Početak | Institucionalni okvir politike regionalnog razvoja | Regionalne razvojne agencije | Registar akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Regionalna razvojna agencija Srem doo Ruma

Skr. naziv: Regionalna razvojna agencija Srem doo Ruma
Šifra delatnosti: 7022
Delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
Broj stanovnika: 321724
Matični broj: 20645750
PIB: 106619159

Adresa

Adresa: Glavna 172
Mesto: Ruma
Opština: Ruma
PTT broj: 22400
PAK:
E-pošta: office@rrasrem.rs
Telefon: +381 22 470 910
Faks: +381 22 470-910
Web: www.rrasrem.rs

Ovlašćeno lice

Ime i prezime: Milan Mirić
Funkcija: direktor
E-pošta: milan.miric@rrasrem.rs
Telefon: +381 22 470 910
Mobilni: +381 63 381 424
Obrazovanje: Diplomirani filozof
Radni staž: 8 godina
Starost: 39

Bankovni račun

Račun Banka Adresa Mesto
160-382806-41 Banca Intesa ad Glavna 170 Ruma
840-489743-61 Uprava za trezor Železnička 5 Ruma

Osnivači

Red. br. Tip Osnivač Ovlašćeno lice
1 локална самоуправа Grad Sremska Mitrovica Janković Tomislav
2 локална самоуправа Opština Stara Pazova Inđić Nikolina
3 локална самоуправа Opština Ruma Martinović Aleksandar
4 локална самоуправа Opština Pećinci Čojčić Sava
5 локална самоуправа Opština Inđija Filipović Petar
6 локална самоуправа Opština Šid Vasić Nikola
7 локална самоуправа Opština Irig Petrović Vladimir
8 привредна комора Sremska privredna komora Božić Milan
9 предузеће Regionalna razvojna agencija Srem doo Ruma Mirić Milan

Oblasti

Broj oblasti Opština Okrug
1 Inđija Sremski okrug
1 Irig Sremski okrug
1 Pećinci Sremski okrug
1 Ruma Sremski okrug
1 Sremska Mitrovica Sremski okrug
1 Stara Pazova Sremski okrug
1 Šid Sremski okrug

Broj zaposlenih u agenciji

Broj sistematizovanih radnih mesta: 6

Broj zaposlenih/stepen obrazovanja Broj zaposlenih na neodređeno vreme Broj zaposlenih na određeno vreme Broj angažovanih po ugovoru Ukupan broj zaposlenih
VII 1 4 1 0 5
IV 2 0 0 2
UKUPNO: 6 1 0 7

Podaci o poslovnom prostoru u sedištu

Površina (m2) Vlasništvo Opis
71 Ne Poslovni prostor - tri kancelarije, hodnik, toalet i čajna kuhinja. U zakupu.

Podaci o poslovnim/organizacionim jedinicama

Red. br. Naziv Adresa Mesto PTT Broj zaposlenih na neodređeno vreme Broj zaposlenih na određeno vreme

Podaci o opremi

Tip Količina Vrednost (din.) Opis
Automobil 1
Računari 6
Ostala oprema 23 2 printera, 2 skenera, faks, 5 mob. telefona, 2 UPS-a, plazma TV, DVD, projektor sa platnom, digitalni fotoaparat, mašina za koričenje, telefonska centrala, 5 fiksnih telefona, klima, kancelarijski nameštaj i kuhinjski nameštaj

Podaci o planiranim finansijskim sredstvima

Red. br. Godina Iznos (din.) Izvor
1 2012 2.878.825,00 članarina osnivača
2 2012 13.126.060,00 drugi izvori sredstava
3 2013 2.878.825,00 članarina osnivača
4 2013 21.844.800,00 drugi izvori sredstava
5 2014 8.720.000,00 Članarina osnivača
6 2014 17.250.000,00 Drugi izvori sredstava

Podaci o dosadašnjim uslugama obavljenim za javni sektor

Red. br. Godina Naziv usluge Korisnik usluge
1 2012 "Jačanje kapaciteta energetskog menadžmenta u opštinama Stara Pazova i Ruma" Jedinice lokalne samouprave
2 2012 "Uloga RRA Srem i njenih osnivača-lokalnih samouprava Sremskog regiona u pripremi regionalnih infrastrukturnih i projekata ekonomskog razvoja" Jedinice lokalne samouprave
3 2013 Obuka Ruralni razvoj Jedinica lokalne samouprave
4 2013 Obuka Uloga opština u razvoju poljoprivrede Jedinica lokalne samouprave
5 2013 Obuka Upravljanje projektim ciklusom (2) Jedinica lokalne samouprave
6 2013 Obuka Zakoni i regulativa i izrada biznis plana Jedinica lokalne samouprave
7 2013 Obuka Marketing za poslovne ljude Jedinica lokalne samouprave
8 2013 Obuka Strateško planiranje Jedinica lokalne samouprave
9 2013 Obuka u okviru radnog seminara - Prekogranična saradnja - Projekti sa Osječko-Baranjskom županijom Jedinica lokalne samouprave
10 2013 Obuka Međuopštinska radna grupa (MORG) za turizam u okviru projekta Cycling Danube-the establishment Jedinica lokalne samouprave
11 2013 Obuka Dunavski biciklizam-Uspostavljanje regionalne biciklističke rute Srem (3) Jedinica lokalne samouprave
12 2013 Obuka Unapređenje administrativnih razvojnih kapaciteta grada Sremska Mitrovica formiranjem agencije (2) Jedinica lokalne samouprave
13 2013 Obuka MORG za turizam Jedinica lokalne samouprave
14 2013 Obuka predstavnika JLS za pripremu infrastrukturnih projekata (3) Jedinica lokalne samouprave
15 2013 Prvi sastanak fokus grupe Šid, Sremska Mitrovica, Šabac i Bogatić - brendiranje kroz projekat "Program za razvoj Podrinja Jedinice lokalne samouprave
16 2014 Jednodnevna obuka za predstavnike JLS na temu "Utvrđivanje prioriteta infrastrukturnih projekata". JLS: Zrenjanin, Sremski Karlovci, Nova Crnja, Ruma, Beograd, Plandište, Sečanj, Kikinda, Vršac, Kanjiža, Pančevo, Novi Bečej, Novi Kneževac.
17 2014 Jednodnevna obuka za predstavnike JLS na temu "Priprema infrastrukturnih projekata". JLS: Subotica, Vrbas, Čoka, Kanjiža, Bač, ruma, Mali Iđoš, Apatin, Senta, Beograd, Bački Petrovac, Pećinci.
18 2014 Jednodnevna obuka za predstavnike JLS na temu "Obuka za infrastrukturne projekte". JLS: Zrenjanin, Ruma, Pančevo, Bela Crkva.
19 2014 Prvi sastanak MORG za kanalizacione sisteme prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda. JLS: Stara Pazova, Šid, Sremska Mitrovica Inđija, Pećinci, Novi Sad, Irig, Beograd.
20 2014 Podrška u pripremi projektne dokumentacije JLS: Irig, Pećinci, Sremska Mitrovica, Šid.

Podaci o dosadašnjim uslugama obavljenim za privatni sektor

Red. br. Godina Naziv usluge Korisnik usluge
1 2014 Obuke MSPP
2 2014 Konsalting MSPP
3 2014 Mentoring MSPP

Podaci o sprovedenim međunarodnim, regionalnim i lokalnim projektima

Red. br. Godina Naziv projekta Korisnik projekta Tip projekta Vrednost projekta Priložena dokumentacija
1 2012 "Jačanje kapaciteta energetskog menadžmenta u opštinama Stara Pazova i Ruma" Opština Regionalni 1.353.343,00 Уговор
2 2012 "Glavni projekat izgradnje magistralnog cevovoda u sklopu regionalnog sistema snabdevanja vodom „Istočni Srem“" Opština Ruma Nacionalni 6.964.000,00 -
3 2012 " Unapređenje administrativno tehničkih kapaciteta opštine Šid uvođenjem sistema za praćenje projekata „Мy project“ Opština Šid Regionalni 1.530.240,00 -
4 2012 " Unapređenje administrativnih i razvojnih kapaciteta grada Sremska Mitrovica formiranjem Agencije za ruralni razvoj" Grad Sremska Mitrovica Regionalni 1.607.250,00 -
5 2012 "Izrada prethodne studije opravdanosti i Generalnog projekta regionalnog sistema vodosnabdevanja „Istočni Srem“ Sremski okrug Regionalni 4.184.280,00 -
6 2012 "Unapređenje upravljanja gradskim građevinskim zemljištem Opština Ruma Međunarodni 19.418.622,00 -
7 2012 Operating grant to enhance the operations of the Regional development agency of Srem district Regionalna razvojna agencija Srem Međunarodni 39.873.331,00 -
8 2012 Izrada Glavnih projekata za izgradnju postrojenja za solarno zagrevanje sanitarne potrošne vode u predškolskim ustanovama u opštinama Ruma, Sremska Mitrovica i Stara Pazova Predškolske ustanove opština Ruma, Sremska Mitrovica i Stara Pazova Regionalni 900.000,00 -
9 2012 Informacija u pravo vreme - preduzetnički Info centar Privatni, javni i civilni sektor Regionalni 916.576,00 -
10 2013 Operativni grant EU Sremske opštine Međunarodni 40.557.522,00 [Grant contract]
11 2013 Unapređenje efikasnosti lokalne administracije u oblasti komunalnih delatnosti uvođenjem Sistema 48 opština Šid Lokalni 1.256.592,00 уговор
12 2013 Uspostavljanje funkcionalne kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, uvođenjem sistema za administraciju projekata My project opština Stara Pazova Lokalni 1.780.311,00 Уговор
13 2013 Development of the General Desing with the Feasibility Study of the Integrated Irrigation system of Srem Region coordinated through the process of establishment of the Intermunicipal Irrigation Working Group opštine Sremskog okruga Međunarodni 48.228.518,00 [Grant contract]
14 2013 Cycling Danube-the establishment of the regional cycling route Srem opštine Sremskog okruga Međunarodni 15.811.608,00 [Grqant contract]
15 2013 Uvođenje sistema za praćenje projekata My project Pećinci Opština Pećinci Lokalni 1.820.133,00 уговор
16 2013 Sufinansiranje EU projekata - Operativni grant RRA Srem RRA Srem Regionalni 5.407.991,00 уговор
17 2013 Doprinos poljoprivrede čistom okruženju i zdravoj hrani Agri-conto-clean Jedinice lokalne samouprave Međunarodni 22.502.960,00 уговор
18 2013 Mapping of the Municipal Spatial, Infrastructural, Resource Related and Logistic Prerequisites for Electricity and/or Heat Generation from Biomass in the Srem District JLS u Sremskoj oblasti Međunarodni 4.576.773,00 [Application form]
19 2013 Unapređenje administrativnih i razvojnih kapaciteta grada Sremska Mitrovica formiranjem agencije za ruralni razvoj Opština Sremska Mitrovica Lokalni 1.607.250,00 уговор
20 2014 Uspostavljanje integralnog modela planiranja kapitalnih investicija sa programskim budžetom i pripreme projekata iz Akcionog plana. JLS obuhvaćene na projektu Lokalni 1.441.176.000,00 Уговор.
21 2014 Revizija strategije održivog razvoja opštine Stara Pazova 2010-2020. JLS obuhvaćene na projektu Lokalni 1.780.840,00 Уговор.
22 2014 Zaštita sliva reke Save sa izgradnjom komunalne infrastrukture, prikupljanja, transporta i prečišćavanja otpadnih voda u regionu Srem. JLS obuhvaćene na projektu Međuopštinski 11.125.000,00 Уговор о партнерству.
23 2014 Development of the General design with the feasibility study of the integrated irrigation system of Srem region, coordinated through the process of establishment of the Intermunicipal irrgation working group. JLS obuhvaćene na projektu Međunarodni 48.228.518,00 Уговор о гранту и Уговор о партнерству.
24 2014 Cycling Danube JLS obuhvaćene na projektu Međunarodni 15.811.607,00 Уговор о партнерству.
25 2014 Agri-conto-clean JLS obuhvaćene na projektu Međunarodni 22.502.960,00 Уговор о партнерству.
26 2014 Mapping of the municipial spatial infrastructural, resource related and logistic prerequsites for electricity and/or heat generation from biomass in the Srem district. JLS obuhvaćene na projektu Međunarodni 4.576.772,00 Уговор о партнерству.

Podaci o zaključenim ugovorima iz člana 50. Zakona

Red. br. Datum zaključenja ugovora Ugovorne strane Predmet ugovora Rok važnosti Vrednost ugovora (din.) Priložena dokumentacija

Podaci o ostvarenim rezultatima u oblasti podrške privrednim subjektima

Godina Broj održanih obuka Broj obučenih polaznika Broj preduzeća koja su dobila usluge mentoring Broj klijenata koji su dobili usluge konsaltinga Broj prijava po programima NARR Broj odobrenih prijava po programima NARR
2012 19 214 4 68 39 16
2013 27 356 6 160 91 37
2014 17 215 6 104 96 22

Podaci o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja

Godina Kategorija Nivo Broj
2012 Broj razvojnih dokumenata u kojima je akreditovana regionalna agencija učestvovala nacionalni nivo
regionalni nivo
1
oblasni nivo
lokalni nivo
Broj razvojnih projekata u kojima akreditovana regionalna agencija učestvuje međunarodni nivo
2
nacionalni nivo
1
regionalni nivo
6
međuopštinski nivo
lokalni nivo
Održane obuke za jedinice lokalne samouprave u oblastima programiranje
priprema i implementacija EU projekata
priprema tehničke dokumentacije
finansije
EU politika
druge obuke u cilju podsticanja
 
Druge informacije o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja - Стратегија регионалног развоја АП Војводине
2013 Broj razvojnih dokumenata u kojima je akreditovana regionalna agencija učestvovala nacionalni nivo
regionalni nivo
1
oblasni nivo
lokalni nivo
4
Broj razvojnih projekata u kojima akreditovana regionalna agencija učestvuje međunarodni nivo
5
nacionalni nivo
regionalni nivo
1
međuopštinski nivo
lokalni nivo
4
Održane obuke za jedinice lokalne samouprave u oblastima programiranje
priprema i implementacija EU projekata
2
priprema tehničke dokumentacije
finansije
EU politika
druge obuke u cilju podsticanja
16
 
Druge informacije o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja Развојна документа на којима је учествовала АРРА Срем:
- Учешће у изради акционог плана програма регионалног развоја АП Војводина
- Израда и усвајање Стратегије Руралног развоја Града Сремска Митровица 2014-2020 на принципима ЛЕАДЕ
- Просторног плана општине Рума
- Измене и допуне плана генералне регулације за насељено место Хртковци
- План генералне регулације за насељено место Павловци, општина Рума
2014 Broj razvojnih dokumenata u kojima je akreditovana regionalna agencija učestvovala nacionalni nivo
regionalni nivo
3
oblasni nivo
lokalni nivo
1
Broj razvojnih projekata u kojima akreditovana regionalna agencija učestvuje međunarodni nivo
4
nacionalni nivo
regionalni nivo
međuopštinski nivo
1
lokalni nivo
2
Održane obuke za jedinice lokalne samouprave u oblastima programiranje
priprema i implementacija EU projekata
priprema tehničke dokumentacije
finansije
EU politika
druge obuke u cilju podsticanja
4
 
Druge informacije o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja Развојна документа у чијој изради је учествовала АРРА Срем:
-Акциони план развоја АП Војводине 2014-2020;
-Програм подршке развоју туризма у Војводини за 2014-2020;
-Просторни план посебне намене наводњавања региона Срем;
-Ревизија стратешког плана одрживог развоја општине Рума 2010-2020.

Podaci o akreditaciji

Datum podnošenja zahteva za akreditaciju: 20.01.2012.
Broj rešenja o sticanju akreditacije: 02 број 48-16/12
Datum donošenja rešenja o sticanju akreditacije: 07.02.2012.
Rok važenja rešenja o sticanju akreditacije: 2/22/2014
Registarski broj upisa prve akreditacije: 08
Broj rešenja o oduzimanju akreditacije:
Datum donošenja rešenja o oduzimanju akreditacije:
Broj rešenja o prestanku akreditacije:
Datum donošenja rešenja o prestanku akreditacije:

Obnova akreditacije:


Red. br. Godina Datum zahteva Datum rešenja Broj rešenja Rok važenja Reg. broj Podbroj
1 2014 21.1.2014 20.2.2014 02 број 21-5/2014 02 број 21-33/14
2 2019 23.1.2019 14.2.2019 1-04-023-3/2019-1 5 година - 22.02.2024.

Podaci o oceni u postupku vrednovanja rada agencije

Godina Ocena Opis ocene Komentar
2012 53 одличан Оцењивање рада у 2012. -ој години извршено је након увида у документацију, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у Евалуационом обрасцу и Извештаја Комисије за вредновање рада АРРА за 2012. годину 01 број 553/2013 од 24.10.203. године
2013 75.1 одличан Оцењивање рада у 2013-ој години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у Евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја 02 број 2408-7/2014 од 25.12.2014. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2013. годину, образоване решењем 02 број 221/2014 од 21.02.2014.
2014 56.2 Одличан. Оцењивање рада у 2014.-ој години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником, и извештаја, 02 број 2452/2015 од 15.12.2015. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2014. годину, образоване решењем 02 бр. 461/2015 од 24.03.2015. године.
2015 44.2 Врло добар Оцењивање рада у 2015. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 023-01-1/2016-02/10 од 13.12.2016. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2015. годину, образоване Решењем 23-01-1/2016-02 од 26.05.2016. године и Решења о изменама и допунама Решења број 023-01-1/2016-02/1 од 13.09.2016. године .
2016 61.5 одличан Оцењивање рада у 2016. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 1-04-023-21-2017/1 од 28.09.2017. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2016. годину, образоване Решењем 119-5/2017-04 од 23.03.2017. године.
2017 65.9 одличан Оцењивање рада у 2017. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-20/2018/1 од 22.11.2018. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2017. годину, образоване Решењем број 1-04-119-14-5/2018 од 2. фебруара 2018. године
2018 57.3 одличан Оцењивање рада у 2018. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-16/2019/1 од 22.11.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2018. годину, образоване Решењем број 1-04-119-8/2019 од 22. фебруара 2019. године
2019 57.5 одличан Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-4/2020-1 од 02.12.2020. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2019. годину, образоване Решењем број 1-01-119-9/2020 од 22. марта 2020. године
2020 47.6 врло добар Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-36/2021-1 од 15.12.2021. године, Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2021 64.9 одличан Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-26/2022-1 од 21.10.2022. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2021. годину, образоване Решењем број 1-01-119-16/2022 од 11. марта 2022. године.

  • Štampaj