Početak | Institucionalni okvir politike regionalnog razvoja | Regionalne razvojne agencije | Registar akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Regionalna razvojna agencija JUG doo Niš

Skr. naziv: RRA JUG doo Niš
Šifra delatnosti: 7022
Delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
Broj stanovnika: 556281
Matični broj: 20565985
PIB: 106262882

Adresa

Adresa: Balkanska 2/3
Mesto: Niš
Opština: Niš
PTT broj: 18000
PAK:
E-pošta: info@rra-jug.rs
Telefon: +381 18 515 447
Faks: +381 18 522 659
Web: http://rra-jug.rs/

Ovlašćeno lice

Ime i prezime: Dragana Stojanović
Funkcija: direktor
E-pošta: dragana.stojanovic@rra-jug.rs
Telefon: +381 18 515 447
Mobilni: +381 605600082
Obrazovanje:
Radni staž:
Starost: 42

Bankovni račun

Račun Banka Adresa Mesto
245-63065-86 Poljoprivredna banka AGROBANKA a.d. Beograd Sremska 3-5 Beograd
105-22548-91 AIK banka a.d. Nikole Pašića br. 42 Niš
840-797743-83 Uprava za trezor Pop Lukina 7-9 Beograd

Osnivači

Red. br. Tip Osnivač Ovlašćeno lice
1 локална самоуправа Grad Niš Sotirovski Dragana
2 локална самоуправа Opština Merošina Jovanović Saša
3 локална самоуправа Opština Bela Palanka Miljković Goran
4 локална самоуправа Opština Dimitrovgrad Dimitrov Vladica
5 локална самоуправа Opština Blace Burgić Ivan
6 локална самоуправа Opština Gadžin Han Filipović Milisav
7 локална самоуправа Opština Kuršumlija Čarapić Vojimir
8 локална самоуправа Opština Pirot Vasić Vladan
9 локална самоуправа Opština Svrljig Marković Miroslav
10 предузеће Akcionarsko društvo Tigar Pirot Đenadić Nebojša
11 удружења грађана Udruženje građana Inicijativa Prokuplje Kostić Igor
12 удружења грађана Centar za razvoj građanskog društva PROTEKTA Milošević Dejan
13 удружења грађана Medija reform centar Niš Velojić Mladen
14 удружења грађана Nevladina organizacija ENESA -Niš Risantijević Vladan
15 удружења грађана Centar za razvoj građanskog društva Milenijum Petković Nikola
16 удружења грађана Centar za razvoj civilnih resursa Marković Kristina
17 локална самоуправа Opština Ražanj Stojković Dobrica
18 удружења грађана Klub za osnaživanje mladih 018 Tošić Sanja
19 локална самоуправа Opština Babušnica Stojičić Ivana
20 локална самоуправа Opština Žitorađa Stanojević Ivan
21 удружења грађана Udruženje građana PROAKTIV Canić Olivera

Oblasti

Broj oblasti Opština Okrug
1 Niš Nišavski okrug
1 Aleksinac Nišavski okrug
1 Gadžin Han Nišavski okrug
1 Merošina Nišavski okrug
1 Svrljig Nišavski okrug
2 Blace Toplički okrug
2 Kuršumlija Toplički okrug
2 Prokuplje Toplički okrug
3 Babušnica Pirotski okrug
3 Bela Palanka Pirotski okrug
3 Dimitrovgrad Pirotski okrug
3 Pirot Pirotski okrug

Broj zaposlenih u agenciji

Broj sistematizovanih radnih mesta: 17

Broj zaposlenih/stepen obrazovanja Broj zaposlenih na neodređeno vreme Broj zaposlenih na određeno vreme Broj angažovanih po ugovoru Ukupan broj zaposlenih
VII 1 7 0 0 7
IV 1 0 0 1
UKUPNO: 8 0 0 8

Podaci o poslovnom prostoru u sedištu

Površina (m2) Vlasništvo Opis
160 Ne 130m2 i 30m2 podrumskog prostora. U zakupu.

Podaci o poslovnim/organizacionim jedinicama

Red. br. Naziv Adresa Mesto PTT Broj zaposlenih na neodređeno vreme Broj zaposlenih na određeno vreme
1 Organizaciona jedinica Pirot Takovska 24 Pirot 18300 1 0
2 Organizaciona jedinica Prokuplje Ratka Pavlovića 133 Prokuplje 18400 2 0

Podaci o opremi

Tip Količina Vrednost (din.) Opis
Automobil 1
Računari 6
Ostala oprema 7 Kancelarijska oprema (kopir aparat, štampač, skener, telefonski aparati, projektor, kamera, telefonska centrala i dr.) i kancelarijski nameštaj (inventar lista priložena)

Podaci o planiranim finansijskim sredstvima

Red. br. Godina Iznos (din.) Izvor
1 2012 13.427.165,00 članarina osnivača
2 2012 11.095.900,00 drugi izvori sredstava
3 2013 13.427.165,00 članarina osnivača
4 2013 11.095.900,00 drugi izvori sredstava
5 2014 10.938.794,00 Članarina osnivača
6 2014 7.000.000,00 Drugi izvori sredstava

Podaci o dosadašnjim uslugama obavljenim za javni sektor

Red. br. Godina Naziv usluge Korisnik usluge
1 2012 Obuka za pisanje projekata zaposlenima u Opštinti Kuršumlija Jedinica lokalne samouprave
2 2012 Obuka SLAP koordinatora - Upoznavanje sa SLAP bazom Jedinica lokalne samouprave
3 2012 Obuka predstavnika lokalnih samouprava i SLAP koordinatora iz oblasti Studija opravdanosti i Cost benefit analiza Jedinica lokalne samouprave
4 2013 Obuka predstavnika lokalne samouprave za pripremu infrastrukturnih projekata (3) Jedinice lokalne samouprave
5 2013 Obuka za SLAP koordinatore Jedinice lokalne samouprave
6 2013 Priprema i programiranje infrastrukturnih projekata Jedinice lokalne samouprave
7 2013 Priprema projektne dokumentacije - Unapređenje sistema upravljanja otpadom JLS Pirot
8 2013 Priprema projektne dokumentacije - Realizacija lokalnih akcionih planova za mlade JLS Bela Palanka
9 2013 Priprema projektne dokumentacije - Podrška u oblasti programskog/kapitalnog budžetiranja JLS Bela Palanka
10 2013 Priprema projektne dokumentacije - Poslovna infrastruktura (7) JLS Niš
11 2013 Priprema projektne dokumentacije - Upravljanje imovinom JLS Niš
12 2013 Priprema projektne dokumentacije - Turistička infrastruktura (3) JLS Niš
13 2013 Priprema projektne dokumentacije - Naučko-poslovna infrastruktura JLS Niš
14 2013 Priprema projektne dokumentacije - Komunalna infrastruktura (2) JLS Niš
15 2013 Priprema projektne dokumentacije - Putna infrastruktura JLS Niš
16 2013 Priprema projektne dokumentacije - Poslovno-turistička infrastruktura JLS Niš
17 2013 Priprema projektne dokumentacije - Energetska infrastruktura JLS Bela Palanka
18 2013 Priprema projektne dokumentacije - Tehnička podrška akcionom planu JLS Bela Palanka
19 2014 Jednodnevne obuke za predstavnike JLS na temu pripreme infrastrukturnih projekata. JLS: Aranđelovac, Topola, Batočina, Smederevo, Smederevska Palanka, Požarevac, Veliko Gradište, Golubac, Lajkovac, Šid, Bogatić, Beograd, Čukarica, Surčin, Novi Beograd, Zemun, Barajevo, Sopot, Mladenovac, Leskovac, Bojnik, Vranje, Bujanovac, Trgovište, Niš, Aleksinac, Blace, Bela Palanka, Dimitrovgrad.
20 2014 Priprema projetne dokumentacije JLS: Bela Palanka, Niš, Blace, Gadžin Han.

Podaci o dosadašnjim uslugama obavljenim za privatni sektor

Red. br. Godina Naziv usluge Korisnik usluge
1 2014 Obuke MSPP
2 2014 Konsalting MSPP
3 2014 Mentoring MSPP

Podaci o sprovedenim međunarodnim, regionalnim i lokalnim projektima

Red. br. Godina Naziv projekta Korisnik projekta Tip projekta Vrednost projekta Priložena dokumentacija
1 2012 "Dani šljive 2012" Uzgajivači šljiva Lokalni 5.008.500,00 -
2 2012 "Projekat infrastrukturne izgradnje Humskog kolektora" Stanovnici Grada Niša Lokalni 24.687.663,00 -
3 2012 "Operativni grant EU" RRA JUG Međunarodni 50.178.492,00 -
4 2012 Dried Cherry and Plump for European Markets Poljoprivrednici Međunarodni 0,00 ---
5 2013 Izgradnja kolektora za upotrebljene vode - Popovački kolektor JLS Lokalni 14.592.739,00 -
6 2013 Registracija geografskog porekla Oblačinske višnje Opština Merošina Lokalni 600.000,00 -
7 2013 NiKAT Intersektor projekat Niški klaster Lokalni 1.384.750,00 -
8 2013 Regionalni centar za upravljanje otpadom Keleš - JPP JLS Regionalni 12.998.180,00 -
9 2013 Eko Milk - unapređivanje kapaciteta proizvođača mleka Cross Border Cooperation Serbia - Bulgaria Mlekari Međunarodni 21.078.880,00 -
10 2013 Videti energiju JLS Međunarodni 11.500.000,00 -
11 2013 Operativni grant EU za RRA Jug RRA Jug Međunarodni 51.846.600,00 -
12 2013 Intermodalni logistički centar Slobodne zone jug JLS Međunarodni 50.000.000,00 -
13 2013 Strenghtening Municipal Land Management in Serbia, Rural development through Land consolidation JLS Međunarodni 0,00 -
14 2014 Ravnopravno-mladi preduzetnici na selu Mlađa populacija Lokalni 537.200,00 Извештај.
15 2014 Registracija geografskog porekla Oblačinske višnje JLS obuhvaćene na projektu Lokalni 600.000,00 Уговор о партнерству.
16 2014 Regionalni centar za upravljanje otpadom Keleš JLS obuhvaćene na projektu Regionalni 12.998.179,00 Уговор.
17 2014 Information bridge-CBC Bugarska - Srbija MSPP iz regiona Međunarodni 9.277.828,00 Уговор о партнерству.
18 2014 Podrška za uspostavljanje efikasnijeg tržišnog lanca: razvoj oznaka zasnovanih porekla u sektoru proizvodnje voća i povrća u Srbiji. Voćari i povrtari. Međunarodni 0,00 Меморандум о сарадњи.
19 2014 Cross-border cooperation for establishment of Centre for attracting investors, supporting public/private partnership/CBC for PPP Region Međunarodni 14.874.363,00 Уговор.

Podaci o zaključenim ugovorima iz člana 50. Zakona

Red. br. Datum zaključenja ugovora Ugovorne strane Predmet ugovora Rok važnosti Vrednost ugovora (din.) Priložena dokumentacija

Podaci o ostvarenim rezultatima u oblasti podrške privrednim subjektima

Godina Broj održanih obuka Broj obučenih polaznika Broj preduzeća koja su dobila usluge mentoring Broj klijenata koji su dobili usluge konsaltinga Broj prijava po programima NARR Broj odobrenih prijava po programima NARR
2012 11 185 9 209 29 7
2013 28 271 9 171 123 33
2014 18 187 7 86 55 15

Podaci o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja

Godina Kategorija Nivo Broj
2012 Broj razvojnih dokumenata u kojima je akreditovana regionalna agencija učestvovala nacionalni nivo
regionalni nivo
1
oblasni nivo
lokalni nivo
Broj razvojnih projekata u kojima akreditovana regionalna agencija učestvuje međunarodni nivo
1
nacionalni nivo
regionalni nivo
međuopštinski nivo
lokalni nivo
2
Održane obuke za jedinice lokalne samouprave u oblastima programiranje
priprema i implementacija EU projekata
priprema tehničke dokumentacije
finansije
EU politika
druge obuke u cilju podsticanja
 
Druge informacije o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja Учешће агенције у писању развојног документа:
-Регионална развојна стратегија Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа
2013 Broj razvojnih dokumenata u kojima je akreditovana regionalna agencija učestvovala nacionalni nivo
regionalni nivo
2
oblasni nivo
lokalni nivo
Broj razvojnih projekata u kojima akreditovana regionalna agencija učestvuje međunarodni nivo
5
nacionalni nivo
regionalni nivo
1
međuopštinski nivo
lokalni nivo
3
Održane obuke za jedinice lokalne samouprave u oblastima programiranje
priprema i implementacija EU projekata
priprema tehničke dokumentacije
finansije
EU politika
druge obuke u cilju podsticanja
5
 
Druge informacije o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja Учешће агенције у писању развојних докумената:
- Стратегија развоја Нишавског, Пиротског и Топличког округа
- Регионална развојна стратегија за регион Јужне и Источне Србије
2014 Broj razvojnih dokumenata u kojima je akreditovana regionalna agencija učestvovala nacionalni nivo
regionalni nivo
1
oblasni nivo
lokalni nivo
3
Broj razvojnih projekata u kojima akreditovana regionalna agencija učestvuje međunarodni nivo
3
nacionalni nivo
regionalni nivo
1
međuopštinski nivo
lokalni nivo
2
Održane obuke za jedinice lokalne samouprave u oblastima programiranje
priprema i implementacija EU projekata
priprema tehničke dokumentacije
finansije
EU politika
druge obuke u cilju podsticanja
2
 
Druge informacije o ostvarenim rezultatima u oblasti regionalnog razvoja Развојна документа у чијој издради је учествовала АРРА Југ:
-Ревизија локалног плана управљања отпадом за град Ниш;
-Акциони план одрживог развоја града Ниша за период 2015-2020;
-ИПА програм прекограничне сарадње са републиком Бугарском;
-Елаборат са програмом мера за аеродром Константин Велики.

Podaci o akreditaciji

Datum podnošenja zahteva za akreditaciju: 29.12.2011.
Broj rešenja o sticanju akreditacije: 02 број 48-3/12
Datum donošenja rešenja o sticanju akreditacije: 17.01.2012.
Rok važenja rešenja o sticanju akreditacije: 1.2.2014.
Registarski broj upisa prve akreditacije: 05
Broj rešenja o oduzimanju akreditacije:
Datum donošenja rešenja o oduzimanju akreditacije:
Broj rešenja o prestanku akreditacije:
Datum donošenja rešenja o prestanku akreditacije:

Obnova akreditacije:


Red. br. Godina Datum zahteva Datum rešenja Broj rešenja Rok važenja Reg. broj Podbroj
1 2014 31.12.2013 27.1.2014 02 број 585-34/2013 02 број 21-11/14
2 2019 18.1.2019 31.1.2019 1-04-023-2/2019-1 5 година - 01.02.2024.

Podaci o oceni u postupku vrednovanja rada agencije

Godina Ocena Opis ocene Komentar
2012 58.1 одличан
2013 85.7 Одличан Оцењивање рада у 2013-ој години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у Евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја 02 број 2408-6/2014 од 25.12.2014. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2013. годину, образоване решењем 02 број 221/2014 од 21.02.2014.
2014 56.5 Одличан. Оцењивање рада у 2014. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником, и извештаја, 02 број 1924/2015 од 09.10.2015. године, Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2014. годину, образоване решењем 02 бр. 461/2015 од 24.03.2015. године.
2015 47.9 Врло добар Оцењивање рада у 2015. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 023-01-1/2016-02/12 од 13.12.2016. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2015. годину, образоване Решењем 23-01-1/2016-02 од 26.05.2016. године и Решења о изменама и допунама Решења број 023-01-1/2016-02/1 од 13.09.2016. године .
2016 39.8 добар Оцењивање рада у 2016. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 1-04-023-39-2017/1 од 27.12.2017. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2016. годину, образоване Решењем 119-5/2017-04 од 23.03.2017. године.
2017 38.3 добар Оцењивање рада у 2017. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-26/2018/1 од 22.11.2018. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2017. годину, образоване Решењем број 1-04-119-14-5/2018 од 2. фебруара 2018. године
2018 41.8 врло добар Оцењивање рада у 2018. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-5/2019/1 од 12.12.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2018. годину, образоване Решењем број 1-04-119-8/2019 од 22. фебруара 2019. године
2019 52.9 одличан Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-13/2020-1 од 12.10.2020. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2019. годину, образоване Решењем број 1-01-119-9/2020 од 22. марта 2020. године
2020 60.4 одличан Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-35/2021-1 од 15.12.2021. године. Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2021 63.6 одличан Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-29/2022-1 од 07.11.2022. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2021. годину, образоване Решењем број 1-01-119-16/2022 од 11. марта 2022. године.
2022 62.3 одличан Оцењивање рада за 2022. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-9/2023-1 од 07.06.2023. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-5/2023 од 2. марта 2023. године.

  • Štampaj