјеница
2013 Broj razvojnih dokumenata u kojima je akreditovana regionalna agencija učestvovala nacionalni nivo
regionalni nivo
1
oblasni nivo
lokalni nivo
4
Broj razvojnih projekata u kojima akreditovana regionalna agencija učestvuje međunarodni nivo
8
nacionalni nivo
regionalni nivo
međuopštinski nivo
lokalni nivo
Održane obuke za jedinice lokalne samouprave u oblastima programiranje
priprema i implementacija EU projekata
priprema tehničke dokumentacije
finansije
EU politika
druge obuke u cilju podsticanja
3
 
Druge informacije o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja Развојна документа на којима је учествовала АРРА Нови Пазар:
- Регионална развојна стратегија за регион Шумадије и Западне Србије
- Акциони план за побољшање положаја Ромске популације у Новом Пазару 2013-2017
- Акциони план града Новог Пазара за период 2012-2016
- Локални акциони план запошљавања младих у граду Новом Пазару за 2013. годину
- Акциони план за побољшавање положаја жена и унапређење родне равноправности 2013-2016
2014 Broj razvojnih dokumenata u kojima je akreditovana regionalna agencija učestvovala nacionalni nivo
regionalni nivo
2
oblasni nivo
lokalni nivo
1
Broj razvojnih projekata u kojima akreditovana regionalna agencija učestvuje međunarodni nivo
5
nacionalni nivo
regionalni nivo
međuopštinski nivo
lokalni nivo
Održane obuke za jedinice lokalne samouprave u oblastima programiranje
priprema i implementacija EU projekata
priprema tehničke dokumentacije
finansije
EU politika
druge obuke u cilju podsticanja
2
 
Druge informacije o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja Развојна документа у којима је учествовала СЕДА:
-Програм имплементације регионалних просторних планова за подручја Златиборског и Моравичког управног округа;
-Стратегија развоја водоснабдевања града Новог Пазара 2014;
-Анализа вештине радне снаге, процена потреба и мапирање ланаца вредности у сектору текстила и обуће.

Podaci o akreditaciji

Datum podnošenja zahteva za akreditaciju: 29.02.2012.
Broj rešenja o sticanju akreditacije: 02 број 48-21/12
Datum donošenja rešenja o sticanju akreditacije: 07.03.2012.
Rok važenja rešenja o sticanju akreditacije: 12.3.2014.
Registarski broj upisa prve akreditacije: 09
Broj rešenja o oduzimanju akreditacije:
Datum donošenja rešenja o oduzimanju akreditacije:
Broj rešenja o prestanku akreditacije:
Datum donošenja rešenja o prestanku akreditacije:

Obnova akreditacije:


Red. br. Godina Datum zahteva Datum rešenja Broj rešenja Rok važenja Reg. broj Podbroj
1 2013 5.3.2014 13.3.2014 02 број 21-39/2014 02 број 21-42/14
2 2019 13.3.2019 15.3.2019 1-04-023-8/2019-1 5 година - 15.03.2024.

Podaci o oceni u postupku vrednovanja rada agencije

Godina Ocena Opis ocene Komentar
2012 56.6 одличан 2. Оцењивање рада у 2012.-ој години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је aгенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у Евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и Извештаја 01 број 551/2013 од 24.10.2013. године Комисије за вредновање
2013 108.4 одличан Оцењивање рада у 2013-ој години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у Евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја 02 број 2408-3/2014 од 25.12.2014. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2013. годину, образоване решењем 02 број 221/2014 од 21.02.2014.
2014 68.2 Одличан Оцењивање рада у 2014.-ој години извршено је након увида у документацију о рализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником, и извештаја, 02 број 2490/2015 од 17.12.2015. Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2014. годину, образоване решењем 02 бр. 461/2015 од 24.03.2015. године.
2015 54.4 Одличан Оцењивање рада у 2015. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 023-01-1/2016-02/15 од 13.12.2016. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2015. годину, образоване Решењем 23-01-1/2016-02 од 26.05.2016. године и Решења о изменама и допунама Решења број 023-01-1/2016-02/1 од 13.09.2016. године .
2016 38 добар Оцењивање рада у 2016. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 1-04-023-42-2017/1 од 27.12.2017. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2016. годину, образоване Решењем 119-5/2017-04 од 23.03.2017. године.
2017 38.7 добар Оцењивање рада у 2017. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-25/2018/1 од 22.11.2018. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2017. годину, образоване Решењем број 1-04-119-14-5/2018 од 2. фебруара 2018. године
2018 39.4 врло добар Оцењивање рада у 2018. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-26/2019/1 од 12.09.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2018. годину, образоване Решењем број 1-04-119-8/2019 од 22. фебруара 2019. године
2019 46.5 врло добар Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-18/2020-1 од 02.12.2020. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2019. годину, образоване Решењем број 1-01-119-9/2020 од 22. марта 2020. године
2020 48.6 врло добар Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-38/2021-1 од 15.12.2021. године, Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2021 50.1 врло добар Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-35/2022-1 од 19.12.2022. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2021. годину, образоване Решењем број 1-01-119-16/2022 од 11. марта 2022. године.
2022 49.1 врло добар Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-43/2023-1 од 21.12.2023 године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-5/2023 од 2. марта 2023. године.

  • Štampaj